Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Místo pro život našich dětí: Gatesův Lebensraum? Zabít lidi, aby je nemusela zabít Země? Paralely s nacistickými programy. Kouzlo globální genocidy. Depopulační očkování již před covidem. Říše je dnes po celé planetě

Místo pro život našich dětí: Gatesův Lebensraum? Zabít lidi, aby je nemusela zabít Země? Paralely s nacistickými programy. Kouzlo globální genocidy. Depopulační očkování již před covidem. Říše je dnes po celé planetě

6. 3. 2021

Tisk článku

Jozef Duháček srovnává nenápadně a ušlechtile znějící plány dnešních "filantropů" a dalších elit s neblaze proslulými plány v nacistickém Německu, které také ne každý hned zkraje prokoukl

Slovo Lebensraum znamená místo pro život. Nepěkný nádech mu dal Adolf Hitler. Ten tvrdil, že německý národ potřebuje více půdy, aby mohl žít a dýchat a tuto půdu si vezme na východě. Drang nach Osten. 

Poprvé tuto ideu formuloval v první edici knihy Mein Kampf v roce 1925, tedy více než desetiletí před II. světovou válkou. Ve vydání z roku 1928 stojí:

"A tak i my, nacionální socialisté, úmyslně děláme čáru za naším zahraničněpolitickým směrováním v předválečném období. Pokračujeme tam, kde jsme před šesti sty lety přestali. Končíme s neustálým německým tahem na jih a západ a obracíme pohled směrem k zemím na východě. Končíme s koloniální a obchodní politikou předválečného období a přecházíme k politice půdy, kterou budeme dělat v budoucnosti."

Adolfova cesta

V období mezi světovými válkami jen velmi málo Němců tušilo a mohlo zjistit, že výše uvedený citát je založen na rasistických nebo eugenických principech. Můžeme se domnívat, že většina Němců by v roce 1935 ani rasismus ani eugenický přístup nepřijala - a především by se rozhodně postavila proti industriálně zorganizovanému masovému vyvražďování realizovanému na základě rasové příslušnosti a genetické čistoty. Ale pojem "životní prostor" byl vcelku přijatelný. Národ se rozrůstal, rodilo se mnoho dětí; potřeba většího prostoru, větší rozlohy orné půdy, kde by si mohl německý národ založit své živobytí, kde by se mohl nadechnout, byla očividná a pochopitelná. 

Hitler byl dostatečně inteligentní aby si uvědomil, že k myšlence systematicky zlikvidovat v evropských státech usazený a poměrně početný židovský národ, by se přihlásil jen málokdo. Že by taková ohavnost, kdyby s ní vyšel na světlo, vzbudila odpor. Proto myšlenku útoku na Polsko předložil v jiném světle. Je zbytečné démonizovat obyčejné Němce té doby a vinit je všechny z holocaustu. Dělá to hodně moderních historiků, dělají to Němci sami sobě. 

Průměrný Němec 30. let viděl v politice lebensraumu smysl. Nebylo by to poprvé v dějinách, kdy stát napadl svého souseda, aby získal jeho území, kde by usídlil svou zvětšující se populaci. Většina vojenských konfliktů se v minulosti vedla o území. Nekonkrétní pojem "životního prostoru" nebyl tedy až tak strašný. Strašný byl způsob, jakým se tento životní prostor získával, tedy masová vražda milionů lidí. Pedantně a precizně organizovaným vyhlazením celého národa, které mělo dát německému národu prostor k nadechnutí. Jakou to má souvislost s dneškem?

 

Čtěte ZDE: Nový světový řád to nebalí: Jak využít virus k depopulaci planety? Normální myšlení - hlavní nepřítel montáže totality. Princ jako vraždící bestie? Trump do toho hodil Gatesům vidle. I Čína se účinně vzepřela. Co bude dál?

Billova cesta

Dnes je mnoho moderních liberálů přesvědčeno, že je třeba snížit uhlíkovou stopu a zastavit globální oteplování. Hromadí se příkazy, zákazy a nařízení, občané jsou šikanováni ekologickými nařízeními, které na ně kladou stále zvyšující se finanční nároky. Auta musí být elektrická, domy musí mít nízkou spotřebu energie a stále komplikovanější systémy vytápění a větrání, vysavače nesmějí mít příkon nad 1000 W, zakázaly se žárovky s wolframovým vláknem, jaderné elektrárny se zavírají, státy se zavazují ke stále nižším emisím. 

Ale to nestačí. Odborníci nás neustále upozorňují, že dosažení tohoto cíle je možné pouze přes snížení populace. Ti nejodbornejší už dokázali vypočítat, kolik lidí by na planetě mělo žít. Kdo však bude mít tu nevděčnou úlohu, aby zaplatil svým životem za životní prostor pro elitu? Aby obětoval svůj život pro zelenější planetu?

Na tomto pár let starém videu Bill Gates říká: 

"Dnes žije na světě 6,8 miliardy lidí. Směřuje to k asi 9 miliardám. Pokud nyní, dnes, uděláme opravdu dobrou práci v oblasti nových vakcín, v oblasti zdravotní péče a při poskytování péče o reprodukční zdraví, mohli bychom to snížit asi o 10% nebo 15%."

Gatesovým přáním tedy je, aby se prostřednictvím vakcinace, antikoncepce a potratů z těch devíti miliard zhruba jedna miliarda nenarodila. Mnozí mu důvodně připisují úmysl dosáhnout to nejen zabraňováním narození nenarozených, ale i ukončením životů již narozených. Buďme spravedliví, z toho videa to explicitně nevyplývá.

Zrcadlo a genocida

Jelikož nedůvěra v hoaxy a fake news je dnes povinnou výbavou, dáme si do Googlu Billovo tvrzení, že dokážeme snížit populaci o 10 - 15%. Najde množství ujištění, že toto Bill nikdy neřekl. Ale on to říká - a doslova.

Na vlastním webu, Bill Gates napsal: "V průběhu následujících 40 let se předpokládá, že zvýšení globální teploty zvýší globální úmrtnost o 14 úmrtí na 100.000 osob ročně. Pokud až do konce století zůstane růst emisí vysoký, může být změna klimatu zodpovědná ročně za o 73 úmrtí na 100.000 lidí více. Ve scénáři s nižšími emisemi klesá nárůst úmrtnosti na plus 10 na 100.000 lidí. "

Stručně řečeno, pokud zabijeme mnoho lidí dříve, než tito lidé zabijí Zem, zabráníme Zemi, aby zabila mnoho dalších lidí. O jakých lidech to mluvíme? Zde přichází na řadu eugenika.

Dnes je za Hitlera a fašistu označen každý, s jehož názorem někdo nesouhlasí. Je to přehnané a je to zavádějící, ale třeba si položit otázku: Proč my moderní občané 21. století odsuzujeme Němce za to, že si mysleli, že holocaust "je přiměřená cena", za zajištění bezpečné budoucnosti německého lidu? Když sami sobě dáváme omluvenku za genocidu založenou na očkování, antikoncepci a potratech, která "je rozumnou cenou" pro zajištění bezpečného budoucnosti naší planety před "klimatickými změnami"? Samozřejmě za předpokladu, že ta genocida nebude namířena na nás, bohaté na Západě. 

Není dnes "zelená planeta" pouze synonymem pro "Vaterland"?

Většina obyvatel západní polokoule je dostatečně simplexní na to, aby nekriticky adorovala ideu klimatických změn, za které je zodpovědný výhradně člověk. Teplotní oscilace před průmyslovou revolucí příliš nezkoumají, jsou přesvědčeni, že lidí je zde příliš mnoho a že několikamiliardová genocida "stojí za to pro dobro zelené planety".

Představa "zelené planety" má všechny rysy dobrého utopického ideálu (jako měla třeba komunistická beztřídní společnost) a člověk, který nevěří v Boha, velmi snadno podlehne kouzlu globální genocidy, která zachrání planetu ohroženou změnou klimatu, kterou vyvolal člověk.

Čtěte ZDE: Bill Gates a "Pandemie 1": Jaká bude dvojka? Výzkum čipování dětí není fáma. Proč investoval do Pfizeru? Manželka by přitvrdila v cenzuře. Pozor na zavádějící konspirace - zakrývají tu skutečnou. Nové chytré hodinky

Experimenty

I kdybych byl ateista, který věří v změnu klimatu způsobenou člověkem, dost bych váhal přihlásit se jako dobrovolník pro Gatesem zmíněnou vakcínu. Tu, na níž nyní musíme zapracovat, jak zmiňuje v uvedeném videu. Kdo by chtěl být první na řadě pro eugenický holocaust? Je dobré si všimnout, že v Africe se rozběhla očkování proti běžným nemocem s drobnou eugenickou pachutí již dávno před Covidem-19. Zprávy o tom se stále častěji objevují a budou se objevovat ještě více. Například:

1. Světové ekonomické fórum, které spolupracuje s Billem Gatesem, vysvětluje: "Podle zprávy filantropické nadace Billa Gatese může rychlý růst populace v nejchudších zemích Afriky ohrozit budoucí pokrok ve snižování globální chudoby a zlepšování zdraví."

2. Abstrakt z Research Gate ukazuje, že Keňa byla cílem testovacího programu plošné sterilizace pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO): "V roce 1993 WHO oznámila vakcínu pro kontrolu porodnosti a plánování rodičovství". "Publikováné výzkumy ukazují, že kolem roku 1976 vědci WHO experimentovali s tetanovým toxoidem (TT) a s lidským chorionickým gonadotropinem (hCG), aby vytvořili vakcínu, která zabrání početí. Podle uvedeného textu spojení TT a hCG způsobuje, že imunitní systém je iritovaný těhotenskými hormony a nedovoluje donosit plod.

3. Robert F. Kennedy mladší napsal na Obraně zdraví dětí článek s názvem The Bill Gates Effect: DTP vakcína Světové zdravotnické organizace zabila v Africe více dětí, než nemoc, proti níž byla určena. Tato zpráva dokazuje, že africké " dívky očkované vakcínou DTP - vlajkovou lodí afrického očkovacího programu Gatesových nadace a WHO - umírali desetkrát častěji, než neočkované děti. "

Tyto odkazy jsou sekulárním důkazem o eugenických celoplanetární záměrech, které podporuje mocný a bohatý filantrop Bill Gates. Ten se k tomu opravdu veřejně přiznal na webové stránce Nadace Billa a Melindy Gatesových zveřejněním svých obrovských dotací organizaci International Planned Parenthood. Gates se (náhodně?) přiznal ke svému přání i ve zmiňované Ted Talk přednášce, kde veřejně připouští, že pokud se vynasnažíme, dokážeme snížit plánovaný růst populace o jednu miliardu. Nakonec, tři výše uvedené zprávy z Afriky ukazují, že eugenické programy se v Africe zkoušejí už pár desetiletí.

Mentalita 

Jak se liší cílené zabíjení Untermenschů pro dobro "vlasti" od cíleného zabíjení pro dobro "zelené planety"? Pouze v tom, že první počítá s miliony a druhé s miliardami obětí.

Většina liberálů nemá eugeniku velmi v lásce. Zatím. Zatím by jim přišlo nepřijatelné roztřídit lidi na Übermenschen a ostatní - a tu druhou skupinu systematicky odpravit. Zatím by to vypadalo příliš odpudivě. Na druhé straně ušlechtilý ideál záchrany planety, kterého nelze dosáhnout jinak, než snížením světové populace, je už na stole. Lidé ho absorbují z novin, televize, ze zpráv, ve školách, všude. Přesvědčení, že je nás příliš mnoho, a je třeba snížit počty, se rozšířilo a zakořenilo. 

Na Západě panuje antikoncepční mentalita, která je však zatím výsledkem pohodlnosti a lenosti, ale postupně dostává "ušlechtilou", ale především pokryteckou formu obětování vlastního potomstva pro dobro planety. Afričané a Asiaté antikoncepci neberou, na ně bude třeba použít jiné metody. 

Zatím se sice hovoří o potřebě snížit světovou populaci, abychom zachránili naši planetu před dalším "globálním oteplováním", ale neříká se, kdo za naši společnou vlast položí život. Avšak ti, co tuto myšlenku šíří, dobře vědí, o koho půjde. Budou to Afričané a Indové, na kterých se již léta testují vakcíny a sterilizační prostředky. Matka Tereza kdysi řekla, že na světě je hlad a bída ne proto, že nedokáže uživit chudé, ale proto, že nedokáže uživit bohaté. Záchrana planety před změnou klimatu je jen chabá zástěrka.

Průměrný slušný Němec v druhé polovině 30. let pravděpodobně nebyl pro-eugenický, byl však pro-LebensraumDobří lidé však potřebují na dobrý život adekvátní životní prostor, ne? Dnes víme, že politika Lebensraum se rychle stala politikou vyvraždění tzv. podlidí. Zdá se, že někde mezi tím průměrný "slušný" Němec dospěl k přesvědčení, že když se kácí les, létají třísky.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Rekapitulace 23: Válka Západu proti Rusku má být opravdu do posledního Ukrajince? Lovy na rekruty. Brzy i ženy? Goebbelsovská propaganda banderovců selhává. Řekni, kde ty hroby jsou... První neoficiální teze kapitulace. Kdy? Již 24?

Rekapitulace 23: Válka Západu proti Rusku má být opravdu do posledního Ukrajince? Lovy...

Náhradní mateřství: Obchod s dětmi je posvěcený Pětikolkou. Lidovci opět tvární a slizcí. Pokrokové obcházení zákona je u nás už na denním pořádku. Společenský úpadek v přímém přenosu. Zničit rodinu. Rakušan si to už ohlídá

Náhradní mateřství: Obchod s dětmi je posvěcený Pětikolkou. Lidovci opět tvární a slizcí....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky