Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Dvanáct nezpochybnitelných znamení o přicházející globální tyranii: Řízená demolice energetické infrastruktury. Vzestup umělé inteligence. Covidismus ještě neřekl poslední slovo. Konec ekonomiky, jak ji známe. Zůstaňme silní

Dvanáct nezpochybnitelných znamení o přicházející globální tyranii: Řízená demolice energetické infrastruktury. Vzestup umělé inteligence. Covidismus ještě neřekl poslední slovo. Konec ekonomiky, jak ji známe. Zůstaňme silní

2. 8. 2023

Tisk článku

Mike Adams sumarizuje plány globalistů, kteří se se svými záměry na likvidaci velké části lidské populace už v podstatě ani neskrývají, a otevřeně činí kroky k uskutečnění svých doslova ďábelských vizí

Mluvit veřejně o vylidňování už není tabu. Dokonce i mnozí, kteří kdysi tento koncept odmítali jako konspirační teorii, dnes veřejně přiznávají realitu, že probíhají celosvětové snahy o drastické snížení lidské populace na planetě.

pp

Plán začínají uskutečňovat

Mainstreamová média nyní často hovoří o „klimatických výlukách“ jako o dobré věci – o destrukci tvořivé lidské činnosti, aby se „zachránila planeta“ před takzvanou změnou klimatu. Jde o plošný výmysl a zrůdný vědecký podvod, jehož kořeny tkví ve lži, že oxid uhličitý je pro život na planetě špatný. Pro ně je špatný, neboť bez něj by neexistovala fotosyntéza, rostliny, zvířata ani lidé.

Nyní korporátní média otevřeně vyzývají k blackoutům a klimatickým výlukám, k omezení klimatizace a možná i k zákazu používání elektřiny k chlazení domácností a budov během horkých dnů. To vše je právě tak vydáváno za nezbytné pro záchranu planety. Například deník Los Angeles Times nedávno zveřejnil článek, v němž se sugestivně ptá, zda by „občasný výpadek elektřiny“ nemohl „pomoci vyřešit klimatické změny.“

Jak správně poznamenal server Slay News: „Zelení alarmisté v korporátních médiích nyní vyzývají k rozsáhlým výpadkům elektrické sítě pro „vyšší dobro“ - řešení neexistující klimatické krize. V článku z Los Angeles Times establishmentová média tvrdí, že by bylo „snazší a levnější bojovat proti změně klimatu,“ kdyby byla veřejnost „ochotna žít“ se stále častějšími výpadky proudu.“

Jinými slovy, už jsme se dostali za bod, kdy řízená korporátní média tvrdí, že umělé výpadky proudu a klimatické výluky jsou jen konspirační teorie. Zatím ještě stále tvrdí, že takovou konspirační teorií je snaha přimět lidi jíst brouky (zdraví velmi nebezpečná šílenost) a to nedlouho poté, co NPR propagovala hmyz jako další skvělý zdroj potravy. Postupují prostě salámovou metodou. Kontrolovaná média nyní už otevřeně tvrdí, že fungování lidské společnosti zničí planetu. Proto naznačují, že jediným způsobem, jak ji zachránit (jeden by řekl, že planeta je tu pro lidi, nikoli naopak), je zlikvidovat potravinovou a energetickou infrastrukturu, která udržuje lidstvo při životě.

SLEDUJTE: Protiproud TV uvede ve středu 2. 8. od 18:00 mimořádně zajímavý rozhovor s expertem na zlato (a na ochranu vlastního majetku před vlastní vládou) Robertem Vláškem. Rozhovor nalezete na youtubovém kanále Protiproudu a jako obvykle k němu vyjde i samostatný článek zde.

Počet lidí na planetě Zemi je samozřejmě dán dostupnými potravinami, které jsou poháněny dostupnou a levnou energií z převážně fosilních či jaderných paliv. Ukončení tohoto procesu – což je nyní přiznaným cílem klimatických sektářů a liberálů pod jakoukoli politickou značkou (z téže „vědecké“ komunity, která nám tvrdila, že vakcíny proti COVID-19 jsou bezpečné a účinné), nevyhnutelně povede k depopulaci lidské rasy:

Žádné palivo = žádné farmy. Žádné farmy = žádné potraviny. Žádné potraviny = žádní lidé. To je již zcela otevřeně přiznaný cíl.

Je dvanáct nepopiratelných znaků, že usilují o vyhlazení lidské rasy. Znaků snadno ověřitelných, nejsou to pouhé teorie. Většinou z nich se otevřeně chlubí establishmentová média, Schwabův WEF a vládami přes různá kolena placené "neziskovky". jejichž propagátoři už ani nepředstírají, že jsou na straně udržitelnosti lidstva a jeho genetické integrity.

Tento konečný cíl se snaží zakrýt jen tím, že programy planetární genocidy halí do jazyka „klimatických výluk“ nebo „očkovacích mandátů.“ Pod lží, falešnou vědou, zmanipulovanými volbami, vládou řízenou cenzurou a transhumanistickými mRNA vakcínami najdete skutečnou agendu: Genocida lidské rasy v planetárním měřítku.

Dvanáct znamení, která byste neměli přehlédnout

 

1) Prostřednictvím celoplanetárních změn atmosféry terraformují planetu 

Probíhají rozsáhlé snahy o změnu chemického složení atmosféry, aby se stala nehostinnou pro lidský život skrze odstraňováním CO2 z ovzduší prostřednictvím „sekvestrace uhlíku.“ Vzhledem k tomu, že CO2 je nezbytný pro veškerou fotosyntézu, která pohání síť života na planetě Zemi, by tato snaha vedla ke zhroucení všech potravinářských plodin, deštných pralesů, mořských ekosystémů a mnoha dalšího. To by v konečném důsledku vedlo k vyhubení prakticky všech zvířat a lidí. Bez CO2 v atmosféře v podstatě nemůže existovat na planetě žádný život. A přesto - či spíše právě proto - celá mašinérie „klimatického kultu“ válčí s CO2 a snaží se ho ze zemské atmosféry zcela odstranit.

Čtěte ZDE: Summit zločinců a vrahů: Do roku 2035 musejí být nepodvolení zlikvidováni. Schwab chce klasický fašismus. Vlády budou poslouchat korporace. Plete se on nebo Gates? Kolik zachovat otroků a chovných rezerv? Fiala to nestihl?

2) Začala biometrická inventarizace lidské rasy (WorldCoin)

Všichni lidé mají být „inventarizováni“, aby architekti odlidnění mohli lépe sledovat své depopulační milníky – Snaha WorldCoin naskenovat oční "mapy" všech lidí a vytvořit šifrovací klíč na základě jejich biometrických údajů je ve skutečnosti schéma „inventarizace“, která má digitálně "uvěznit" všechny lidské bytosti. 

3) Faktická destrukce vzdělávání mladých generací při jejich přípravě na produktivní budoucnost 

Státní školy celého Západu už nevyučují nic, co by připomínalo praktické dovednosti, samostatné myšlení nebo základní znalosti potřebné k výkonu práce v produktivní společnosti. Je to proto, že depopulační plány s mladými generacemi v jakékoli produktivní činnosti už nepočítají. Když plánujete vyhubit populaci, je výuka praktických dovedností nebo znalostí zbytečná. Opuštění vzdělávání – mimochodem, tento plán nyní plně podporují učitelské odbory nejen v USA – je zástupným znakem opuštění jakékoli naděje v budoucnost lidského rodu.

4) Řízená demolice energetické infrastruktury

Likvidace energetické infrastruktury je naplánována tak, aby způsobila jednak ekonomický kolaps, jednak nedostatek potravin vedoucí k masovému hladomoru. Bez cenově dostupné a hojné energie nemůže žádná civilizace prosperovat. Když je energie odříznuta (v našem případě uměle), civilizace implodují a umírají. Přestože žijeme ve světě s nadbytkem energetických zdrojů, fašistické vlády Západu - nejviditelněji ekonomičtí diktátoři jako USA, Kanada, Německo atd. – přístup k této energii záměrně likvidují. O výsledku tohoto počínání není pochyb: Západní civilizace se zhroutí.

pp

Čtěte ZDE: Válka na dvou frontách: Proti Rusku a proti Američanům. Havárie? Chemické zbraně. Shořelo již 100 potravinářských závodů. Plán depopulace pokračuje. Naočkovaní vyhlazovaní jásají a vděčně souhlasí. Nepodvolení se chystají k boji

5) Vlády financují, vyvíjejí a nasazují genetické biologické zbraně namířené proti lidem

Uměle vyvolaný hladomor a ekonomický kolaps samy by zřejmě sám o sobě ještě nestačil. Proto západní vlády, především Spojené státy, pokračují ve financování biologických a genetických zbraní namířených proti lidské rase. Jednou z nic je známý spike protein vytvořený pro plandemii COVID-19 v podobě mRNA vakcín s cílem zmrzačit, rozjet v organismu samodestrukční procesy, a tak po čase zabít co nejvíce lidských bytostí (zemřou samozřejmě na domněle jiné choroby).

Zadavatelem těchto biologických zbraní je ministerstvo obrany USA, které již dlouhou dobu provozuje nelegální laboratoře biologických zbraní v zemích, jako je Ukrajina (a také v různých afrických zemích), a zároveň aktivně vyvíjí samoreplikující se biologické zbraně, které se vyznačují etnickým zaměřením na základě genetických rozdílů v biologii.

6) Koordinovaná globální snaha zničit rozmanitost osiv a znemožnit reprodukci plodin

Aby si svobodní nepodvolení nemohli vypěstovat vlastní potraviny, probíhá také globální snaha o kontrolu nabídky osiv. O zničení rozmanitosti osiv při přechodu zemědělství na toxická, geneticky upravená osiva, která pěstují plodiny syntetizující pesticidní chemikálie přímo v samotné plodině (jako je tomu u geneticky modifikované kukuřice).

Giganti v oblasti osiv, jako je Monsanto (nyní Bayer), v průběhu let skoupili mnoho menších dodavatelů osiv, čímž zlikvidovali rozmanitost osiv a téměř monopolizovali zemědělský dodavatelský řetězec pro produkci plodin. Tato centralizace výroby potravin do rukou několika mocných korporací je jedním z nezbytných kroků k vytvoření nedostatku potravin a využití umělého hladomoru jako nástroje sociální kontroly a masového podvolení se totalitním vládám.

7) Rychlé zavádění robotů, kteří nahradí dělníky i řidiče v dopravě

Dělníci budou brzy zbyteční. Uvolní místa robotům, které se chystají masově nasadit do výrobního procesu. Skladníci budou brzy nahrazeni dvounohými skladovými roboty, kteří zvládnou téměř všechny stejné úkoly, a řidiči nákladní dopravy (kteří pracují pro UPS, FedEx, USPS a různé přepravní společnosti) se brzy ocitnou bez práce. V zemědělství roboti pro sběr úrody nahradí dělníky, ve stavebnictví a dalších výrobních oborech roboti postupně převezmou většinu úkolů, které v současnosti vykonávají lidé.

Čtěte ZDE: Zlo pro nás chce jen dobro: Cenzuru, šmírování a povinné požírání hmyzu. Šváby z Davosu na místě prvním. Lidské oběti vzali od Aztéků. Od fašistů skvělý korporát. Od nacistů Nadlidi. Čína jim tleská. Resetovat (zlikvidovat) plebs!

8) Umělá inteligence nahradí bílé límečky

Milí (zaprodaní) novináři, umělci, programátoři, spisovatelé a další: Pokud jste si mysleli, že vaše práce je v bezpečí, mýlíte se. Regenerativní systémy umělé inteligence, jako je ChatGPT, jsou na cestě a brzy vás nahradí. To platí zejména v případě, že vykonáváte rutinní práci, která vyžaduje jen velmi málo kreativity nebo originálního myšlení (tj. pracujete jako propagandista čtoucí scénáře pro CNN nebo Washington Post). Jinými slovy umělá inteligence nahradí nejprve tyto profese - a pak i ty ostatní.

9) Každoroční očkování

Nová ředitelka CDC Dr. Mandy Cohenová je samozřejmě poslušný farmaceutický šarlatán. Podle serveru The Blaze hodlá prosazovat každoroční očkování proti COVIDu stejně jako každoroční očkování proti chřipce – bez ohledu na to, že ani jedno z nich není proti zmíněným onemocněním účinné. Zato je účinné pro vaši likvidaci. Cituji z její zprávy:

„Jsme teprve na prahu, takže nechci předbíhat, kde jsou naši vědci a kde dělají tu vyhodnocovací práci, ale ano, předpokládáme, že očkování proti COVID-19 se stane podobným očkování proti chřipce, kde to bude tak, že dostanete roční očkování proti chřipce, a dostanete roční očkování proti COVID-19….. K tomu směřujeme,“ pokračovala a smutně dodala: „Ještě tam úplně nejsme.“

Nicméně už rozhodla, že každoroční očkování proti COVID-19 bude schváleno. Stejně jako v případě všeho ostatního v CDC i zde platí, že politika Big Pharma řídí vědu, a politika Big Pharma se řídí ziskem. Takže samozřejmě každoroční mRNA vakcíny udělají zázraky pro zisk Big Pharma. Významná část lidí je bez paměti, takže si opět i dobrovolně nechají aplikovat vakcíny, které urychlí jejich pád do předčasného hrobu.

Čtěte ZDE: Velký reset a násilné přerozdělení majetku: Covid je pouhá předehra. Do osmi let bychom neměli nic vlastnit. Vše bude sdílené. Cenná aktiva připadnou světovým korporacím. Pod rouškou dekarbonizace nám zakážou i maso?

10) Geoinženýrství způsobí další vlny hladomoru

Zatímco o sekvestraci CO2 a terraformačních operacích jsme se již zmínili, geoinženýrské řízení počasí rozptýlí vodní masy, aby vyvolalo záplavy, sucha, bouře a další jevy, které zničí úrodu a způsobí rozsáhlý nedostatek potravin a potravinovou inflaci. Vše bude samozřejmě vydáváno za "klimatickou nouzi" v rámci boje proti CO2.

11) Chemikálie v potravinách způsobující neplodnost (atrazin, glyfosát, hormonální disruptory)

Atrazin, nejběžnější herbicid č. 2 v našich potravinách, je chemický kastrátor, který „dělá i ze žab gaye.“ Způsobuje také ztrátu reprodukční schopnosti, což opět vede ke snížení populace. V současné době provádíme testy na přítomnost atrazinu v naší potravinářské laboratoři s hromadným výskytem a můžeme potvrdit, že se atrazin v potravinách vyskytuje. Testujeme také mimo jiné glyfosát a těžké kovy a vidíme velkou kontaminaci celého potravinového řetězce.

12) Ekonomika založená na dluhu

Levné potraviny pocházejí z levné energie. Levná energie se snáze získává, když máte levné peníze… tj. uměle nízké úrokové sazby a spoustu stimulů v podobě tisku peněz na podporu zombie ekonomiky. Ekonomie MMT (magická měnová teorie, že ničím nekryté peníze lze tisknout do nekonečna) je z dlouhodobého hlediska katastrofální. Až skončí globální dluhová pyramida amerického dolarového dluhu, rozpoutá se měnový vír podobný černé díře. To v rekordním čase zničí podniky, bohatství a celé ekonomiky na dolar navázané. Tento globální fiat měny systém je připraven a načasován tak, aby měl co nejničivější dopad -  a každým dnem je blíž. Brzy se západní banky zbaví dolarů při přechodu na systém CBDC, kde budou moci sledovat a kontrolovat všechny vaše zdroje příjmů a výdaje.

Chraňte svůj majetek, soukromí a svobody!

Především je velmi důležité ochránit svůj majetek. Dolar se zhroutí, ale mimoburzovní aktiva, jako je zlato, stříbro a některé formy kryptoaktiv, jsou mnohem odolnější. Zlato a stříbro jsou fyzické a nadčasové, zatímco kryptoaktivum je decentralizované a vlády ho nemohou centrálně rozvrátit. Některé typy krypto – známé jako privacy coins – je pro vlády téměř nemožné sledovat, cenzurovat nebo zabavit.

Čtěte ZDE: Další fáze Schwabova Velkého resetu: WEF chce utratit miliony domácích mazlíčků. Jak jinak, než ve jménu boje proti klimatické změně. Vybijte psy a kočky a opatřete si hady! Po zvířatech následuje eutanazie jejich majitelů

Informovaní lidé mohou snahu o globální genocidu přežít, ale zmanipulované masy bez vůle a bez paměti na tom nebudou dobře. Informovaní bdělí lidé mají naopak dobré předpoklady pokus o globální genocidu přežít.

Nikdy nevěřte žádnému „oficiálnímu“ zdroji

Přežijí ti, kteří mají to, čemu říkám off-grid: potraviny, peníze, léky, energii, komunikaci, vodu a další důležité zdroje. Naproti tomu lidé, kteří věří centralizovaným systémům, pozdě zjistí (a to velmi tvrdě), že se je vlády koordinovaně a aktivně snaží vyhladit. Cokoli, co vám vláda může vzít, protože nad tím má kontrolu – peníze, potraviny, svobodu slova, energii atd. – se změní ve zbraň, která podvolené utluče.

Poslušní se globalistům zabíjejí velmi snadno – snad 20+ milionů jich již bylo zavražděno mRNA vakcínami. Ti, kteří praktikují rozlišování a informovanou soběstačnost, budou lépe schopni pokus o globální genocidu přežít. Základní minimum pro to je:

1) Nikdy nevěřte žádné vládě ani žádnému „oficiálnímu“ zdroji.

2) Informujte se pomocí pravdivých, poctivých, prolidských informací, které dnes najdete prakticky už jen ve svobodných alternativních médiích.

Zůstaňme silní!

Tento boj vyhrajeme!

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Odporný plán zločinců v OSN: Ještě větší cenzura a orwellovská kontrola. Válka proti svobodě slova na nejvyšší úrovni. Vězni internetu důvěry. Průmysl šmírování. Chtějí nám chce vlézt už všude. Kde to skončí?

Odporný plán zločinců v OSN: Ještě větší cenzura a orwellovská kontrola. Válka proti svobodě...

Žádná klimatická krize není: Tři zásadní grafy. Víra v nebezpečí sodovkového plynu prorůstá až do justice. Změny byly vždycky. Působí je planetární teplota a sluneční cykly. Uhlíkové daně míří jinam. Jde o zničení civilizace. Čistá nula vědy

Žádná klimatická krize není: Tři zásadní grafy. Víra v nebezpečí sodovkového plynu prorůstá...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky