Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Fiala dle not od Kalergiho: Změnil snad premiér názor? Vstříc vytvoření euro - negroidní rasy v německé federální Říši. Likvidace českého státu. Fialův kámoš sudeťák Berndt cítí příležitost. Nedejme se oklamat. Sledujme cestu peněz...

Fiala dle not od Kalergiho: Změnil snad premiér názor? Vstříc vytvoření euro - negroidní rasy v německé federální Říši. Likvidace českého státu. Fialův kámoš sudeťák Berndt cítí příležitost. Nedejme se oklamat. Sledujme cestu peněz...

8. 1. 2022

Tisk článku

Jiří Kobza upozorňuje, z jaké ideové líhně vzešel náš nový "eurorealistický" premiér a varuje, abychom se nenechali ošálit a bránili se cestě do otroctví

V souvislosti s nástupem nové české vlády se média hlavního proudu "překvapivě" málo věnují osobní a politické historii jejího premiéra Petra Fialy. Zejména té její části, která je spojena s jeho působením v čele moravské sekce tzv. Panevropské unie v 90. letech minulého století. Přitom jde o velmi podstatnou věc z hlediska ideového zázemí a názorové orientace současného předsedy vlády a jeho postojů zejména v oblasti zahraniční politiky a evropské integrace.

Korporátní česká média, včetně těch veřejnoprávních, v tomto ohledu opět fatálně selhávají, zejména, co se týče jejich úlohy informovat veřejnost o klíčových záležitostech politického provozu a jeho pozadí.

Panevropské hnutí

Petr Fiala v poměrně nedávné minulosti, jako čelní funkcionář Panevropské unie – po boku předáka tzv. sudetských Němců a nepřítele národních zájmů České republiky Bernda Posselta a Otto von Habsburka, se kterými tehdy úzce spolupracoval – pěstoval myšlenku „Panevropy“. Tedy Evropy jako federace, ve které již není místo pro národní státy. 

Jak se to slučuje s jeho údajným současným „eurorealismem“? Kdy u něj došlo k názorovému obratu? A došlo k němu ve skutečnosti vůbec? Dle jeho nejnovějších vyjádření k politice Evropské unie v oblastech energetiky či klimatu zjevně nikoli.

Ideovým i faktickým otcem-zakladatelem tzv. Panevropského hnutí byl ve 20. letech minulého století rakousko-japonský šlechtic Richard Coudenhove-Kalergi. Ve své době se k jeho myšlenkám na proměnu Evropy v unifikovanou státní říši s rysy korporativismu a hromadný dovoz obyvatelstva z jiných částí světa a jiných kulturních okruhů hlásili například i Albert Einstein, Thomas Mann, Aristide Briand či Leon Blum. Současní pohlaváři západních členských států EU se k hraběti a jeho odkazu dodnes hlásí rovněž, jeho busta nikoli náhodou “zdobí“ štrasburské sídlo Rady Evropy.

Že jde, bohužel, o inspiraci velmi živou lze dobře vidět zejména na migrační a azylové politice Evropské unie, které jednoznačně dominuje idea masového dovozu migrantů z muslimského světa a Afriky doslova za každou cenu. Včetně zničení evropské civilizace a jejích tisíciletých hodnotových základů a ohrožení původních obyvatel.

Čtěte ZDE: Poslanec: EU chce zničit náš národ. Marrákeš, Dublin a Istanbul: Přísun, volný pohyb a poslušnost. Nemají to na nás skvěle vymyšlené? Namísto našich potomků zde mají žít Kalergiho otroci. My však jsme ještě tady!

Epochy a rasy 

Jde i o proces postupného zániku evropských národních států skrze zničení jejich  ekonomické, energetické či potravinové soběstačnosti ve prospěch globálních kororací. Důležitým nástrojem je zde i útok na základní společenské hodnoty, v první řadě na tradiční rodinu a vztahy mužů a žen prostřednictvím agresivní genderové a LGBT ideologie. 

Pro bližší a plastičtější představu si dovolím uvést několik originálních citátů Kalergiho:

„Ve velkoměstě se střetávají rasy, národy a stavy. Městský člověk je zpravidla hybridem různých sociálních a národních prvků, z nichž vznikají rozdílné charakterové vlastnosti. Předsudky, zábrany, tendence a světonázory se od rodičů a předků liší nebo přinejmenším slábnou. Výsledkem je, že lidé smíšené rasy často kombinují nedostatek charakteru, nedostatek zdrženlivosti, slabost vůle, nestálost, chybějící zbožnost a víru s objektivitou, všestranností, intelektuální činností, osvobozením od předsudků a šíří rozhledu.“

„Čistota rasy posiluje charakter, ale oslabuje mysl – míšení ras oslabuje charakter, ale posiluje mysl. Tam, kde se rasová čistota a promíšenost setkávají pod dobrým patronátem, tvoří nejvyšší druh lidské bytosti a spojují nejsilnější charakter s nejsilnějším duchem. Tam, kde se setkávají pod nešťastnou záštitou čistota a křížení, vytvářejí degenerační typy se slabým charakterem a matnou myslí.“

„Člověk vzdálené budoucnosti bude kříženec. Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.“

„Čistota rasy vytváří charakteristické typy – míšení ras vytváří originální osobnosti.“

„Současná epocha demokracie je pouze mezidobí mezi dvěma velkými aristokratickými epochami, feudální aristokracií meče a sociální aristokracií ducha. Feudální aristokracie upadá, intelektuální aristokracie nastupuje. Mezidobí se nazývá demokracií, ale ve skutečnosti dominuje pseudoaristokracie peněz.“

Kamarád Berndt

Komentáře snad ani netřeba. Jestli toto není rasismus, tak co už? Ostatně, některé, lehce upravené, „kalergiovské“ teze lze identifikovat i ve fašistické a nacistické rétorice 30. a 40. let minulého století.

Naším úkolem je o nich nahlas hovořit – a tvrdě je odmítnout. Stejně tak, jako myšlenky a politické cíle Kalergiho epigonů a následovníků, mezi něž svým způsobem neoddiskutovatelně patří i současný český premiér. 

Panevropská unie tedy existuje již bezmála sto let. Ve svém Bamberském programu z roku 1996, tedy v době, kdy byl Petr Fiala jejím vedoucím funkcionářem, si jako politické cíle stanovila mj. sjednocování Evropy na základě práv národnostních skupin a menšin, anebo boj za „právo na vlast“, což je specifický termín, kterým operují sudetští Němci a znamená jediné – jejich právní a majetkovou restituci na úkor České republiky a jejích občanů. Bernd Posselt v roce 1975 zakládal německou pobočku organizace, která se nazývá Panevropská mládež. Od roku 1998 je předsedou německé sekce Panevropké unie.

Je tedy nepochybné, že hrabě Kalergi a jeho dílo, které bylo lze v době jeho vzniku, ale i později, možno považovat ze lehce deviantní intelektuální exhibicionismus, jsou jednoznačnou inspirací pro současný hlavní proud politiky Evropské unie respektive pro Německo jako stát, který jejímu politickému směřování dominuje. 

Jde o myšlenkový a politický proud, který je v přímém rozporu se zájmy České republiky a jejích občanů. O proud, kterým je minimálně ve střednědobém horizontu i hrozbou pro samotnou existenci české státnosti. O proces, na jehož konci je federální Evropa s bývalými národními státy jako bezprávnými regiony, otevřená migraci a multikulturalismu. Zároveň jde o proces, který zcela konvenuje Panevropské unii a panevropskému hnutí, ke kterým ve významné pozici dlouhou dobu úzce patřil i současný český premiér Petr Fiala.

Kdy se k této své politické minulosti už konečně veřejně vyjádří? Deklaruje ji jako svůj katastrofální omyl a vysvětlí pozdější změnu názorů? Anebo to není pouze jeho minulost, ale i přítomnost?

Čtěte ZDE: Evropa nad propastí: Bod, odkud není návratu? Soustavná depopulace a rodina v troskách. Za co dostala Merkelová Kalergiho cenu? Invaze migrantů jako konečné řešení. Konspirační horor na sobotní večer?

Otevřít oči 

Možná je to však jednodušší než se zdá. Možná vůbec nejde o myšlenky, ideologii, hodnotový přerod. Churchillovi bývá připisována věta „Follow the money“ – sledujte cestu peněz. Nezapomeňme totiž, jak a kudy se ubírala rodová linie Coudenhoveů. Max Julius Coudenhove se stal rakouským c. a k. tajným radou, a po svém bratrovi Karlovi byl posledním místodržitelem Království českého. České místodržitelství, bylo nejvyšším orgánem císařské státní správy na území Českého království v letech 1850 – 1918. Příslušníky rodu po roce 1945 úřady odsunuly do Německa, kde žijí dodnes. 

Lze tedy snadno říci, že hrabě Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi se narodil s příslovečnou zlatou lžičkou v ústech. A jak věděl už Nietsche, moc je návyková a dědičná nemoc. Vůle k ní překoná všechno. A moc, to znamená především moc ekonomickou, neboť, jak věděl pro změnu už Lenin, politika je koncentrovaným výrazem ekonomiky. Tedy jde de facto jen o ty peníze.

Petr Fiala není zaslepený ideolog. Je to vzdělaný a sečtělý muž, který dlouhodobě slouží poptávce Kalergiho eurofederalistů. A ta, jak řečeno výše, v podání Panevropské unie zní: 

  • federalizovat Evropu, 
  • sociálně-inženýrsky spustit genové mísení a spolu s tím likvidaci základních a tradičních evropských hodnot (skutečných, ne těch jandovských s velkým E). 

Tím vznikne lidský i kulturní amalgám, v němž se ztratí jakákoli hodnotová linie a z občanů se stanou chudí, dezorientovaní, a proto snadno ovladatelní jedinci, jimž pak bude snadné vládnout, a tedy opanovat veškeré hmotné statky. Petr Fiala je vzdělaný a sečtělý, nikoli hloupý ani naivní. Proto musí dobře vědět, čemu, komu a za co slouží. Zájmy Čechů ani našeho státu to podle všeho bohužel nejsou.

Je na čase, abychom  to věděli i my všichni ostatní.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky