Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Cyber Polygon 2021: Nacvičování druhé fáze nastolení NWO. Po covidovém zablokování rozvoje hackerské útoky na infrastrukturu. Řízený chaos vystřídá digitální koncentrák. Předání moci „Big Tech“ korporacím. Cesta do otroctví

Cyber Polygon 2021: Nacvičování druhé fáze nastolení NWO. Po covidovém zablokování rozvoje hackerské útoky na infrastrukturu. Řízený chaos vystřídá digitální koncentrák. Předání moci „Big Tech“ korporacím. Cesta do otroctví

21. 7. 2021

Tisk článku

Redakce Protiproud přibližuje další z možných scénářů proměny světa, jenž po sanitárním zruinování obyvatelstva předpokládá řízený chaos a nastolení digitálního koncentráku

Mezinárodní cvičení „Cyber Polygon 2021“ v oblasti kybernetické bezpečnosti pořádané Světovým ekonomickým fórem, Sberbank a Interpolem má skryté poselství. Existuje totiž přímá paralela s cvičením „Event 201“, které se uskutečnilo v říjnu 2019 na platformě téhož WEF, kde byl nacvičován scénář úderu proti celému lidstvu... s novým kmenem obávaného koronaviru.

Připomeňme, že 18. října 2019 WEF, Nadace Billa a Melindy Gatesových a Univerzita Johnse Hopkinse zinscenovaly v USA simulaci pandemie nového zoonotického koronaviru (ve cvičné verzi pocházející z Brazílie), který se rychle šíří po celé planetě (po mutaci a přenosu ze zvířat na člověka). Zvláštností viru bylo, že byl selektivně smrtelný – napadal především starší, chronicky nemocné lidi a osoby s oslabeným imunitním systémem. Virus se svou virulencí podobal chřipce nebo akutní respirační viróze a očekávalo se, že během osmnácti měsíců zabije 65 milionů lidí na planetě a bude pokračovat, dokud nebude možné všem podat účinnou vakcínu. Mělo také dojít k všeobecnému lockdownu, sociálnímu distancování, desetiprocentnímu pádu světové ekonomiky a dalším „kouzlům“ známého scénáře, který se stal pro lidstvo skutečností pouhé dva měsíce po cvičení.

Lze to samozřejmě považovat za pouhou náhodu, potřebu účastníků rozsáhlé akce ukázat státům a soukromým strukturám jejich nepřipravenost na takové výzvy apod. Za podobnou náhodu lze považovat i zprávu Rockefellerovy nadace (jednoho z největších nevládních neokonzervativních think tanků s autoritativními odborníky) z roku 2010 nazvanou „Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje“, která vychází z analýzy vlivu dvou faktorů: „globální politické a ekonomické sladění“ a „schopnost adaptace“ různých vrstev společnosti. Coby negativní scénář zpráva vykresluje Lock Step (zablokování rozvoje) v důsledku virové pandemie, která je téměř úplnou analogií toho, co se děje dnes. Existuje však i další „prognóza“ nazvaná Hack Attack – „ekonomicky nestabilní svět náchylný k otřesům, v němž se daří zločincům a vznikají nebezpečné inovace.“

Cesta do pekel

Analytici scénářů této zprávy poznamenávají, že Rockefellery předložená matice verzí budoucnosti ve skutečnosti ukazuje jediný globální scénář sestávající ze čtyř epizod. Jedna z nich se odehrává právě teď a pod druhou se skrývají „hackerské útoky“ představující logické vyústění té první. K tomu, aby se svět dostal do druhé fáze, musí dojít k expozici dvou jevů (což se právě nyní děje):

  • Digitalizace shora (násilné zavedení „elektronického koncentračního tábora“ ze strany vlád – Rockefellerova nadace dokonce použila jako symbol biometrickou sledovací kameru),
  • pokles hospodářského rozvoje států, blahobytu a životní úrovně obyvatel.

