Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Hrdinka naší doby: Státy byly znásilněny a okradeny. Černý rozpočet USA. Korona - kouřová clona pro uchvácení vlády nad světem. Banksteři vydělali na lockdownech jmění. Trumpův audit Pentagonu. Jde do tuhého

Hrdinka naší doby: Státy byly znásilněny a okradeny. Černý rozpočet USA. Korona - kouřová clona pro uchvácení vlády nad světem. Banksteři vydělali na lockdownech jmění. Trumpův audit Pentagonu. Jde do tuhého

13. 2. 2021

Tisk článku

Valentin Katasonov přináší svědectví ženy, která byla u toho, když se plánoval Velký reset a uchvácení vlády nad světem finančním oligarchátem za kouřovou clonou pandemie coby neviditelného nepřítele

„Dolar je rezervní měnou po mnoho desetiletí a systém zastaral. A centrální banky se snaží prosadit nový systém... Snaží se zavést nový systém tak, aby nikdo nepochopil, co se ve skutečnosti stalo... Nový systém bych označila za konec valut. Vytváříme nový transakční systém, který bude digitální, a měny budou také digitální. A tak do něho zapojíme všechny peníze na planetě Zemi ... Transakční systém již není měnou – je to kontrolní systém. Každá centrální banka poskytne svou vlastní digitální měnu a bude mít možnost zapínat a vypínat vaše účty. Pokud se budete špatně chovat, jste v háji.“

„Jak zahnat všechny ovce na jatka, aby nepochopily, že to je jejich konec? Nejideálnějším prostředkem je neviditelný nepřítel. Proto jsme tu nejprve měli válku proti terorismu a neviditelné teroristy a nyní tu máme virus. Je to geniální, protože nemůžete dokázat, že tu nic takového není. Je totiž neviditelný. A neviditelní nepřátelé jsou ideální. Hlavní věc je zastrašit lidi, vštípit jim strach a poté jim namluvit, že pouze stát je zachrání před neviditelným nepřítelem.“

„Globální kapitalistická třída si uvědomila, že má problém – nemůže ovládat malé podniky. Lze to vyřešit zničením příjmů malého podnikání... Toto je ekonomická válka. Od dubna globalisté milionáři zvýšili své bohatství o 27 procent. Lockdown pro ně pracuje dobře... Jsme svědky uchvácení vší ekonomické síly.“

„Posledních dvacet let probíhá v USA státní finanční převrat... Po finančním převratu, když ukradli všechny peníze na důchodové zabezpečení ... potřebovali odůvodnění, aby převzali a zásadně změnili systém. A objevil se ten divotvorný virus... Kvůli divotvornému viru nejsou peníze na sociální zabezpečení. A právě koronavirus může za to, že státní pokladna je prázdná! A tak tu teď máme ideální divotvornou záminku.“

 A kdože pronáší tato "pobuřující" slova?

Jmenuje se Catherine Austinová Fittsová. Lze ji připsat na seznam hrdinům naší doby, se narodila 24. prosince 1950 v pensylvánské Philadelphii. Pracovala v investiční bance Dillon, Read & Co. a postoupila v ní až na pozici generální ředitelky. Během prezidentství George W. Bushe staršího působila jako náměstkyně ministra pro bydlení a rozvoj měst (HUD).

V 90. letech dostala nabídku stát se členkou rady guvernérů Federálního rezervního systému USA, ale rozhodla se odejít ze státních služeb do soukromého sektoru. Po odchodu z vlády založila Fittsová makléřskou společnost Hamilton Securities a stála v jejím čele až do roku 1998. Společnost uzavřela smlouvu s HUD o správě portfolia hypotéčních cenných papírů ve výši 500 miliard USD. V průběhu spolupráce společnosti Hamilton Securities s HUD zjistila Fittsová závažné přestupky ze strany ministerstva při zacházení s hypotékami a jinými cennými papíry. Bylo zahájeno správní řízení iniciované uvedenou makléřskou společností a vše skončilo vypovězením smlouvy. 

V důsledku vleklých soudních sporů společnost zbankrotovala, i když soud nakonec uznal, že ze strany Hamilton Securities a její ředitelky Fittsové nedošlo k žádným pochybením. Přitom přestupky ze strany ministerstva zůstaly pro úředníky HUD bez následků. Fittsová jako specialistka na hypotéční cenné papíry předpověděla na počátku tisíciletí nevyhnutelnost finanční krize, kterou vyvolají bubliny na trzích s nemovitostmi a hypotékami. Následně založila investiční poradenskou firmu Solari, jíž řídí dodnes.

Černý rozpočet USA

Po soudním sporu mezi společností Hamilton Securities a HUD začala Fittsová v rámci své praxe v byznysu zkoumat korupci a nepravosti ve státním aparátu USA. A výsledky svého výzkumu zveřejnila.

V roce 2004 publikovala v rámci spoluautorství s Chris Sandersem rezonanční studii v časopise World Affairs. Fittsová v ní uvedla, že existují „důkazy o tom, že velmi velká část národního bohatství byla během několika desetiletí nelegálně přesměrována do tajných nezdaněných kanálů a programů s neznámými účely, včetně tajných operací a podvratných aktivit v zahraničí a tajného vnitřního vojenského výzkumu. Do státních institucí pronikly a ovládly je stínové skupiny sloužící vlivným soukromým a kořistnickým zájmům, často na úkor obecného dobra.“ Samotný název článku je pozoruhodný: The Black Budget Of The United States (Černý rozpočet Spojených států).

Rozsah otázek zmíněných ve Fittsové článku jde však daleko za rámec tématu korupce. Byla to jedna z prvních publikací v USA, v níž byla nastolena otázka existence tajného vládního centra řídícího zemi, později nazvaného Deep State.

Čtěte ZDE: Inventura Velkého resetu: Přirozenému světu zakroutíme krkem. Jak využít nákladně vytvořený STRACH? Tři K: Kovid, klima, kontrola. Hlavně, že je pryč Trump! Novému světovému řádu už nikdo neunikne? Možná jásají předčasně

21 bilionů dolarů pro Deep State

Dalším významným počinem Catherine Fittsové byla zpráva zveřejněná v roce 2017 o defraudaci státních peněz ve výši 21 bilionů dolarů. Většina sdělovacích prostředků přiřkla tuto zprávu profesorovi Marku Skidmorovi z Michiganské státní univerzity, ale dnes vyšlo najevo, že iniciátorkou a hlavní autorkou zprávy byla Catherine Fittsová, přestože jméno profesora Skidmora bylo uvedeno na prvním místě.

Zpráva se týkala období 1998–2015 a rozkrývala rozpočtové příjmy a výdaje dvou amerických ministerstev – Ministerstva obrany a Ministerstva bydlení a rozvoje měst (HUD). Jen přes tato dvě ministerstva došlo během sedmnácti let k „úniku“ státních peněz ve výši 21 bilionů. Průměrně ročně 1,24 bilionu. Přitom v roce 2015 zněla celková výdajová stránka rozpočtu USA na 3,7 bilionu. Zpráva obsahovala kacířkou myšlenku: nejde pouze o zpronevěru, ale o „černý“ rozpočet, který je tvořen souběžně s oficiálním rozpočtem USA a je k dispozici silám mimo kontrolu oficiálních vládních orgánů Ameriky a někdy dokonce zcela neznámým subjektům. Zpráva naznačila existenci Deep State, který by se mohl kdykoli legalizovat a nahradit tak zvolenou legitimní vládu. Pro označení tohoto stínového státu použila Catherine Fittsová výraz „Mister Global“, čímž podtrhla fakt, že Deep State ohrožuje nejen USA ale i celý svět.

Americký prezident Donald Trump byl zprávou dvojice Fittsová-Skidmore ohromen a zahájil první rozsáhlý audit Pentagonu – první v jeho historii. Nicméně ze strany armády narazil na urputný odpor. Plnohodnotný audit Pentagonu se proto nekonal, ačkoli se v něm objevila řada „černých děr“. Výsledky auditu byly nakonec prohlášeny za přísně tajné.

Znásilnění Ruska a USA

Do seznamu zásluh Catherine Fittsové lze zahrnout také rozhovor, který poskytla v dubnu 2018 Gregovi Hunterovi, bývalému reportérovi CNN, který založil web alternativních rozhovorů USAWATCHDOG.COM.

Velká část rozhovoru je věnována článku publikovanému Catherine Fittsovou v The Solari Report. Článek se jmenuje „The Rape of Russia: could it happen here?“ (Znásilnění Ruska: Je to zde vůbec možné?). Polovina článku je věnována Rusku a tomu, jak bylo okrádáno a nadále ho okrádají. Druhá polovina článku pojednává o tom, že Spojené státy mohou být také znásilněny a okradeny. V nitru Deep State se připravují plány rozsáhlé privatizace státního majetku USA. Fittsová konstatuje, že stát v současnosti vlastní půdu a nerostné zdroje, jejichž tržní hodnota se odhaduje na desítky bilionů dolarů. Banksteři se však chystají skoupit tato aktiva za ceny mnohem nižší, než je jejich tržní hodnota.

Po vyhodnocení článku a rozhovoru Catherine Austinové Fittsové s přihlédnutím k událostem, které se nyní odehrávají v Americe, jsem přesvědčen, že její zjištění nejsou dílem fantazie. Americký národní dluh roste každý měsíc o stovky miliard dolarů. Joe Biden hodlá v této linii pokračovat. A držitelé státních dluhopisů USA jsou příslušníci Deep State. V určitém okamžiku budou tyto dluhopisy vyměněny za půdu a nerostné bohatství USA a celá „pandemie koronaviru“ se nakonec promítne do skutečnosti, že Amerika bude, slovy Catherine Austinové, „znásilněna“.

Čtěte ZDE: Vládo: Podvádíš, lžeš a zastrašuješ! Z republiky je jeden mrazivý gulag. Zničili jste mi pokojné stáří! Komu věc prospěje? Globální zločin proti lidskosti. Která strana používá fake news? Otevřený dopis všem zodpovědným

Jde do tuhého

V roce 2020 se počet vystoupení Katherine Fittsové výrazně zvýšil. A tady je její poslední rezonanční čin: Na začátku roku 2021 se na internetu objevilo video s názvem „Planetární Lockdown“ – rozhovor s naší hrdinkou trvající 48 minut.

O čem v něm Catherine Fittsová hovoří? Stručně řečeno, o operaci Deep State („Mister Global“), která byla zahájena v roce 2020 s cílem uchopit vládu nad Amerikou a celým světem. Operace začala tím, že mistr Global vypustil kouřovou clonu zvanou „pandemie“. Poté přišlo globální zablokování populace a ekonomiky (globální lockdown). Catherine Fittsová odhaluje pozadí stěžejních událostí roku 2020 a rýsuje scénáře pro další možné akce konspirátorů. Rozhovor sestává z následujících hlavních epizod:

  • Konec oběhu hotovosti a smrt peněz. 
  • Nový virus je neviditelný nepřítel, jehož (ne)existenci nelze prokázat. Ohlášená „pandemie“ vyvolává diktát kolosálních rozměrů. Vakcinace je vložení operačního systému do lidského organismu. Lockdown ničí příjmy většiny lidí. Miliardáři z něho ovšem profitují, v roce 2020 zvýšili své jmění o 27%. 
  • V nejbohatších zemích dochází ke konsolidaci moci. 
  • Loupež století: „Tento virus požral všechny peníze...“ 
  • Očkování – uvěznění osoby v digitálním koncentračním táboře. Likvidace nedotknutelnosti soukromého života lidí, úplná digitální kontrola nad zdravotním stavem lidí a jejich chováním. Globální digitální identifikace osob. 
  • Otroctví je nejvýnosnější podnik v historii. Konspirátoři se bojí lidí, past ještě nesklapla. 
  • Americké nepokoje v létě 2020 podpořily banky, které tvoří Federální rezervní systém USA; Nepokoje byly zneužity pro nákup nemovitostí za hubičku v oblastech, kde řádili přívrženci hnutí BLM. 
  • Pro technokraty jsou lidé zdroj určený k vytěžení. „Nevyužívejte služeb těch, kdo zavádějí otroctví, a nepracujte pro ně.“ „Smrt není to nejhorší, co vás může potkat.“

Zdroj.

 
Tagy článku

Doporučujeme

Tři tváře lidovlády: Moskva, Kyjev, Washington (Brusel). V Rusku se volí. V Kyjevě a na Západě jen dosazuje. Brutální podvody. Cenzura jak břitva. Trump: V USA místo voleb Orwell. Není kouře bez ohně. Máme na výběr?

Tři tváře lidovlády: Moskva, Kyjev, Washington (Brusel). V Rusku se volí. V Kyjevě a na...

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených. Korporátní fašismus EU. Proč Zuckerberg staví bunkr a převádí majetky do zlata? Platební karty? Ne, hotovost! Je to náš boj!

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky