Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Trilaterální komise: Hlavním cílem operace Covid-19 je urychlení procesů změny lidstva. Ohniska odporu musí být eliminována. Bude v roce 2021 spuštěna operace Moskva? Jaké procesy by měla urychlit antihmota?

Trilaterální komise: Hlavním cílem operace Covid-19 je urychlení procesů změny lidstva. Ohniska odporu musí být eliminována. Bude v roce 2021 spuštěna operace Moskva? Jaké procesy by měla urychlit antihmota?

28. 12. 2020

Tisk článku

Pavel Kopecký přináší tajnou skulinou uniklý proslov generálního tajemníka Trilaterální komise z letošní prosincové konference v Bruselu, který nám umožní pochopit mnohé z dnešního světa

Vážení kolegové a kolegyně,

dnešní přednovoroční společné zasedání všech tří skupin Trilaterální komise je příležitostí zamyslet se nad cestou, kterou jsme od roku 1973 ušli. Zvláště ve chvíli, kdy stojíme díky nezměrnému úsilí našich lidí rozmístěných na všech důležitých postech ve světě, před konečným cílem, kterým je dobudování celosvětové vlády pod naší kontrolou. 

Proto mi dovolte, abych vzpomněl i na ty, kteří se této slavné chvíle nedožili, ale kteří k našemu vítězství, jež máme na dosah ruky, přispěli rozhodujícím dílem a bez kterých bychom nemohli naše cíle uskutečnit. Na místě prvním bych chtěl vzpomenout na otce zakladatele Davida Rockefellera, který položil hned po druhé světové válce další pilíř našeho Chrámu bratrství a navázal tak na dřívější vizionáře pokroku a humanity. 

Je to již tři roky kdy nás David ve svých 102 letech opustil, ale jsem přesvědčen, že by byl hrdý na to, jak důsledně se daří jeho vize agendy 2022 realizovat. Evropské hnutí, u jehož počátků David po druhé světové válce stál, se dnes změnilo v plnohodnotnou vládu nad celým evropským kontinentem. Naše Evropská komise stojící v čele Evropské unie se stala skutečnou nadnárodní vládou nad evropskými národy, jejichž vliv bude postupně slábnout, až zcela zaniknou a budu nahrazeny obyvatelstvem nového typu, tak jak navrhl další z našich velkých vizionářů hrabě Coudenhove-Kalergi.

Operace „Výměna“ spuštěná naplno v roce 2015, mající za cíl přemístění milionů migrantů do roku 2030 na evropský kontinent, logisticky i finančně zajišťovaná Evropskou komisí, evropskými vládami a nadnárodními institucemi, byla bohužel narušena nezvládnutou prací našich kolegů ve střední Evropě. Tak jak bych chtěl vyzdvihnout práci naší německé, francouzské, španělské a dalších divizí na starém kontinentě, které odvedly na této operaci skvělou práci, tak je třeba kriticky zhodnotit divize středoevropské a také divizi britskou.

Čtěte ZDE: 100 + 1 lidumilových sezón: David Rockefeller dodýchal. Netajil se, že je spiklenec. OSN i Bilderberg. Vše pro dobro "redukovaného" lidstva. Obruče totality, jaká tu ještě nebyla. Kdo na jeho místo?

Neschopnost svrhnout Orbánovu vládu v Budapešti stejně jako eliminovat Kaczynského ve Varšavě nás stála nejen zdržení v harmonogramu plánovaných změn, ale také velké úsilí, abychom tato potenciální ohniska odporu eliminovali. Vyslovuji tedy důrazné varování našim kolegům ve Varšavě a v Budapešti, aby situaci s ohledem na blížící se okamžik Velkého resetu a na něj navázané změny co nejdříve napravili tak, jako se to podařilo v Bratislavě a - jak pevně věřím - se to povede příští rok i v Praze. 

Samostatnou kapitolou je selhání britské divize, která nejenže nedokázala zabránit odchodu Velké Británie z Evropské unie, ale i přes obrovské investice do změny dramaticky prohrála pobrexitové volby. Tyto zkušenosti včetně průběhu prezidentských voleb ve Washingtonu nás donutily přijmout mimořádná opatření, abychom zlomili odpor reakčních sil zvedajících v poslední době opět hlavy. Opatření, která byla spuštěna hned v lednu 2020 mající za cíl urychlit blížící se nezbytné procesy globálních změn. 

Operace Pandemie vrátila letos inciativu opět do našich rukou. Kromě politického a ekonomického chaosu, který nám ve spojení s již propracovanými volebními manipulacemi, jež vedly k eliminování Donalda Trumpa, pomohla konsolidovat situaci a postoupit o další významný krok na naší cestě k totálnímu ovládnutí planety. Všechny dosavadní operace jako byla 9/11 WTC či Arabské jaro budou ve světle spuštění Velkého globálního resetu působit jako nevinné hry.

Úplné označkování a zaevidování všech obyvatel bude důležitým krokem ke konsolidaci světa pod naší kontrolou. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Kromě naší zdravotnické komise to jsou především naše spřízněné medicínské korporace a mladí kreativci, kteří celou záležitost C-19 uvedli v život, a způsobili tak chaos, na kterém můžeme dobudovat krásný nový svět. 

Čtěte ZDE: Konec starého světa: Řízená změna myšlení. Mindspace a Gatesova chvíle. Covid-19 součástí Velkého restartu. Čtvrtá průmyslová revoluce. Plán B neexistuje. Stezka temným lesem. Osudové 11/9. V Davosu o nás

Po znovuovládnutí mocenských pák ve Washingtonu od ledna příštího roku budeme moci znovu efektivně propojit naše síly a soustředit se na konečné řešení našeho úhlavního protivníka, Putinovo Rusko.

Do operace, která bude probíhat celý příští rok, budou kromě medicínské a finanční sekce i nadále zapojeny nám loajální tajné služby. Specifická situace panuje v konsolidaci s Čínou, o které bude referovat předseda naší čínské sekce, stejně jako vás s podrobnostmi moskevské operace seznámí vrchní komisař naší sekce v Rusku.

Jsem přesvědčen o tom, že tak jako byl díky operaci C-19 pro nás letošní rok mimořádně úspěšný - a to i z hlediska finančních zisků námi ovládaných korporací - tak bude úspěšný i rok následující, který položí základy pro konečné sjednocení.                  

Musíme mít stále na zřeteli, že teprve až se podaří zlomit odpor v Moskvě a některých dalších lokacích, bude naše vítězství úplné. Až konečně zaniknou národní státy, budeme moci efektivně postupovat vpřed při velké proměně lidstva a dokončit tak velkou transformaci, jejíž základy položili naši předchůdci, kteří dokázali zorganizovat od francouzské revoluce řadu dalších změn včetně obou světových válek, které nás posunuly kupředu ke světu humanity a pokroku.

Nesmíme mít malé cíle. Až budou zpátečníci eliminováni, nastane teprve čas pro skutečné dílo, které bude znamenat úplnou transmutaci celého lidstva, tak jak jsme ho dosud znali. Egoistické tužby či podléhání nebezpečnému křesťanskému kultu budou nahrazeny osvobozením lidských bytostí od minulých stereotypů. Na prvním místě klasická rodina. Ta již brzy přestane existovat a bude nahrazena volnými variabilními svazky bez pohlavní ukotvenosti. 

Čtěte ZDE: Vatikán oficiálně v klubu NWO: Kdo jsou členové globalistického monstra? Zednářská struktura. Davos, Bilderberg a další staří známí. Příprava na příchod Antikrista? Upečeno s Františkem v Římě

Feministické a genderové hnutí tvoří pouze předvoj dalekosáhlých změn v nejintimnější sféře člověka, ke kterému nové lidství pod naším vedením neochvějně směřuje. Tato nová kultura, jejíž první výhonky, můžeme už již s uspokojením sledovat v současných trendech světového showbyznysu, v sobě přirozeně absorbuje všechny prvky míšení kultur a vzájemného obohacování, tedy anihilace. Multikulturalismus se stane realitou, neboť promíšení kultur je základem celého procesu.

Nové osvobozené lidstvo, jehož počet bude díky naší právě probíhající operaci C-19 a na ní navázané další - daleko hlubší - procesy zásadním způsobem redukován, bude znamenat zrození nového člověka a přípravu cesty pro vstup vyšších entit do našeho časoprostoru. Teprve to zcela změní podobu světa, jak ho známe. Nesmíme zapomínat na to, že právě tento metafyzický cíl, je skutečným důvodem, k němuž své síly napínáme.  

Mám potěšení vám sdělit, že naši vědci pracující na tomto úkolu dosáhli letos mimořádných úspěchů. V letošním roce se podařilo izolovat rekordní množství antihmoty, která je nezbytným prvkem pro spuštění další fáze těchto procesů.

Cesta, kterou jsme prošli, nebyla přímočará, neobešla se bez problémů. K budování nové společnosti jsme přistupovali v nepříznivých mezinárodních podmínkách, ale přesto díky našim spolupracovníkům rozmístěným na důležitých postech v politice, médiích, korporacích i kultuře se podařilo dospět až do současného stavu.

Máme vítězství nadosah.

Nenechme si ho vzít a do nového roku 2021 vykročme sebevědomě a s odvahou.

Vzhůru dolů!


Tagy článku

Doporučujeme

Repríza po sto deseti letech: Měl atentát otevřít třetí dějství téže války? Jak svést vraždu na Putina? Maličkost! Trump přežil. Plán útoku na Rusko polomrtvý? Ještě to nevzdávají. Vzkaz nepodvoleným: „Boj!“

Repríza po sto deseti letech: Měl atentát otevřít třetí dějství téže války? Jak svést...

Oděsa zvedá hlavu: Město centrem odporu proti násilným odvodům. Hoří auta verbířů. Pět jen za páteční noc. Informace pro ruské rakety a drony. Tradice partyzánského hnutí proti nacistům opět ožívá

Oděsa zvedá hlavu: Město centrem odporu proti násilným odvodům. Hoří auta verbířů. Pět...

Na začátek stránky