Na tomto pozadí se začínají objevovat stínové high-tech skupiny kybernetické kriminality loupící v masovém měřítku „velká data“, která jsou nedostatečně kontrolována a chráněna úřady, přitom však aktivně shromažďována (takových příkladů je dnes již mnoho). A zde budou podle Rockefellerovy verze národní elity donuceny se přeformátovat v zájmu globální spolupráce a sjednocení na mezinárodní platformě, jinak budou nahrazeny. Nebudeme se touto zprávou více zabývat, jen shrneme – to vše se samozřejmě uskuteční ve jménu čtvrté epizody, již globalisté nazývají „Clever Together“ (Chytře a společně) – k čemuž nás právě teď nabádají všichni Gatesové, Schwabové, šéfové WHO, OSN atd. Ve výsledku jde o vytvoření světového státu se světovou vládou, jednotným digitálním ekosystémem a antikristem na trůně. Takový je již tradiční křesťanský výklad.

Čtěte ZDE: Konec starého světa: Řízená změna myšlení. Mindspace a Gatesova chvíle. Covid-19 součástí Velkého restartu. Čtvrtá průmyslová revoluce. Plán B neexistuje. Stezka temným lesem. Osudové 11/9. V Davosu o nás

Digitální koncentrák

A tady se vracíme k tomu, co 200 organizací ze 48 zemí zkoušelo 9. a 10. července v Centru kybernetické obrany ve Sberbank za podpory Centra kybernetické bezpečnosti WEF a Interpolu: Globální útok na firemní ekosystém, přičemž tým BI.ZONE (součást ekosystému Sberbank) hrál roli hackerů a sdružení mezinárodních specialistů na kybernetické hrozby se ho snažilo zmařit. Oficiální média ani organizátoři online cvičiště nikdy neprozradili, kdo nakonec vyhrál, i když o to pochopitelně nešlo.

V souvislosti s diskutovaným tématem vystoupila řada politiků a představitelů předních korporací ze Silicon Valley – Apple, Microsoft, IBM, VISA, Mastercard, centrální bank atd. Za komentář však stojí úvodní slovo šéfa WEF Klause Schwaba:

Technologie sehrály klíčovou roli v našem boji proti pandemii koronaviru. Digitalizace nás postavila před nové výzvy – zajistit, aby technologie byly bezpečné a spolehlivé a aby v ně občané měli důvěru. Za pouhých několik měsíců (od pandemie koronaviru) jsme pokročili v digitální transformaci dále, než by se nám to za normálních okolností podařilo za mnoho let. Tato digitální výhra z pandemie však může být křehká. Kybernetické incidenty mohou podkopat důvěru v toto prostředí a zmařit zavádění sociálně významných inovací.

Občané začínají trpět výpadky proudu, selháváním lékařské péče a zločinecké gangy působí stále ve větším rozsahu a hloubce. To podtrhuje potřebu strukturovaného přístupu širokého okruhu účastníků v boji proti nim. Musíme jednat společně: vlády musí zaručit bezpečnost, ale hluboké znalosti o bezpečnosti najdeme často v soukromém sektoru. A jestliže vlády spojují své síly v boji proti fyzické kriminalitě v rámci Interpolu, je třeba posílit podobnou spolupráci vlád a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti. Taková spolupráce veřejného a soukromého sektoru již existuje, jak dokazuje tato akce. WEF nabízí nezávislou platformu pro rozšíření uvedené spolupráce.

V souvislosti s pandemií a změnou paradigmatu směrem k digitálnímu životnímu stylu se ještě více zvýraznil význam kybernetické bezpečnosti jako globálního veřejného statku. Na pozadí naší rostoucí závislosti na digitálním prostředí musí být kybernetická bezpečnost klíčovým prvkem pro fungování každé organizace, základem pro bezproblémový byznys v budoucnosti.

Vlády a podniky musí najít inovativní způsoby zřizování a poskytování služeb, aby pomohly ekonomikám se zotavit. To zahrnuje vytváření rozšířených digitálních ekosystémů, dále pak propojení služeb s daty. Mají-li být nové služby zaváděny rychlostí nezbytnou pro udržitelné hospodářské oživení, musí občané technologiím důvěřovat a musí mít jistotu, že jsou bezpečné a že jejich osobní majetek a údaje jsou chráněny.

Samotné současné fórum a status jeho účastníků je důležitým milníkem v přípravě na ještě propojenější a snad i bezpečnější budoucnost,“ přednesl předseda WEF.

Diktát „Big Tech“ korporací

Když se nad tím zamyslíme, vyznívá Schwabův projev paradoxně: na jedné straně sám aktivně lobbuje za zavedení posílených digitálních ekosystémů a „nových služeb pro udržitelný hospodářský rozvoj“, kdy se stát skutečně propojuje se soukromým sektorem a přenáší na něj své řídicí funkce, na druhé straně upozorňuje na závislost kritické infrastruktury na digitálních technologiích. A jako jediný lék na tuto nemoc Schwab navrhuje, aby vlády všech zemí plně zpřístupnily svá „velká data“ soukromým společnostem ze Silicon Valley, které byly vytvořeny a jsou financovány americkým vojenskými resorty a zpravodajskými službami, jež „přesně vědí“, jak porazit kybernetickou kriminalitu (!). Jak můžeme za těchto podmínek hovořit o bezpečnosti osobních údajů občanů a jejich důvěře v globální digitální systémy? Podle zpráv analytiků na internetových stránkách WEF je navíc již nyní zřejmé, že zvýšení bezpečnosti povede především k přísné kontrole, k naprosté průhlednosti a identifikovatelnosti občanů právě v těchto systémech.

Co se týče Schwabových tvrzení o velkém rozmachu aktivit hackerských skupin a jejich stále častějších útocích na životně důležitou infrastrukturu států – přesně to se děje. Několik států v USA bylo před nedávnem zasaženo úplnými výpadky komunikace po útocích hackerů, rovněž Rusko zaznamenalo případy výpadků v rozvodných sítích v důsledku vnějšího zásahu. Problém je v tom, že sotva kdy zjistíme, kdo je vlastně iniciátorem těchto útoků, i když je jasné, že je rozhodně nelze připsat „vousatým drápkům“.

Čtěte ZDE: Inventura Velkého resetu: Přirozenému světu zakroutíme krkem. Jak využít nákladně vytvořený STRACH? Tři K: Kovid, klima, kontrola. Hlavně, že je pryč Trump! Novému světovému řádu už nikdo neunikne? Možná jásají předčasně

Řízený chaos

Scénář Rockefellerovy nadace o chaotizaci světa před jeho globální správou je jasný: odstavení kanalizace, topení, veřejné dopravy atd. v důsledku hackerského teroru. Pravděpodobné jsou jak evakuace, tak nouzový režim (mimochodem, nová doporučení ministerstev pro evakuační režim navrhují hromadné očkování občanů proti covidu přímo v dočasných ubytovacích centrech).

Nechceme strašit ani vyvolávat paniku – pouze informujeme naše čtenáře o tom, jaká jsou pravidla transhumanistické globalistické hry. My ta pravidla nevytváříme, ale můžeme je buď přijmout, nebo nepřijmout. Ale i v tomto rámci se naše možnosti neustále zužují – pokaždé, když je předchozí dobře fungující systém zablokován, je nám to pouze dáno na vědomí jako nezvratný fakt.

Aby přivedli lidstvo do světa, jak ho lapidárně popsal dánský poslanec a bývalý člen vedoucí skupiny mládeže WEF („Vítejte v roce 2030 – nemám nic a jsem šťastný“), musíme lidi nejprve uvrhnout do podmínek řízeného chaosu. A pak si společnost dříve či později řekne o libovolný, alespoň nějaký, pořádek. Stačí si povšimnout, jak tato strategie dnes dokonale funguje u stoupenců nuceného očkování a šikany každého, kdo není ochoten se podvolit experimentům na vlastním těle: vespolek, aniž by si ověřili fakta, prohlásili očkování za jedinou záchranu před „pandemií“ (po vzoru ideologických manipulátorů globalistů) a jsou připraveni učinit cokoli, aby tento „lék“ aplikovali na sobě i všech ostatních.

O „nemožnosti návratu ke starému systému“ nás všechny již podrobně informoval pan Schwab ve své knize „COVID-19: Velký reset“. A Rockefellerova nadace ve své zprávě z roku 2010 označuje tvrdý globální ekonomický a politický tlak na obyvatele všech zemí, stejně jako psychologickou připravenost (adaptabilitu) obyvatelstva na vynucené změny, za povinné podmínky pro nastolení nového světového řádu. Soudě podle situace s pandemií a jejího vývoje vidíme, že mechanismy informačního, psychologického a ekonomického nátlaku již byly spuštěny na plné obrátky. 

Proto nyní, po dalším kybernetickém cvičení mocných tohoto světa, nabádáme všechny přemýšlející občany, úředníky a strážce zákona, aby se měli na pozoru a nepovažovali příští pravděpodobný „digitální lockdown“ za „náhodnou shodu okolností“.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky