Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Už to spouštějí: Digitální otrokářský systém je kompletně připraven. OSN? Ministerstvo pravdy. Covid a oteplování jako test a trénink. Rockefeller Brothers Fund  a spol. chtějí jen dobro! My, muži a ženy určení k likvidaci, se podvolíme?

Už to spouštějí: Digitální otrokářský systém je kompletně připraven. OSN? Ministerstvo pravdy. Covid a oteplování jako test a trénink. Rockefeller Brothers Fund  a spol. chtějí jen dobro! My, muži a ženy určení k likvidaci, se podvolíme?

17. 12. 2022

Tisk článku

Jacob Nordangard přehledně předvádí připravené a již zkoušené nástroje a metody globálního vládnutí, kde bude mít hlavní slovo kasta "licencovaných vědeckých vizionářů", kteří již dnes vedou svět do totality, jaká tu ještě nebyla - samozřejmě pro naše dobro a záchranu planety (pokud možno bez lidí)

„Musíme znovu začít špatně lhát,“ píše generální tajemník OSN Antonio Guterres v Our Common Agenda (Naše společná agenda). Chce tak vytvořit jakýsi „globální kodex chování“, který orwellovským slovníkem podporuje "integritu veřejných informací". Chce prý zlepšit zkušenosti lidí s veřejnými institucemi a základními službami, a vytvořit tak „inkluzivní“ cvičení, která v sobě zahrnují jak názory občanů, tak jejich „představy o své budoucnosti“. 

Ministerstvo pravdy OSN

Tato práce ovšem třeba také zahrnuje reformovaný mezinárodní daňový systém a společnou globální strukturu finanční integrity pro řešení nelegálních finančních toků. Celkově to tedy znamená, že se skutečně mílovými kroky přibližujeme k odkazu Orwellova 1984 třeba tím, že se zřizuje globální „Ministerstvo pravdy“ pod mandátem a kontrolou OSN. Odpůrcům té jediné „správné“ doktríny hrozí, že jim bude odepřen třeba přístup k finančním službám a pod. (což je také ten hlavní důvod tlaku na zavedení bezhotovostní společnosti).

Prostřednictvím internetu mohou dnes lidé mezi sebou sdílet informace způsobem, který dříve nebyl možný. Podle OSN to ovšem není dobré. Lidé prý totiž riskují sdílení „nesprávných“ informací. Je proto považováno za důležité zabývat se tím, co nazývají „infodemie“ (šíření „nebezpečných“ globálních názorů) a „falešných informací“. To, co označí za dezinformace či podkopávání vědecky podložených "faktů“ považují za mimořádně závažný problém.

Čtěte ZDE: Sekta klimatických apokalyptiků: Stop naší civilizaci! Dogma o tání ledovců se hroutí. Skuteční vědci vyvracejí tupé lži: Žijeme v cyklu doby ledové. Vymřeme spíše zimou, nikoli horkem. Symbol náboženství smrti a zmaru už i na Letné

Je to až kuriózní. Mají například za to, že naprostá objektivita vede veřejnost špatným směrem - jak je to ostatně popsáno i v Naší společné agendě: Cíl zajistit rovnováhu mezi konkurenčními názory prý může jít na úkor nestrannosti a důkazů, což - kupodivu - narušuje veřejnou diskusi. Schopnost způsobovat rozsáhlé dezinformace a podkopávat vědecky ověřená fakta se údajně pro lidstvo stalo existenčním rizikem.

Covid a globální oteplování - posvátná dogmata

Konkrétně to souvisí s řízením "operace covid". Nedůvěra veřejnosti k vládám a nedůvěra vlád k veřejnosti prý znesnadnily "udržení konsensu" ohledně omezování veřejnosti při "ochraně veřejného zdraví". 

Spolu s "klimatickou změnou" je to samozřejmě pro OSN a její spojence hlavní problém. Světové ekonomické fórum (WEF) - od roku 2019 také partner OSN pro Agendu 2030 - popsalo „infodemii" ve vztahu k pandemiím již ve své první zprávě o globálních rizicích roku 2006. Stejná zpráva také vyzvala k monitorování globálních rizik pomocí satelitů (!).

Totéž zmiňuje nejnovější zpráva WEF o "globálních rizicích" z roku 2022. Prý to zároveň představuje vážnou hrozbu pro vědu: Výčitky, popírání či prostě skepse k vědeckým důkazům a vědecké komunitě v celosvětovém měřítku údajně povede k zastavení pokroku v oblasti změny klimatu, lidského zdraví a technologických inovací.

Vyzývají proto ke společnému a „empiricky“ podporovanému konsenzu o faktech a vědě - tak, aby "občané světa" měli přístup pouze k těm jediným „správným“ informacím. Jednoduše řečeno: Pouze „vědecké“ pravdy schválené OSN, IPCC, WMO, WHO a WEF mají právo na život.

pp

Čtěte ZDE: Světovládné spiknutí WHO: Konspirace vychází ze stínu. WHO CA+, takzvaná Pandemická dohoda. Likvidace zbytků státní suverenity. Řídící "politbyro" jako prototyp moci oligarchie. Pro naše dobro. To budeme, panečku, zdraví!

Skutečnost, že tento postup a myšlenky „vědeckého konsensu“ jsou fakticky neslučitelné s vědeckou metodou, se těchto aktérů netýká, protože pouze oni vědí, co je pro nás nejlepší. Místo toho se volá po globální formě „Ministerstva pravdy“, které jediné dokáže vyhodnotit a klasifikovat informace. Tuto práci budou provádět jejich vlastní dobře proškolení "agenti změn".

Cenzura na sociálních sítích

Podle Guterrese má Organizace spojených národů klíčovou roli a posílí svou práci na základě vzorů, jako je IPCC (Panel pro potvrzování mystifikací o "globálním oteplování způsobeném člověkem"), vědecký poradní panel WMO a vlastní iniciativa OSN Verified. Jinak řečeno blíží se nové středověké temno pro svobodný názor a vědecké bádání.

Guterres také navrhuje "regulace" na sociálních sítích, posílenou legislativu v oblasti sdílení a šíření informací a také to, že oficiální "věda a odbornost" by měly mít silnější hlas ve společnosti. Jak toho dosáhnout? Například tím, že oficiálním "vědeckým komisím" bude přidělena významnější role v rozhodovacích procesech.

Tento technokratický postup byl již zaveden ve Švédsku prostřednictvím Rady pro klimatickou politiku, kterou zde zřídili již v roce 2017. Je to nevolená nadvládní rada, která má za úkol dohlížet, jak volená švédská vláda plní cíle klimatické politiky. Do Rady jsou samozřejmě jmenováni pouze "odborníci" věrní globalistické agendě. A aby to bylo úplně jasné, tak Radě pro klimatickou politiku předsedá Švédská rada pro výzkum Formas. Tu jmenuje generální ředitel, bývalý zaměstnanec OSN a ředitel Stockholmského environmentálního institutu Johan Kuylenstiern, fanatický zastánce Globálních cílů Agendy 2030. Je to on, kdo je nyní oprávněn jednak přezkoumávat vládní politiku, jednak "sladit" výzkum na univerzitách s jedinými „správnými hodnotami" a úkoly.

To má samozřejmě dalekosáhlé důsledky. Jde o faktické paralyzování všech forem diskuse o otázkách, které OSN považuje za „svaté“, zatímco nezávislé „vědecké“ rady odborníků prý narušují současnou demokracii. Učenci, vědci, novináři a všichni další, kteří zpochybňují oficiální vědu nebo dojdou k „nesprávným“ závěrům, mohou být propuštěni, nebo v určitých případech dokonce zatčeni. Minimálně jsou však onálepkováni za lháře nebo popírače skutečné vědy. To se samozřejmě již děje zejména ve vztahu k odlišným názorům na "změnu klimatu" či k řízení pandemie covidu a vakcinaci. Aby se někdo na černou listinu dostal, může stačit, že se zúčastní třeba nějaké konference, která nekáže jediné „správné“ poselství a názory.

Čtěte ZDE: Brány (digitálního) gulagu dokořán: Jak rychle a tiše zničit naši svobodu. Covid posloužil k zavedení do praxe. C–pasy a virtuální měna. Kamery, špiclování a kádrování. Sociální kredity brzy i u nás. Všichni do želez! Máme šanci se bránit?

Rockefeller Brothers Fund  

Jak napsal Rockefeller Brothers Fund ve výroční zprávě již v roce 2005 (!): Z našeho pohledu filantropů, kteří podporují práce na výzkumu globálního oteplování (dnes už raději "změna klimatu", pozn. aut.) již více než 20 let, je absolutně jasné, že o vědecké jistotě globálního oteplování není účelné s kýmkoli diskutovat. Našich odpůrců je sice málo, ale stále jsou dobře placeni. Jde o ideology na promyšlené misi, která má odvrátit naši pozornost od řádné péče o toto palčivé téma naší doby. Od této chvíle již s nimi nediskutujme. Dejme jim housle, zabalme je do tógy a pošleme je do Říma. Nemá smysl ztrácet s nimi čas ve chvíli, kdy přebíráme břemeno odpovědnosti za celý svět.

30. dubna 2019 se na Columbia Journalism School konala mimořádná porada (Covering Climate Change) řízená Rockefellerovou rodinou, s jediným tématem: Jak změnit způsoby, jakým je ideologie "změny klimatu" prezentována ve světových médiích. Jaký div, že pozvaní došli k "široké shodě" ohledně naléhavosti potřeby protlačit "globální oteplování" do popředí v mainstreamových médiích. Shodli se rovněž v názoru, že je třeba opustit samotný dosavadní základ důvěry veřejnosti v žurnalistiku. Už nikoli pluralita či názorová neutralita umožňující, aby byly slyšet obě strany, ale "jednota pro záchranu planety".

Výsledkem bylo to, že 220 globálních médií - hlavní noviny, časopisy, rozhlasové stanice a televizní kanály - ale i vzdělávací instituce a jednotliví populární novináři - se zavázali k týdnu „Covering Climate Now“. Jaká náhoda či shoda okolností - před summitem OSN o změně klimatu v New Yorku. Opuštění principu neutrality, který klimatická aktivistka Naomi Kleinová označila za „falešné předstírání objektivity“, se od té doby postupně stalo jedinou normou v médiích po celém světě. Ideologie se tak zbavila "nebezpečí" jakékoli veřejné debaty - a stala se náboženstvím.

Jen o pár měsíců později (v květnu 2020) orwellovská agentura OSN pro "kontrolu pravdivosti informací" (Verified) zapojila do své činnosti různé další aktéry, jako například členy představenstva Světového ekonomického fóra v Davosu (WEF) či bývalého správce Rockefellerovy nadace Yo Yo Ma, aby veřejnosti „poskytovali život zachraňující informace a rady založené na faktech“.

Utajované pravdy o vakcínách a agenda 2030

Jak praví Verified s souvislosti s covidismem: Svět čelí dosud největší globální výzvě v historii. Dosud nikdy nebyla větší potřeba přesných a ověřených informací. Stejně jako samotný virus se i dezinformace šíří z člověka na člověka, což nejenže zvyšuje rizika pro zdraví, ale navíc se tak šíří i strach a rozděluje se veřejnost.

Čtěte ZDE: Velký reset: Žádné vlastnictví bytů či domů. Proces destrukce vlastnictví již začal. Tresty pro zlobivé jako v Číně. Cesta ke svobodě je nevolit covidisty ani ukrajinské vlaječkáře. Odhodlejme se k občanské neposlušnosti. Braňme se!

Aby se s tím "virem" společnost vypořádala, spustila Verified "informační kampaně" jako „Zwakala – dělám to pro vás“ - při níž mladí lidé v Jižní Africe projevovali solidaritu nošením roušek, společensky se distancovali od jejich odpůrců či brali dávky vakcín, i když nemuseli. Následovala kampaň „Team Halo“, která probíhá společně s „Projektem důvěry ve vakcínu“ na London’s School of Hygiene and Tropical Medicine (spolu s financujícími organizacemi "BigPharmy" jako  GlaxoSmithKlein, Johnson & Johnson, Merck či The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), s údajným cílem "poskytnout veřejnosti přesné informace o spolehlivosti vakcín a jejich účinnosti".

Šlo pouze o to přesvědčit dostatečný počet lidí, aby přijali injekční stříkačku s nevyzkoušenou "vakcínou". Nepřipustili žádnou nezávislou analýzu či dokonce diskusi. Jak by také jinak, když byla celá fantasticky financovaná kampaň bezprostředně provázána s farmaceutickým mega-průmyslem, který dodnes pečlivě hlídá, aby pravdy o vakcínách byly utajovány a zprávy o následcích zametány pod koberec.

Verified vznikla jako agentura k prosazení jediného pohledu na takzvanou pandemii COVID-19, její poslání se však týká i celé Agendy 2030 obecně. Agendy, která je ve skutečnosti vlastně jen o likvidaci suverenity jednotlivých států ve prospěch vytvoření společnosti, v níž se rozhodování místo parlamentů a vlád nahrazuje globálním rozhodováním "vyvolených" přes hranice států.

Směr agendy OSN určují korporace a nadnárodní neziskovky

Musíme se rozhodnout pro to, dát lidskosti přednost před národní agendou.  Dokud nebudeme všichni v bezpečí, tak nikdo z nás není v bezpečí. Musíme zkrátka spolupracovat jako jeden svět, abychom se postavili těm výzvám, které budou nakonec definovat naši generaci.

Zakladateli Verified je OSN a její šéf Antonio Guterres spolu s podnikatelem Jeremym Heimanem a jeho organizací Purpose. Heiman, který svou kariéru zahájil u poradenského giganta McKinsey, je také spoluzakladatelem globální aktivistické organizace Aavaz. V roce 2011 byl "elitami" WEF jmenován "mladým globálním lídrem", a proto předsedal Radě pro globální agendu a občanskou participaci na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

pp

Čtěte ZDE: Nedejme se zmást: Otrokáři Velkého resetu se dál snaží tvářit jako vítězi. Ve skutečnosti jim dochází dech. Hladové hry už jsou příliš. Umělá komplexní krize jim zlomí vaz. Rusko a Čína řekli jasné NE! Poženeme je svinským krokem

Největšími sponzory jsou například Ted Turners UN Foundation, IKEA Foundation a zakladatel eBay a nadace Young Global Leader Pierra Omidyara Luminate. "Informace" jsou šířeny prostřednictvím partnerů, jako TikTok,  Facebook, Twitter  nebo  Spotify  - přičemž zakladatelé posledních tří byli rovněž členy Young Global Leaders. Purpose začala fungovat již v roce 2009. Tvrdí, že vytváří "změny zdola“ budováním kampaní v oblastech globálních zájmů, jako je klimatická změna, LGBTQ, rasismus, jídlo, energie atd.

Nic však "zdola" nebudují. Veškerý pohádkově placený aktivismus je vytvářen naopak výhradně shora, aby se změnil příběh tam, kde to pro společnost údajně „nejvíc znamená“. Kampaně jsou založeny na technikách kybernetického řízení vyvinutých společností McKinsey - s cílem dosáhnout jejich co možná největšího dopadu na veřejnost.

Zákazníky jsou organizace jako například OSN, WHO, Bill & Melinda Gates Foundation, IKEA,  Rockefeller Foundation, Bloomberg Philanthropie, Google a European Climate Foundation. Tito neuvěřitelně mocní aktéři řídí celou "agendu změny".

Aby na tento koncept navázal, Guterres navrhuje „předvídání budoucích cvičení“, kde by skupiny, které jsou údajně často přehlíženy (ženy, mladí lidé, jakkoli definované menšiny nebo třeba postižení), měly rozhodující slovo v opatřeních, která se jich bezprostředně týkají. Jde o metodu, kterou používá Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Jejich vzdělávací materiál popisuje, jak lze dosáhnout společných cílů prostřednictvím budoucích cvičení, kde se každý může cítit úzce zapojený.

…plénum může vytvořit společnou vizi s příspěvky od různých společenských skupin prostřednictvím procesu konsensu. Pak bude předpokládaná budoucnost výsledkem plně kolektivního procesu rozhodování vlastnictvím celé skupiny. Lenin by to neřekl lépe.

Čtěte ZDE: Velká krize teprv přijde: Potraviny budou vzácnost i u nás? Likvidace farmářů nejen v Nizozemí? Kdo stojí za požáry v potravinářských firmách po celých USA? Rockefelleři vědí své. Myslí si, že jsme jen ovce vedené na porážku?

Nulová tolerance

Jde o způsob řízení a využití těchto skupin jako podpůrných jednotek pro agendu OSN. Proč, pro koho a kdo určuje tuto agendu? Bude se zde snad diskutovat o otázkách, které kritizují klimatické šílenství nebo experimentální programy hromadného očkování? To samozřejmě nikoli. OSN (respektive ti, kdo skutečně stojí. za jejími "agendami") již přece rozhodla, co je „pravda“, a - jak už víme - nadále nebude tolerován žádný nesouhlasný postoj.

Také holandští farmáři nebo kanadští řidiči kamionů postižení zdravotními a klimatickými opatřeními by zde jen stěží mohli vyjádřit svůj názor. Jak by také jinak? OSN byla od počátku vytvořena a dodnes je podporována nejbohatšími a nejmocnějšími aktéry světového dění.

Poslední částí závazku Build Trust je vytvoření společné struktury pro finanční integritu. Podle ní všechny finanční transakce budou monitorovány digitálně, například prostřednictvím aplikace digitálního ID a Blockchainu, s opět proklamovaným vznešeným a lidumilným cílem "bojovat proti daňovým podvodům, kriminalitě a financování teroristických aktivit“. Globální koalice pro boj s finanční kriminalitou od roku 2018 již intenzivně pracuje na vytvoření co nejefektivnějších chapadel tohoto systému. Mezi členy patří neblaze známý americký think tank Atlantic Council, Interpol - a samozřejmě také WEF.

Vítejte ve "vědecké" diktatuře!

To bude znamenat, že lidem a organizacím, které šíří ony „nepravdivé“ (neschválené) informace, nedodržují nařízení agend OSN nebo se podílejí na jakýchkoliv činnostech, které globalistické úřady neschvalují, budou "pozastaveny" finanční služby. Už si to zkoušejí. Během protestů v Kanadě byla například zablokována finanční sbírka ve prospěch řidičů kamionů a zmrazeny bankovní účty lidem, kteří protesty různými způsoby podporovali. Tento postup je v současnosti používán například také proti ruským občanům pobývajícím v Evropě a Spojených státech po invazi Ruska na Ukrajinu.

Co to znamená, je snad zcela jasné: Rychle směřujeme k digitálnímu otrokářskému systému, v němž nejsou tolerovány žádné odlišné názory. Několik zemí včetně Kanady již začalo zavádět národní zákony za přísnější regulaci sociálních sítí a nezávislých internetových médií.

Nejde o nic jiného, než vytvoření virtuálního gulagu jako "konečné řešení", čili likvidaci všech disidentů. Kdo bude vyhoštěn do společenské izolace virtuálního gulagu, ztratí všechna práva nejen na svobodu slova, ale i možnost být slyšen a vyslyšen. Stane se jen "výfukovým plynem" z motoru globalistické technokracie, určen k "životu nikde" či dokonce k fyzické eliminaci. 

Vítejte ve "vědecké" diktatuře totálního dobra!

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem. 300 000 duší do cynické rulety NATO. Bělorusko pod deštníkem Moskvy. Stačí sestřelit jedinou ruskou raketu. A nikdo to už nezastaví

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem....

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly jako za vraždou JFK? Je tu i shodná motivace? Bankéři hrají o vše. Nepotřebují Trumpa živého. Rozhodli již v březnu. Přijdou další pokusy?

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly...

Na začátek stránky