Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Je tu situace, kterou jsme očekávali: Začátek přísnější vlády. Totální vakcinace pro vyšší zisk a depopulaci? Rockefellerova nadace i Schwabův Velký reset na plné obrátky. OSN, WHO, MMF a SB služkami mocných?

Je tu situace, kterou jsme očekávali: Začátek "přísnější vlády". Totální vakcinace pro vyšší zisk a depopulaci? Rockefellerova nadace i Schwabův Velký reset na plné obrátky. OSN, WHO, MMF a SB služkami mocných?

23. 7. 2021

Tisk článku

Valentin Katasonov zjevnými fakty podkládá poznání jednoduché pravdy, že to, co bylo označováno za konspirační teorie o spiknutí elitních miliardářů proti lidstvu, se před našima očima mění v realitu

Všechny poslední zprávy Rockefellerovy nadace tvrdí, že k záchraně lidstva je nutné všeobecné očkování.

Kniha Klause Schwaba „COVID-19: Velký reset“ (2020) popisuje plán globální elity na přechod od klasického kapitalismu k tzv. inkluzivnímu kapitalismu. Jde o vybudování „úžasného nového světa“ s jednotnou světovou vládou a socioekonomickým modelem, který lze bez přehánění nazvat novým otrokářským řádem.

„Pandemie“ a oteplování klimatu se staly kouřovou clonou pro tyto plány. Očkování světové populace a dekarbonizace světové ekonomiky byly prohlášeny za obecné priority.

Hlavními hybateli všeobecného očkování a „dekarbonizace“ jsou OSN a její specializované agentury (WHO, UNEP, Světová meteorologická organizace atd.), Světová banka, MMF, Světové ekonomické fórum, Koalice za inkluzivní kapitalismus a několik amerických údajně charitativních nadací. Mezi nimi vynikají nadace Gatesova a Rockefellerova.

Klan Rockefellerů

Rockefellerovu nadaci založil patriarcha klanu John D. Rockefeller spolu se svým synem Johnem D. Rockefellerem mladším a Frederickem T. Gatesem ve státě New York v roce 1913. Nadace má pozoruhodnou schopnost vyvolávat rozruch lobbováním za zájmy svých zakladatelů, především klanu Rockefellerů. Hlavní postavou klanu je dnes David Rockefeller mladší (nar. 1941), syn Davida Rockefellera, který zemřel v roce 2017 ve věku 102 let.

Dnes už je zjevné, že právě Rockefellerova nadace byla iniciátorem Velkého resetu. V květnu 2010 vypracovala zprávu s názvem „Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje“ (Rockefellerova nadace, Global Business Network).

Cituji ze zprávy (2010): „Během pandemie posílili představitelé států po celém světě své pravomoci a zavedli nejpřísnější předpisy a omezení, od povinných roušek až po kontroly tělesné teploty u vstupů do veřejných prostor, například na nádražích a v supermarketech. I po odeznění pandemie toto autoritativní řízení a dohled nad občany a jejich aktivitami přetrvává – a dokonce se zvyšuje. Aby se ochránili před šířením stále globálnějších problémů, od pandemií a nadnárodního terorismu až po ekologické krize a rostoucí chudobu, začali vedoucí představitelé na celém světě vládnout přísněji.

Nešlo o prozíravou prognózu budoucnosti, ale o projekt, jehož příprava trvala celé desetiletí. V roce 2020 byl naplno spuštěn. Rockefellerova nadace se od počátku loňského roku (pod záminkou boje proti „pandemii COVID-19“) velmi aktivně podílí na propagaci Velkého resetu. Téměř každý měsíc vydává zprávy o „pandemii“ a potřebě všeobecného očkování, klimatické katastrofě a nutnosti „dekarbonizace“ ekonomiky.

Čtěte ZDE: Očkování mRNA vakcínami: Legální genocida? Jak zlikvidovat 30 % světové populace. Statistika: Očkovaní umírají na covid-19 až osmkrát častěji. Vakcinace jednoznačně přispívá k šíření infekce. Depopulace v přímém přenosu

Plán totální vakcinace

Na přelomu dubna a května vydala Rockefellerova nadace publikaci One for All: An Action Plan for Financing Global Vaccination and Sustainable Growth. (Jeden pro všechny: Akční plán financování vakcinace a udržitelného rozvoje) V červnu následovala další zpráva: One for All: An Updated Action Plan for Global Covid-19 Vaccination. (Jeden pro všechny: Aktualizovaný akční plán globální vakcinace proti Covid-19) A v červenci byla představena zpráva Reimagining the Role of Multilateral Development Banks. (Předefinování role multilaterálních rozvojových bank)

Všechny tyto zprávy rozsévají paniku tvrzením, že k záchraně lidstva je nutné všeobecné očkování, které by mělo pokrýt alespoň 80 % světové populace. Většina lidstva prý žije v zemích s tak nízkým blahobytem, že lidé nemohou být očkováni: nejsou na to peníze. Obracejí se proto na vůdce bohatých zemí Západu a mezinárodní finanční instituce s výzvou: najděte peníze a poskytněte pomoc miliardám znevýhodněných lidí, aby mohli být očkováni.

Nikoli bez intervence Rockefellerovy nadace začal MMF loňský rok mluvit o potřebě zvýšit zdrojovou základnu Fondu vydáním další emise tzv. SDR (zvláštních práv čerpání – Special Drawing Rights – jednotné měny vytvořené Mezinárodním měnovým fondem) v souvislosti s covidovou hospodářskou krizí. Tato otázka byla nastolena na jarním zasedání MMF a Světové banky a poté na zasedání G8 v Anglii. V červenci přijal MMF konečné rozhodnutí vydat SDR v hodnotě 650 miliard USD. Rozdělení měny SDR se uskuteční v srpnu a bude probíhat v hlavním městě organizace podle přidělených kvót zemím pod kuratelou MMF. Chudé země by tak získaly jen velmi málo. Rockefellerova nadace proto chce, aby nejchudší země dostaly alespoň 100 miliard dolarů, bez nichž se všeobecné očkování neobejde. Nadace požaduje, aby bohaté země vydělily 100 miliard dolarů z peněz, které obdrží v rámci srpnového balíčku SDR. Nicméně skupina G7 se na tom dosud neshodla.

Proč má Rockefellerova nadace takový hysterický zájem na všeobecném očkování? Důvody jsou dva.

Důvod první – depopulace 

Rockefellerův klan je již téměř sto let oddán malthusiánství a demografické kontrole populace. Jedním ze způsobů takové kontroly je vakcinace. David Rockefeller starší se stal koncem šedesátých let dvacátého století zakladatelem Římského klubu, který měl poskytnout „vědecký základ“ pro potřebu omezení růstu populace a jejího postupného snižování.

Římský klub ve svých zprávách stanovil „optimální počet obyvatel planety“ na 1 miliardu. Všichni ostatní jsou nadbyteční. Vakcinace je rozhodujícím nástrojem demografické „optimalizace“.

Připomeňme si některé podrobnosti z historie Rockefellerovy nadace. Od roku 1930 poskytovala finanční podporu Institutu krále Wilhelma na jeho výzkum v oblasti antropologie, dědičnosti a eugeniky. Třetí říše přešla od akademického výzkumu eugeniky k praktickým pokusům na lidech. To vše je podrobně popsáno v knize Gretchen Engle Schafftové „From Racism to Genocide: Anthropology in the Third Reich“. (Od rasismu ke genocidě: antropologie Třetí říše)

Rockefellerova nadace financovala nacistické rasové výzkumy i poté, co vyšlo najevo, že jsou využívány k vyhlazování Židů, Cikánů, Slovanů a dalších „méněcenných“ lidí. Rockefellerové podporovali eugenické studie dokonce i v době, kdy Třetí říše v roce 1935 přijala norimberské rasové zákony, jež odsoudila Liga národů.

Po druhé světové válce Rockefellerova nadace pokračovala ve své práci na omezení růstu populace na planetě podporou vývoje geneticky modifikovaných produktů (GMO), které mají oslabit reprodukční funkce člověka. O tomto aspektu činnosti Rockefellerovy nadace se můžeme dočíst například v knihách: Daniel Estulin: „Transevoluce. Epocha zničení člověka“ (2015); William Engdahl: „Semena zkázy“ (2015).

 

Čtěte ZDE: Od falešné krize ke skutečné katastrofě: Povinná vakcinace "nepodvolených"? Pravý důvod Operace covid jde do naha. Teď už sahají i po dětech. Proč k nám míří šéfové 4. Říše? Posselt chce sjezd Sudeťáků v Praze. Matka: "Jdi!"

Astronomické zisky

Klan Rockefellerů chce získat očkování světové populace do vlastní gesce. Zájmy Rockefellerů dominují mnoha průmyslovým odvětvím, včetně farmaceutického. Velká část vakcín vyráběných v USA pochází ze společností ovládaných Rockefellery.

Abychom si udělali představu o postavení Rockefellerů v americké Big Pharma, stačí nahlédnout do díla známého amerického veřejného činitele Roberta Kennedyho, synovce amerického prezidenta Johna F. Kennedyho zavražděného v roce 1963. Velmi doporučuji zejména jeho článek „Je čas najít společnou řeč a bojovat proti skutečnému Deep State“. Jako hlavní iniciátory a organizátory Velkého resetu R. Kennedy uvádí nedávno zesnulého Davida Rockefellera a George Sorose. „Manipulují stínovými institucemi, jako jsou Federální rezervní systém a Rada pro zahraniční vztahy, aby převedli veškeré bohatství a moc na miliardářskou elitu s konečným cílem nastolit světovou vládu.“

Robert Kennedy píše o kartelu, který ovládl celou Ameriku: „Big Oil, King Coal a Big Pharma jsou titány podvodného kartelu a autoritářské kontroly ze strany Deep State. Tento kartel ve své mrzké a bezohledné zradě zosnoval sebevraždu lidstva a naší planety... Jejich podnikatelský plán představuje skutečnou hrozbu pro lidstvo.“ Přitom v každé ze tří složek kartelu figurují Rockefellerové.

John Rockefeller Jr. dokázal zlikvidovat tradiční farmaceutické výrobky, které byly založeny na přírodních látkách, a nahradil je petrochemickými produkty. Této revoluce ve farmacii dosáhl "díky" spolupráci s Třetí říší, konkrétně s nechvalně známým koncernem IG Farben. Nakonec Rockefeller získal kontrolní podíl ve společnosti IG Farben (nyní Bayer – německý chemicko-farmaceutický konglomerát). Robert Kennedy píše: „Farmaceutický kartel je dítětem Rockefellerova amerického ropného a uhelného průmyslu a chemiků Třetí říše, kteří byli zodpovědní za holocaust a nacistickou válku.

Robert Kennedy svůj článek uzavírá slovy: „Rockefellerovo impérium – v tandemu s JP Morgan Chase – dosud vlastní polovinu farmaceutického průmyslu v USA.

Proto také ona horečná aktivita Rockefellerovy nadace ve snaze dosáhnout totální vakcinace lidstva.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky