Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Vládo: Podvádíš, lžeš a zastrašuješ! Z republiky je jeden mrazivý gulag. Zničili jste mi pokojné stáří! Komu věc prospěje? Globální zločin proti lidskosti. Která strana používá fake news? Otevřený dopis všem zodpovědným

Vládo: Podvádíš, lžeš a zastrašuješ! Z republiky je jeden mrazivý gulag. Zničili jste mi pokojné stáří! Komu věc prospěje? Globální zločin proti lidskosti. Která strana používá fake news? Otevřený dopis všem zodpovědným

10. 2. 2021

Tisk článku

Radomír Malý otevřeně obviňuje vládu z nedozírných společenských škod, usvědčuje ji z mnoha lží a vyzývá ji, aby okamžitě zanechala nesmyslných represí vůči občanům

Vážení pane premiére Babiši, pane ministře zdravotnictví Blatný, pane exministře Prymulo, pane ministře vnitra Hamáčku, pane prezidente České lékařské komory Kubku, paní hlavní hygieničko Rážová!

Jsem historik, publicista katolické orientace, emeritní profesionální žurnalista a vyučující na teologické fakultě. Tímto otevřeným dopisem vás chci před českou veřejností obvinit, že jste mi zničili poklidné a spokojené stáří.

Je mi 73 let. Jako důchodce jsem byl dosud neustále intelektuálně aktivní, mou náplní života byly vedle publicistiky přednášky pro různé církevní i světské spolky, účast na konferencích a debatních klubech, neustálé osobní kontakty s lidmi své profese a společného zájmu. To vše mne udržovalo ve stavu dobré tělesné a duševní kondice.

O to jste mne svými zločinnými protikoronavirovými opatřeními a omezeními připravili. Nemohu nikde přednášet, nikde vystupovat na konferencích a jiných podobných akcích, setkávat se s lidmi stejného profesního zaměření. Bez jakékoliv viny a soudního rozhodnutí jste mne a všechny občany této země zavřeli do domácího koncentráku. Jako katolík nemohu jít svobodně ani na bohoslužby, musím se dopředu přihlašovat, abych nepřekročil jakýsi vámi stanovený "limit" povoleného počtu účastníků. Na obřadech nesmím zpívat, ačkoliv zpěv je jejich nedílnou součástí udržující věřící ve stavu soustředění. S nikým se nemohu setkat v kavárně ani v restauraci, i když je to z hlediska mé profesní aktivity potřebné.

Když někam jedu, nemohu si nikde dát ani kávu, neboť gastronomické podniky jste pro veřejnost zavřeli bez ohledu na to, že je zimní období a lidé, když cestují nebo se pohybují ve městě, potřebují také zajít do tepla restaurace, dát si něco teplého k pití, případně odskočit na toaletu. Vaše taktika je jasná: Co nejvíce držet lidi doma, aby nikam nechodili, nejezdili a s nikým se nestýkali. Nemohu si zajít ani na koncert nebo do divadla, protože jste je zavřeli. Zřídili jste z naší republiky jeden velký gulag, kde se bližší kontakty mezi vězni postihují.

To vše má na moji psychiku, potažmo i na mé fyzické zdraví, neblahý vliv, což silně pociťuji. Namítnete mi, že tato opatření děláte pro moji ochranu, abych prý neonemocněl SARS-CoV-2 Covid-19, který jsem nota bene stejně již na jaře prodělal. Jenže podvádíte a lžete! Toto obvinění vůči vám nepřebírám z nějakých dezinformačních webů, které vůbec nesleduji, ale z českých mainstreamových médií a z webových stránek vašeho ministerstva zdravotnictví. Ty samy vás usvědčují z těžkého podvodu vůči občanům ČR.

 

Čtěte ZDE: Virus: Dar globalistických vládců. Skutečnou epidemií je uměle vyvolaný strach. R. Malý znovu naléhavě varuje. Imigrace, potraty a depopulace. Jak se znovu stát svobodnými? Italský podvod. Bojím se, tedy jsem?

Od března šíříte mezi obyvatelstvem hrůzu a děs, občané se denně dozvídají, kolik přibylo nakažených, kolik lidí s Covidem je v nemocnici a zejména kolik již si tato pandemie (jež ve skutečnosti žádnou pandemií není) vyžádala obětí na životech. K dnešnímu dni je to dle údajů ministerstva zdravotnictví necelých 15 tisíc. Sami ale píšete na webových stránkách MZCR u kolonky denního počtu údajných obětí Covidu, budu vás přesně citovat: "Počet úmrtí v souvislosti s Covid-19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na Covid-19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni."

Dle této vaší definice je tedy obětí Covidu každý, kdo zemřel na mrtvici, infarkt či rakovinu, nebo třeba při autonehodě či v důsledku sebevraždy, a byl pozitivně testován metodou PCR. Touto sprostou a hnusnou manipulací děsíte a zastrašujete lidi! Počet skutečných obětí Covidu, tj. úmrtí, na nichž tato choroba měla svůj podíl, je tak ve skutečnosti podstatně nižší.

Jaký, to opět říkáte vy sami. Státní zdravotní ústav v odpovědi na dotaz advokátní kanceláře Nielsen 27. 11. 2020 uvedl, že reálná smrtnost je u Covidu 0,3 procenta, tzn. pouhá tři promile, celosvětově 2 promile. U nás to tedy znamená, že při počtu necelého milionu údajně "nakažených" od loňského března (váš údaj MZCR) jde o necelé 3 tisíce většinou hodně starých lidí s kumulacemi různých nemocí. Jde o čísla srovnatelná se smrtností běžných chřipkových sezón.

Jsem už lecčehos pamětníkem, např. chřipkových epidemií r. 1995 a 1969, kdy smrtnost činila více než 1 procento - a žádné lockdowny a jakákoliv jiná omezení života lidí se nekonaly (pouze nezbytná hygienická opatření v domovech seniorů a v nemocnicích)! Proč tedy vy i celý svět teď vyvádíte, jako by šlo o mor? Proč vy, čeští politikové a zdravotníci se slepě podřizujete nadnárodním silám a korporacím, které mají zájem využít jednoho z běžných virů ke zřízení celosvětového koncentračního tábora, aby mohly nastolit nový světový řád?

To nejsou fantasmagorie dezinformačních webů, k tomu se oficiálně přiznávají pánové Bill Gates, Klaus Schwab, jenž otevřeně hlásá, že Covid je příležitostí k "velkému resetu" ve společnosti, George Soros aj. Patří před mezinárodní soudní tribunál pro zločiny proti lidskosti - a všichni jejich pomahači v jednotlivých zemích včetně vás oslovených s nimi.

Vím, že budete argumentovat nebezpečím přeplnění nemocnic, když počet "nakažených" vzroste. Jenže i tady lžete! Dokazují to opět vaše vlastní údaje na stránkách MZCR. K 18. lednu bylo dle vašich čísel volných 35 procent lůžek s umělou plicní ventilací, 47 procent s mimotělní podporou života, 20 procent s ARO a JIP a 27 procent standardních lůžek s kyslíkem. Ve srovnání s předchozími týdny a měsíci se počet těchto volných kapacit nijak dramaticky nesnižuje.

Krom toho vy sami na stránkách MZCR jste několikrát publikovali, že několik desítek procent pacientů hospitalizovaných s Covidem nemocniční péči vůbec nepotřebuje. Pokud se vyskytne lokální problém s nemocniční kapacitou, tak jej ihned zobecníte, což je další součást vaší podvodné mediální manipulace. Vyhodili jste nemalé peníze nás, daňových poplatníků, na zřízení tzv. polních nemocnic ve velkých městech - a v nich není a nejspíš nikdy nebude žádný pacient, což dobře víte. Jde vám pouze a jedině o to, jak vystrašit lidi.

 

Čtěte ZDE: Reálné peklo na zemi: Nikoli Dantovo, nýbrž Schwabovo a Gatesovo. Naše politické loutky jen sprostě přizvukují. Svět se změnil v globální koncentrák. Skutečné oběti epidemie. Jaká je jediná možná obrana?

Zajímavé, že když se podívám na mapu výskytu koronaviru ve světě (kterou jste mimochodem z webových stránek MZCR odstranili, pročpak asi?), tak zjišťuji, že třetí evropskou zemí s nejnižším počtem úmrtí s touto chorobou a počtem infikovaných na 100 tisíc obyvatel je Bělorusko, které nikdy žádný lockdown nezavedlo a veškerý ekonomický, kulturní, sportovní, školský a náboženský život tam celý uplynulý rok protikoronavirové hysterie fungoval naprosto normálně a bez omezení. Žádné přeplněné špitály nebo dokonce mrazáky mrtvol v ulicích, jak jste nás někteří strašili, když se prý neudělá pořádný lockdown, nebyly nikde k mání.

V Africe disponuje nejlepšími údaji v tomto směru Tanzanie, kde prezident John Magufuli rovněž zakázal jakékoliv omezení veřejného života. Naproti tomu nejhorší čísla vykazují právě ty země, které sáhly k těžkému lockdownu: Velká Británie, Belgie, Nizozemsko. Švédsko, jež zvolilo mírnější omezení než jiné evropské státy, je na tom podstatně lépe než tyto tři. O čem to svědčí? O tom, že lockdown na skutečné rozšíření nebo snížení nákazy Covidu má zcela minimální, pokud vůbec nějaký, vliv.

To jsou závěry, které musí vydedukovat z těchto údajů každý, kdo situaci sleduje a používá zdravý rozum. Nikde ve světě za dobu této tzv. pandemie nedošlo k tomu, že by pro pacienty s Covidem nebylo místo v nemocnici - a pokud o tom média referovala, tak se pokaždé prokázalo, že jde o fake news, jako v případě snímku stovek rakví z italského Bergama, určených prý pro zemřelé na Covid. Ve skutečnosti se jednalo o snímek z roku 2013 a rakve byly připravené pro oběti ztroskotání lodi s uprchlíky.

Ptám se proto, čemu a komu slouží tyto vaše manipulace? Logická odpověď je taková, že se vůbec nejedná o medicínskou, nýbrž o ekonomicko-politicko-ideologickou záležitost, o Schwabův "velký reset". Váš aktivní podíl na něm je zločinem proti lidskosti. To se netýká jen vládního, nýbrž i opozičního tábora, který až na výjimky podporuje antihumánní šílená proticovidová opatření. Lidé vyděšení vylhaným počtem údajných "obětí Covidu" se sami stáhnou do svých domovů, ano, vím o případech, že se nechtějí stýkat ani s příslušníky vlastní rodiny - a s radostí a úlevou si nechají naočkovat vakcínu, před jejímiž vedlejšími účinky varuje celá řada kvalifikovaných lékařů u nás i v zahraničí.

Vývoj vakcíny trvá obvykle 5 let, tato však byla hotová za několik měsíců. Pro nás věřící lidi je též ve svědomí problematické tuto látku použít, poněvadž obsahuje buněčné linie dětí zabitých umělým potratem. Vy však svojí propagandou neustále vakcínu firem Pfizer a Moderna vnucujete české veřejnosti. Totéž dělají i vlády jiných evropských zemí. Přitom vy i vlády dalších států zcela ignorujete výsledky výzkumu mnoha lékařů, kteří zhotovili léky proti Covidu, podali je pacientům - a mají pozitivní výsledky. A nejen ignorujete, nýbrž prohlašujete tyto specialisty za šarlatány a zakazujete používání jejich preparátů. Výzkum v tomto směru vás nezajímá, protože vakcína je obrovským byznysem nadnárodních farmaceutických firem bez ohledu na skutečné zdraví lidí. Vy na tomto nemravném kšeftu máte svůj větší nebo menší podíl.

A neběží pouze o vakcínu. Vaše lockdowny se zákazy prodeje zlikvidují většinu malých a středních firem. Cui prodest? Pochopitelně velkým podnikům a nadnárodním monopolům. Malé a střední podnikání přece jen zajišťovalo mnoha lidem jakousi míru nezávislosti na moderním státu, který je ve skutečnosti pouhou loutkou v rukou globalistických strůjců "nového pořádku". Proto pryč s ním! Zavřít lidi do celosvětového koncentráku pod falešnou záminkou jakési "pandemie" pak umožňuje těmto globalistům a také vám, kteří jste jejich poslušnými nástroji, provádět své plány na změnu dosavadního politického uspořádání světa bez obav z protestů a projevů masového nesouhlasu.

Lidé se stali osobně nesvobodnými. Když se jich více setká na veřejnosti a podebatují, riskují, že je policie rozežene. Když se jich více sejde v domě, všudypřítomní udavači mohou upozornit orgány - a je zle. I ty nejdůležitější události života, jakými jsou svatba a křest, jste lidem vzali, zredukovali jste jejich průběh pouze na úzký počet lidí, ba dokonce ani se zesnulými se nemůžeme důstojně rozloučit, pohřeb lze uspořádat pouze v malé skupince nejbližších členů rodiny. To je flagrantní porušení základních lidských práv!

 

Čtěte ZDE: Jak vzbudit v občanech naději a důvěru: Zoufalstvím a rezignací. Proč vakcíny místo léků? Nový šlágr jménem mutace. Kde je původ viru? Vážných otazníků přibývá. Už není co zavřít. Nesmysly nám visí nad hlavami jako gilotina

Lidské oběti těchto vašich lockdownových opatření a globální pandemie organizovaného šílenství jsou a budou podstatně vyšší než reálné oběti Covidu, což jsou převážně lidé mající ještě jiné závažné choroby. Tady jde ale o drobné a střední podnikatele, kteří zkrachují, a o jejich zaměstnance, již přijdou o práci. Někteří z nich si v zoufalství sáhnou na život a ti, kteří to neučiní, se octnou v hlubokém stresu, jenž přeje rozvoji mnoha smrtelných chorob: infarktů, mrtvic, rakovin atd.

Stres zasahuje i lidi vyděšené vaším vylhaným mediálním zpravodajstvím. Jak se to asi projeví na jejich zdravotním stavu, vám psát nemusím. Ale i ti, kteří si uchovají zdravý rozum a strachu z Covidu nepodlehnou, budou žít v neustálém děsu a hrůze z toho, že je někdo pozitivně nakažený, s nímž se setkali, může udat, oni budou muset podstoupit test PCR, jehož spolehlivost zpochybňuje mnoho specialistů - a vyjde jim pozitivní. Nic jim není, jsou to normální zdraví lidé, mnoho lékařských odborníků píše, že nakažlivost takových je téměř nulová - vy je ale přesto zavřete do karantény. Jde přesně o totéž, co jsem zažil jako disident za bolševické éry: podpora udavačství a státní represe.

Ty jdou někdy až tak daleko, jako nedávný medializovaný případ z Novojičínska, kdy zdravé ženě, jíž byla nadekretována na základě pozitivního testu karanténa, hrozí až tři roky vězení, protože si šla v době tohoto nesmyslného domácího vězení koupit cigarety - a někdo ji udal. Tuto nelidskou sanitární totalitu svými opatřeními podporujete!

Budoucnost ukáže, kolik je na vašem kontě lidských obětí jen proto, že se kvůli strachu z Covidu bály navštívit zdravotnické zařízení, ačkoliv měly závažnou chorobu. Další občané zase zbytečně zemřeli jen proto, že lékaři po nich požadovali negativní test na Covid - a až potom teprve vyšetření jejich potíží, přičemž na test je nutno se objednat, na výsledky nějakou dobu čekat, dny ubíhají - a potom už může být pozdě. To jsou globalistické zločiny proti lidskosti, na nichž máte svůj podíl.

Vznesete nejspíš námitku, že se řídíte expertízami medicínských specialistů. Já ale těm vašim nevěřím, protože nevěřím vám. Výše uvádím, jak jsem vás chytil při lži. Jestliže různí lékaři chtějící dělat kariéru k těmto vašim podvodům mlčí a naopak je podporují, tak potom já ve vlastním zájmu věřím právě těm odborníkům z druhé strany, kteří svojí kritikou vašich opatření někdy riskují i vlastní kariérní postup. U nás jsou to známí autoři podzimní petice lékařů proti nouzovému stavu, která požaduje normální život bez omezení, ve světě potom 50 tisíc lékařů v USA, 9 tisíc belgických a stejný počet polských, kteří ve svém prohlášení žádají totéž. K nim se řadí i tak významné celosvětové kapacity jako prof. Bhagdí, prof. Buttar, prof. Wodarg, dr. Martyka a celá řada dalších. Ti všichni vás a celý globalistický mainstream usvědčují z podvodů a lží.

Vyzývám vás proto, abyste neprodleně a urychleně navrátili naší zemi normální život v plném rozsahu, neboť racionálně žádný důvod pro jeho omezení neexistuje. Pokud tak neučiníte, zahájím otevřený a veřejný bojkot vašich nesmyslných opatření, a budu k němu v ještě větší míře než dosud vyzývat druhé.

 

 
Tagy článku

Doporučujeme

Import brutálních zločinců: Nejlepší metoda pro beztrestnost. Není zločin jako ideozločin. Ukrajinci přizabili bezbranného muže. Dostali pokutu. Prý budou sekat dobrotu. Justiční výsměch. Necháme si to líbit?

Import brutálních zločinců: Nejlepší metoda pro beztrestnost. Není zločin jako ideozločin....

Jdou nám po krku bez pauzy: Kdo střílel v Klánovicích? Není všechno vlastně úplně jinak? Euro a korespondenční volba: Vyzkoušený podvod. Otevřený fašismus v Kyjevě. Vraždili v Belgorodu české raketomety? Šmírácké elity

Jdou nám po krku bez pauzy: Kdo střílel v Klánovicích? Není všechno vlastně úplně jinak?...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky