Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Spouští se nová Železná opona: Zničí digitální revoluce státy, nebo EU? Útok proti odpůrcům očkování. Plány BigTech oligarchie na světovládu. Kdo má jiný názor, bude označen za teroristu. Střet o vše v kritické fázi

Spouští se nová Železná opona: Zničí digitální revoluce státy, nebo EU? Útok proti odpůrcům očkování. Plány BigTech oligarchie na světovládu. Kdo má jiný názor, bude označen za teroristu. Střet o vše v kritické fázi

7. 12. 2020

Tisk článku

Alastair Crooke se zamýšlí nad represivními metodami, jimiž IT korporace eliminují názorově nezávislé jádro společnosti a jeho příslušníky označují za vyvrhele určené k likvidaci

Co znamená digitální železná opona? Znamená případ, kdy se společnosti Big Digital (jak tyto západní techno-goliáše nazývá profesor Michael Rectenwald) stanou „vládním režimem“ (governmentalities).  Zde použité slovo governmentalities (fr. Gouvernementalité – vláda, vládní zřízení, mocenský režim atd.) bylo původně zavedeno Michelem Foucaultem k označení prostředků, jejichž prostřednictvím si „ovládaní“ (tj. „my, lidé“) osvojují a navenek projevují mentální postoj, jaký požadují a lidem vštěpují mocenské elity.

„Možné je poukázat na určité pokrytectví a sociální distancování se od veřejnosti jako na příklad toho, co Foucault myslel pod svým pojmem ovladatelnosti (governmentality),“ soudí Rectenwald.

O jakou požadovanou „mentalitu“ jde? Zjevně má být výsledkem cílené transformace americké a evropské identity a celého obrazu života lidí. Údajně nově zvolený prezident USA, evropské elity a mimo jiné také vyšší progresivní hodnostáři (Woke) musejí být veřejně oddáni „transformaci“, jakou  projektují Big Digital.

Nyní si přivlastníme stát Georgia a pak změníme svět,“ prohlásil senátor za Demokratickou stranu Charles Schumer při oslavě (falešného) volebního vítězství Joe Bidena.

„Porážka Trumpa by mohla znamenat začátek konce triumfu krajně pravicového populismu nejen v USA, ale také v Evropě,“ uvedl bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk.

Stručně řečeno, „digitální železná opona“ padá, když jmenované soukromé podniky (Big Digital) infiltrují stát, prolínají se s ním, a poté o tom veřejně hovoří. Ti, kdo nesouhlasí s nadcházejícími změnami, mohou být již dnes donuceni je přijmout. „Archaické“ hodnoty související s identitou, rasou a pohlavím se pod tlakem Big Digital rychle změnily v jakési „kacířství“. Jak donekonečna opakují aktivisté BLM: „Mlčení není volba: mlčení je forma spoluviny.“

Virtuální Duch doby

Ideologie Silicon Valley je postupně potvrzována a přijímána stále více lidmi. Její moc bude sílit uzákoněním digitalizace školství odrážející hodnoty nadcházející „digitální revoluce“ a neustálé zlepšování umělé inteligence (AI).

Tato verze „digitální pravdy“ je záměrně postavena nadevše minulé a proti nepřátelské „nepravdě“ vycházející z jiného zdroje a znamenající pravý opak.

Toto vzájemné pronikání (společností Big Digital a státu) vzešlo z počáteční finanční infuze ze strany CIA. Zničehonic byly navázány kontakty a uzavřeny smlouvy s vládními orgány, zejména v obranném sektoru; rozjely se propagandistické kampaně aktivně vychvalujících nové „řídící“ metody.

Po určitou dobu se technologické platformy USA efektivně propojily s firmou Blue State Digital (zejména v oblasti rozvědného zpravodajství a obrany) do té míry, že její generální ředitelství se už nepovažuje za vládního partnera nebo dodavatele, ale spíše za jakousi vyšší elitu, která formuje a určuje budoucnost země.

Kromě toho jejím cílem je překonat hranice vnitroamerické sféry a prosazovat myšlenku, že tato nová elitní oligarchie bude v budoucnu určovat „celoplanetární řízení“.

Jedním z propagovaných vektorů transformace světa je představa, že technické nástroje umělé inteligence, její analytika, robotika a digitalizace školství se stanou matematickým a digitálním základem pro správu zeměkoule ve všech jejích životních dimenzích. Vládní politika států již nebude potřeba, všechno zařídí digitální analýza!

Čtěte ZDE: Transhumanismus: Digitální totalita se přibližuje. Kybernetické zrůdy místo lidí. Zuckerberg i Musk se pilně činí. Medicína jako šlechetný úmysl, nebo zástěrka na vytvoření monster? Otrokářství nového typu. Klíč k moci

Zmanipulovaná společnost

Šokující je pokus platforem Big Tech a digitálního marketingu zmanipulovat prezidentské volby 2020 v USA prostřednictvím Facebooku a Twitteru. Byly zahájeny rozsáhlé kampaně s cílem varovat před údajným zlovolným šířením nepřátelských dezinformací o volbách; argumentovalo se tím, že všechno, co pochází od stávajícího prezidenta USA, je buď lež, nebo výmysl. Takové metody jsou jednoznačně totalitním bojem proti pluralitnímu myšlení.

A tato kampaň je pouze prvním krokem k tomu, aby se z „nesouhlasně uvažujících“ stala nepřátelská skupina a bezpečnostní hrozba pro celou "progresivní společnost“.

Používání takových výrazů jako „kacířství a dezinformace“ odvádí pozornost lidí od majetkové propasti mezi sebeuspokojenými elitami a skeptickými vrstvami "obyčejných" občanů.

Nicméně i nechvalně známé stranické elity, které se chamtivě obohacovaly na úkor lidí, se mohou znovu stát předmětem úcty ze strany veřejnosti a médií. Mohou se totiž představit jako nebojácní rytíři, kteří vedou věřící do boje; hrdinové, kteří mohou povolat masy „k zopakování velkých činů!“

Agresivní cenzor, zn. COVID-19

Další krok tímto globálním směrem se již připravuje. Jak zdůrazňuje Whitney Webbová:

„V pondělí zahájilo britské vládní komunikační centrum GCHQ novou kybernetickou operaci, jejímž cílem je boj proti webovým stránkám, které publikují obsah považovaný za „propagandu“ a které vyjadřují znepokojení nad vládou podporovaným vývojem vakcíny proti COVID-19, do něhož jsou zapojeny největší nadnárodní farmaceutické společnosti.

Podobné snahy o kontrolu projevu probíhají i v USA: armáda nedávno investovala do firmy podporované CIA ... za účelem vývoje algoritmu umělé inteligence zaměřeného konkrétně na identifikaci nových webových stránek propagujících „podezřelé“ dezinformace související s krizí COVID-19. Americká kampaň za vakcinaci proti COVID-19 vedená armádou je známá jako operace Warp Speed... 

Noviny The Times uvedly, že GCHQ „zahájilo údernou kybernetickou operaci za účelem odstranění propagace boje proti vakcíně vedené nepřátelskými státy“ a „používá stejné nástroje vyvinuté pro boj proti dezinformacím a náborovým materiálům pocházejícím z Islámského státu“.

Aby válka dosáhla svého cíle ... bude nejen potlačovat „propagandu proti vakcinaci“, ale bude se také snažit „narušit plány kybernetických aktérů, včetně šifrování dat, s cílem blokovat vzájemný přístup a komunikaci“.

Čtěte ZDE: Orwell vydal 1984 před sedmdesáti roky: Jeho varování je již realitou. Digitální totalita jde už mnohem dál. Utečeme na oceány? Odpor bude marný. Lze ubránit základní občanské svobody? Střet je nevyhnutelný

Hrozba národní bezpečnosti

The Times rovněž oznámily, že „vláda současně s tím, jak se přibližuje perspektiva spolehlivé vakcíny proti koronaviru, zvyšuje prioritu boje s falešnými informacemi týkajícími se očkování,“ a předpokládá, že bude své úsilí dále stupňovat úměrně tomu, jak se kandidát na vakcínu bude blížit konečnému schválení.

Tento působivý posun zřetele k údajným odpůrcům vakcinace ve směru „národní bezpečnostní hrozby“ pokračoval po většinu letošního roku a zasloužil se o něj Imran Ahmed – generální ředitel britského Centra pro boj proti digitální nenávisti a člen pilotní pracovní skupiny britského řídícího výboru pro boj s extremismem, který je součástí stejně zaměřené vládní komise Velké Británie.

V červenci Ahmed řekl britskému deníku The Independent, že by „nerad ukázal na konspirační teoretiky a odpůrce vakcín a tvrdil o nich, že patří k extremistické skupině, která představuje hrozbu pro národní bezpečnost“. K tomu dále uvedl, že „jakmile se někdo stane přesvědčeným zastáncem jakékoli konspirační teorie, není už obtížné ho přivést k ještě radikálnějším názorům, které vedou k násilnému extremismu.“ No, báječně. Takže odpůrci vakcinace jsou vlastně teoristé.

Podobně analytické centrum spojené s americkými speciálními službami varovalo ve své studii (zveřejněné "prorocky" jen několik měsíců před krizí COVID-19), že „americké hnutí proti očkování by v případě pandemie nového typu představovalo hrozbu pro národní bezpečnost.

Čínská chobotnice

Aby bylo jasno: nejde jen o práci zpravodajské komunity „Five Eyes“; Youtube je přední videohosting vlastněný společností Google. To například tento týden rozhodlo o odstranění videa zveřejněného Institutem Ludwiga von Misese (s více než 1,5 miliony zhlédnutí), které upozornilo na nebezpečné aspekty americké politiky týkající se koronaviru.

Co se děje? Měl by být už i slavný Misesův institut vnímán jako „extremistický“ a zlomyslný mluvčí nepřátelských dezinformací?

Samozřejmě dnes kromě toho, co již bylo řečeno, máme mnoho dalších neslýchaných případů podobného druhu.

Navíc se uvedený koncept dotýká tématu Číny a hrozeb, které údajně představuje. Možná je vše dílem obav, že Čína brzy ekonomicky a technologicky překoná Spojené státy. Není žádným tajemstvím, že USA, Británie a Evropa jako celek si s COVID-19 nevedly zrovna dobře a mohou se ocitnout na pokraji recese a finanční krize. V Číně (a obecně v Asii) je COVID-19 pod mnohem průchodnější kontrolou. Čína se proto může ukázat jako jediný stát, který si v příštím roce dokáže udržet svůj ekonomický růst.

Čtěte ZDE: Google: Světové ministerstvo pravdy? Informační monopol a totalitní cenzura. Znásilněný vyhledávač zdrojů: Nevyhovující weby nenajdete. Přednost velkým korporacím. Budeme všichni brzy ungoogleable?

Mytologická vakcinace

Hlavním problém je, že pandemie stále trvá. Západní vlády se do značné míry vyhýbají úplnému Lockdownu, ale zároveň doufají, že se jim podaří manévrovat mezi částečným sociálním omezením a udržením ekonomiky tím, že budou měnit nastavení registrů v té či oné oblasti. Ale jejich záměr se jim nedaří plnit ani v jednom směru (regulovat pandemii a zachránit se současně před hrozícím ekonomickým kolapsem). Jediným východiskem z dilematu, jaké dnes mají vládnoucí elity před očima, je očkování všech lidí v co nejbližším termínu, aby bylo možné plně rozvinout ekonomiku a zabránit tak Číně v aktivním pohybu na Západ.

Faktem však je, že 40–50% Američanů říká, že hodlají vakcinaci odmítnout. Znepokojuje je úroveň nebezpečnosti nové metody založené na RNA. Tento nesouhlas mezi občany znamená pro elity aktuální problém, který musí být bezpodmínečně odstraněn, aby se „uvolnil prostor“ v médiích na prosazení povinného očkování v anglicky mluvících zemích.

Zatím neexistují žádné důkazy, že by experimentální vakcína firem Moderna nebo Pfizer předcházela onemocnění, hospitalizaci, nebo smrti nakažených lidí. Rovněž neexistují žádné informace o tom, jak dlouho vydrží jakýkoli ochranný účinek takto navrhované vakcíny. A neexistují ani žádné vědecké informace o bezpečnosti této vakcíny pro lidský organismus jako celek. Není proto žádným překvapením, že ve veřejném mínění panuje důvodná nedůvěra a obezřetnost, jež GCHQ a Big Digital hodlají násilím vymýtit.

Problém střední Evropy

Digitální železná opona není jen záležitost Ameriky. Americké algoritmy a sociální sítě štědře „sytí“ Evropu svými produkty. Jenže Evropská unie už také má své vlastní „populisty“ a takzvané státní „vyděděnce“. V současné době jde hlavně o Maďarsko a Polsko, za nimiž (jak by si Brusel přál) by měla spadnout digitální „opona“, včetně kobercových útoků mediálními pomluvami a politickým ostrakismem.

Maďarsko a Polsko tento měsíc vetovaly rozpočet EU ve výši 1,8 bilionu EUR a vypracovaly svůj vlastní „balíček opatření“ v reakci na plán Bruselu ukládat pokuty za údajné porušení unijních principů „právního státu“.

Jak poznamenává deník Telegraph: „Mnoho evropských podniků je závislých na hotovosti a vzhledem k druhé vlně koronaviru, která zasáhla kontinent, se Brusel obává, že spojenci z Visegrádské skupiny mohou využít své pravomoci k zablokování nezbytných ekonomických opatření, což odůvodňují námitkami proti pokutám za porušování principů právního státu.“

Co to všechno znamená? Orbánova vláda navrhla řadu ústavních změn, které v Maďarsku vyvolaly polemiku o „vládě práva“ nikoli v Maďarsku, ale v EU. Nejkontroverznějším pozměňovacím návrhem je klauzule anti-LGBT, která výslovně uvádí, že pouze žena může být matkou a pouze muž otcem. To vytváří další omezení homosexuálním párům, které by chtěly adoptovat děti.

Orbánovo veto je dalším důkazem toho, že nová „železná opona“ se opět nad Evropou zatahuje. A nově se tato opona manifestuje nikoli jako politická, ale prvoplánově kulturní nemající nic společného se „zákonem“. Brusel se netají svojí podrážděností nad tím, že mnoho členských států ze střední a východní Evropy není ochotno se připojit k novým „progresivním“ hodnotám EU.

Jádrem jejich vzdoru je mimo jiné i napětí způsobené tím, že „zatímco západní Evropa se odkřesťanšťuje, střední a východní evropské státy se znovu ke křesťantví obracejí jako k základní hodnotové kotvě“. V minulosti v nich bylo křesťanství zřídlem boje proti komunismu a nyní slouží jako pilíř pro znovu se vynořující náboženskou identitu. Což se zase tak moc neliší od dění v USA: některé významné konzervativní skupiny se tam také vracejí ke křesťanským kořenům a dávají o sobě hlasitě vědět během probíhající politické polarizace Ameriky.

Čtěte ZDE: Skutečná vláda: BigTech v rukách dvoupatrového oligarchátu. Proč se zapomnělo na ruské hackery? IT korporace jmenovaly amerického loutkového prezidenta. Titíž diktují kulturní revoluci Západu

Eliminace nezávislosti

Všechny tyto události ve svém celku poukazují na klíčové téma rozkolu v západní společnosti: „aliance“ států a aparátů nafouknutých skrze Brusel na mocenskou úroveň státu vyhlásila otevřenou válku jinak myslícím lidem („nepravdě“), zahraničním „dezinformacím“ a názorům, které nejsou podloženy jediným přípustným pojetím reality.

Toto rozdělení a konfrontace uvnitř aliance dostává konkrétní výraz v podobě neoficiálních sankcí ze strany Big Digital a represivní kontroly nad online platformami pod záminkou boje proti jejich zneužívání. Děje se tak ve školách a na pracovištích cestou celostátně povinných rekvalifikačních a školících systémů v rámci programů s protirasistickou tématikou a na základě kritické teorie společnosti (Frankfurtská škola). Elity tím, že nutí obyvatele k pasivní poslušnosti a pokoře, zasazují lidi vystupující proti vakcinaci do role extremistů nebo šílenců, kteří představují bezpečnostní hrozbu. A k tomu pořádají řadu veřejných akcí a situačních scénářů, při nichž se odsuzují zastánci státní suverenity členských zemí a „kulturní konzervativci“ coby nežádoucí elementy, které by měly být zakázány a demonstrativně vyloučeny ze společnosti.

Online platformy zase podporují řadu progresivistických kánonů založených na kritické teorii společnosti, antirasismu a genderových studiích. Mají také vlastní revizionistickou historii (například „Projekt 1619“) a progresivní jurisprudenci, která zavádí jejich globální projekty do konkrétních zákonů.

Ale co když polovina Ameriky odmítne podvodem zvoleného prezidenta? A pokud Brusel bude současně trvat na zavedení vlastního progresivistického kánonu, potom „padne kosa na kámen.“

Proč? Právě proto, že ti, kdo se drží své mise na transformaci světa, vidí „výzvy“ narušitelů zaváděného pořádku jako záminku k převzetí moci a uzamčení veřejnosti do takového právního diktátu, v němž se odlišné myšlení a kulturní hereze střetnou s legitimním násilím (v Bruselu eufemisticky nazývaným „právní stát“). Jejich cílem je neustále udržovat lidi s nežádoucími názory v defenzivním stavu a přinutit je, aby se museli bránit v obavě, že je označí za „extrémisty“; a vedle toho s využitím obecného strachu přimět ty, kdo dosud nesouhlasili, ale mlčeli, aby projevili loajalitu k tomu, čemu nevěří.

V takových podmínkách se ovšem může zachování jednotného západního státu ukázat jako nemožné. Jestliže poražení v tomto boji (ať už jde o kohokoli) budou zděšeni vyhlídkou vlastního kulturního potlačení silami, které považují jejich hodnoty za kacířství hodné upálení, pak by rozklad mohl být rychlý. Svět tak může být svědkem střetu dvou protikladných sil a mocného polemického obratu v politickém sebeurčení uvnitř samotného Západu.

A pokud se politické rozpory stanou neřešitelnými, potom zbude pouze jediná (nenásilná) alternativa: rozpad této nestabilní politické aliance.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Podvod č. 1: Američané na Měsíci nikdy nebyli. Přistání: Nejlepší film slavného režiséra Kubricka? Když lid uvěřil letu v krabičce od sardinek, uvěří všemu. A stalo se. Doznání? Pomalu, ale jistě. Co na nás chystají po 9/11 a covidu?

Podvod č. 1: Američané na Měsíci nikdy nebyli. Přistání: Nejlepší film slavného režiséra...

Vlašťovka na Lávce: Naděje? Rozpaky? Boj, či spolupráce? SPD, Trikolora a PRO osahávaly terén. Vyslanci ANO Babiš účast zatrhl. Jak využít temné zbraně protivníka? Svým vlakem ke svobodě, nebo cizím dobytčákem do gulagu?

Vlašťovka na Lávce: Naděje? Rozpaky? Boj, či spolupráce? SPD, Trikolora a PRO osahávaly...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky