Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Pandemie očkovaných: Do výkazů se ve Velké Británii dostala nežádoucí data. Úmrtnost je dvakrát vyšší než u neočkovaných? Statistický regulátor zasáhl. Nyní se data o účinku vakcín nesmějí zveřejňovat v neupravené formě

Pandemie očkovaných: Do výkazů se ve Velké Británii dostala nežádoucí data. Úmrtnost je dvakrát vyšší než u neočkovaných? Statistický regulátor zasáhl. Nyní se data o účinku vakcín nesmějí zveřejňovat v neupravené formě

29. 11. 2021

Tisk článku

Valentin Katasonov informuje o pokračujícím a zlověstném překrucování statistik o vývoji pandemie koronaviru, jímž se má zastřít pravda o zločinné genocidě lidstva smrtícími vakcínami

Vláda Velké Británie je hrdá na to, že očkování u ní probíhá dobře. Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) každý týden zveřejňuje zprávu o výsledcích vakcinace proti covid-19.

Do 19. týdne byly tyto výsledky zahrnovány do týdenní zprávy o národním sledování chřipky a covid-19. Od května začala být zveřejňována samostatná zpráva o očkování proti koronaviru.

Ta kromě obvyklých ukazatelů (počet očkovaných v daném období, počet plně a částečně očkovaných osob atd.) obsahuje také informace o účinnosti očkování. Zprávy UKHSA byly až dosud zajímavé pouze pro poměrně úzký okruh lidí, především lékařů. V médiích byly příležitostně zveřejňovány zprávy UKHSA, které poukazovaly na klesající účinnost očkování ve všech třech oblastech (ochrana před infekcí, před hospitalizací a před úmrtím).

Ovšem v říjnu zpráva UKHSA probudila zájem široké veřejnosti. Řada odpůrců plošného očkování v Anglii upozornila na zprávu, na jejíž obálce bylo uvedeno „42. týden“ (14. - 21. října 2021). Kritici ve zprávě, a to nikoli bezdůvodně, shledali nejen pokles účinnosti očkování, ale také konstatování, že účinnost vakcinace se dostala do záporných hodnot. Jednoduše řečeno, očkování proti koronaviru se stalo faktorem zvyšujícím úmrtnost. Jeden z grafů (strana 17, graf 2) porovnává počet koronavirových infekcí u očkovaných a neočkovaných osob. Čísla jsou relativní a uvádějí počet případů na 100 000 obyvatel. Jsou rozděleny podle věkových skupin. Případy byly posuzovány za období od 38. do 41. týdne (září-říjen 2021).

Pandemie očkovaných

V prvních dvou věkových skupinách (do 18 let a 18-29 let) je relativní počet nakažených koronavirem mezi očkovanými nižší než mezi neočkovanými. Ve zbývajících věkových skupinách (30-39 let; 40-49 let; 50-59 let; 60-69 let; 70-79 let; nad 80 let) byl obraz obrácený: ti, kdo byli očkováni, byli infekcí postiženi více než ti, kdo očkováni nebyli. Zvláště velký propad byl zaznamenán ve věkové skupině 40-49 let: relativní počet nakažených byl mezi očkovanými přibližně 2,3krát vyšší než mezi neočkovanými. Ve věkových skupinách 50-59 let; 60-69 let; 70-79 let byl propad přibližně dvojnásobný. Nicméně u všech těchto věkových skupin byla míra účinnosti vakcíny negativní. A ve věkové skupině 40-49 let byla účinnost – minus 131 procent. WHO a lékařské a farmakologické regulační orgány v mnoha zemích doporučují používat očkovací látky, pokud je jejich účinnost alespoň plus 50 procent.

Na konci října se proto v Anglii strhl opravdový poprask. Na jedné straně se nezávislá média a sociální sítě začaly hlasitě stavět proti očkování, přičemž zobrazovaly údaje ze zprávy UKHSA. Na druhé straně oficiální média, jejichž úkolem je propagovat očkování, reagovala na tento nárůst aktivity podrážděně. Deník The Times zveřejnil 25. října článek vědeckého redaktora Toma Whippla Coronavirus: Government's Covid vaccine data providing material for conspiracy theorists (Koronavirus: Oficiální údaje o vakcinaci proti covidu poskytují materiál pro konspirační teoretiky).

Článek začínal slovy: „Britská vláda poskytuje materiál pro konspirační teoretiky po celém světě tím, že zveřejňuje grafy účinnosti vakcín, o nichž ví, že neodpovídají skutečnosti, uvedli přední vědci.“ Přitom noviny nejmenovaly ani jednoho z oněch „předních vědců“, zato apelovaly na ty, kdo mají na starosti cenzuru informací. Noviny citovaly Davida Spiegelhaltera, ředitele Wintonova centra pro komunikaci o rizicích a důkazech na Cambridgeské univerzitě. Podle něj by bylo v současné podobě velice škodlivé pokračovat ve zveřejňování týdenních zpráv o očkování.

Byl proto vyzván Úřad pro regulaci statistiky (OSR), aby se touto záležitostí zabýval. Dne 1. listopadu napsal generální ředitel OSR Ed Humpherson ředitelce UKHSA Jenny Harriesové dopis, v němž uvedl doporučení pro zlepšení zdravotnických statistik.

Čtěte ZDE: Světové ministerstvo pravdy a lásky: Ani Orwell to tak nedomyslel. Mocným dělá starosti infodemie, ne pandemie. WHO garantem sanitární diktatury? Spiknutí IT korporací. I slavný nobelista je náhle dezinformátor. Velký Bratr nezná bratra

Výsledek cenzury

UKHSA reagovala okamžitě. Vedoucí oddělení imunizace UKHSA Dr. Mary Ramsayová poděkovala statistickému úřadu: „Došlo k určitému nepochopení a někdy i k záměrné manipulaci s údaji uvedenými ve zprávě UKHSA o sledování očkování ze strany těch, kteří chtějí podkopat očkovací program, a my jsme vděčni britskému statistickému úřadu, že s námi spolupracoval na tom, aby zpráva byla méně náchylná k manipulaci.

Pokud zveřejněné údaje mohou vyvolat otázky nebo silné emocionální reakce, doporučují pokyny OSR, aby byly tyto údaje doplněny vysvětlením. Ano, je pravda, že relativní míra výskytu mezi očkovanými ve věkových skupinách nad 30 let je přibližně dvakrát vyšší než mezi neočkovanými, přiznávají představitelé OSR. Ale UKHSA přece nemá zveřejňovat pouze holá čísla, má je i vysvětlovat. A úředníci statistického regulátora dávají úředníkům zdravotnické organizace jasně najevo, že takovéto propady efektivity vakcinace musejí být vysvětleny „behaviorálními faktory“. Očkovaní prý přestávají nosit roušky, dodržovat distanc, zintenzivňují komunikaci atd. Taková nezodpovědná osoba je pak vystavena zvýšenému riziku nákazy virem.

Doporučuje se také klást co největší důraz na ukazatele, které prokazují přínos očkování. Z hlediska relativní míry hospitalizace a úmrtnosti má v tuto chvíli navrch očkovaná skupina (tyto míry jsou v očkované skupině nižší než ve skupině neočkované).

V důsledku toho bylo s předsedou vlády dohodnuto, že regulátor OSR bude pořádat kurzy statistické gramotnosti pro ministry vlády a další vysoké úředníky.

V návaznosti na kritiku ze strany OSR již UKHSA provedla řadu změn ve své týdenní zprávě. Zejména v další zprávě (43. týden), která vyšla koncem října, zmizel obvyklý graf srovnávající očkované a neočkované osoby z hlediska výskytu nákazy covidem. V případě potřeby však lze na základě předložených statistik provést srovnání mezi oběma skupinami. Podle zprávy ze 43. týdne provedli nezávislí odborníci výpočet, který ukázal, že ve „věkové skupině 40-49 let“ je účinnost vakcíny coby ochrany před infekcí koronavirem minus 128 %. A dalo by se říci, že to byl úspěch: vždyť podle zprávy ze 42. týdne činil tento ukazatel minus 131 %.

Čtěte ZDE: Bojovník proti pandemii lži: Vynálezce mRNA vakcín vyzývá k zastavení vakcinace. Očkovaní jsou největšími přenašeči nákazy. Vakcinovat během pandemie je výsměch vědě o virech. Protiepidemická opatření jsou zločin

Skrytá pravda

Některé údaje, které se pravidelně objevují ve zprávách UKHSA o očkování, jsou zpochybňovány skeptickými odborníky. Z nedávných zpráv například vyplývá, že očkovaná osoba žijící s příbuznými pod jednou střechou může nakazit členy rodiny, přičemž pravděpodobnost nákazy se odhaduje na 25 %. A pokud jde o čistě virem nakaženou osobu, je 38 % pravděpodobnost, že nakazí i členy své rodiny. Dr. Robert Malone, lékař a vědec, který pomohl vynalézt technologii mRNA používanou ve vakcínách, však tuto výhodu pro očkované zpochybňuje. Podle něj mají očkovaní větší potenciál šířit virus než neočkovaní lidé.

Týdenní zprávy UKHSA zatím prošly jen několika změnami, které znesnadňují pochopení trendů v očkování. Znesnadňují, ale neznemožňují. Některé problémy jsou pouze zakamuflované, a je třeba provést dodatečné výpočty. Provedl jsem například výpočty úmrtnosti na základě zprávy ze 44. týdne. Ta uvádí statistiky úmrtí osob nakažených koronavirem (s pozitivními PCR testy). Údaje o úmrtnosti jsou brány od 40. do 43. týdne podle věkových skupin a dvou hlavních kategorií (očkovaní, neočkovaní). Celkový počet všech úmrtí za toto období činil 3 085. Rozdělení úmrtí je následující: úmrtí plně nebo částečně očkovaných osob – 2 534; úmrtí neočkovaných osob – 526; úmrtí osob, u nichž nebylo možné určit očkovací nebo neočkovací status – 15. Ukázala se šokující skutečnost, že na celkovém počtu úmrtí na covid se očkované osoby podílely 82,1 %.

Anglická média podporující očkování tento vysoký podíl úmrtí připisovaných očkovaným osobám někdy uznávají, ale upozorňují na to, že velká část britské populace již byla plně nebo částečně očkována. Vysoký podíl je proto oprávněný. To je ovšem pravda jen zčásti, pokud ovšem nebereme v úvahu, že vakcinace měla přece lidi před smrtí na covid ochránit. Na konci října bylo plně nebo částečně očkováno 73 % obyvatel Velké Británie. A přitom jejich podíl na úmrtnosti covidem v populaci činil 82,1 %. To znamená, že relativní úmrtnost mezi očkovanými je vyšší než mezi neočkovanými. Je proto dosti pravděpodobné, že časem UKHSA pod vlivem doporučení OSR očistí své zprávy také od těchto „nepohodlných“ statistik (tak, jako se děje právě u nás, jak na to upozorňují nezávislí statistici, pozn. PP).

George Orwell ve svém antiutopickém románu 1984 předvídal dobu, kdy 2 X 2 nemusí být nutně 4. Možná 3,5 nebo tolik, kolik si Velký bratr přeje. Hle, tato doba již nastala. Marku Twainovi se připisuje věta: „Existují tři druhy lží: lži, lži bez obalu a statistiky.

Proměna, která začala ve zdravotnických statistikách Velké Británie, naznačuje zrod čtvrtého druhu lži: statistiky očkování proti koronaviru.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky