Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zlá pohádka o globálním oteplování na zlou noc: Že začala doba varu? 30. léta 20. století byla teplejší a sušší než rok 2023. Klimatický podvod odhalen! Přes 1 600 vědců včetně nobelistů na straně pravdy. Dolarová lež má ale zatím sílu

Zlá pohádka o globálním oteplování na zlou noc: Že začala doba varu? 30. léta 20. století byla teplejší a sušší než rok 2023. Klimatický podvod odhalen! Přes 1 600 vědců včetně nobelistů na straně pravdy. Dolarová lež má ale zatím sílu

16. 9. 2023

Tisk článku

Pavel Kopecký přináší autoritativní studii ze Spojených států, která dokazuje, že ještě nedávno byly teploty vyšší než dnes - a stateční neúplatní vědci a další, kteří vytvořili Světovou klimatickou deklaraci, politickou hororovou pohádku o globálním oteplování způsobeném člověkem jednoznačně vyvracejí

Mainstream poslušně šíří pohádky klimatických fanatiků o letošních nikdy nezaznamenaných rekordních vedrech, katastrofách způsobených suchem a podobně. Jenže nejnovější data z USA ukazují poněkud jiný obrázek. Rozhodně nelze mluvit o rekordním létě: Například třicátá léta minulého století byla zjevně výrazně teplejší a sušší…

pp

Rozdmýchat klimatické obavy

Posledním měsícům dominovaly titulky o údajném rekordním létě. Mají mezi lidmi ještě více rozdmýchat „klimatické obavy.“ Tato propaganda šla poněkud do prázdna v Evropě, kde byla část léta ve znamení chladna a dešťů, ale velmi se šířila zejména ve Spojených státech.

Tamní oficiální klimatická data však nemusí nutně odrážet to, co mainstream neustále šíří ve vyvolávání klimatického šílenství. Již pár letmých pohledů na informace od Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), vypovídá jasně:

Například pohled na průměrné teploty od června do srpna (výše) ukazuje, že vlna veder byla již v polovině 30. let, po níž následovala mírně chladnější léta od 40. do začátku 80. let. Pak zase přišla perioda pomalého nárůstu, přičemž léto 2023 bylo v průměru dokonce chladnější než většina letních měsíců v posledních letech (22,78 st. C).

pp

Srovnání teplot v USA od června do srpna v letech 1895 a 2023

Ve 30. letech bylo tepleji než v roce 2023

A na co byste neměli zapomenout: Komplexní studie spojuje velkou část globálního oteplování posledních desetiletí nikoli s CO2, ale především s rostoucí urbanizací (města se zahřívají více než okolí). K tomu se přidává nárůst sluneční aktivity v naší sluneční soustavě.

Další údaje NOAA také ukazují, že léto 2023 zjevně nebylo srážkově podprůměrné (graf níže) a index hydrologického sucha nenaznačuje extrémní sucho (všimněte si velkého sucha ve 30. letech 20. století). Žádné skutečné extrémy tedy v létě 2023 nebyly – a to ani při maximálních teplotách. Ty byly ve 30. letech výrazně vyšší.

Když však ani oficiální data, která jsou již „upravena“ podle kýženého narativu, nepodporují tvrzení údajně „pravdivého“ mainstreamu, vypovídá to přesvědčivě o věrohodnosti obecného zpravodajství o klimatu.

pp

Srovnání srážek v USA od června do srpna v letech 1895 a 2023

Nezkorumpovaní vědci odhalují klimatický podvod

Mystifikační klimatická agenda, která tak drasticky ovlivňuje naše životy, je založena na lžích, které jsou dnes a denně odhalovány vědci, jejichž zjištění se ovšem nesmějí v mainstreamu objevit. Jde přitom o renomované vědce, dokonce nositele Nobelovy ceny v daném oboru, přičemž všichni mají jedno společné: Odmítají se nechat korumpovat granty a dotacemi v zájmu šíření tohoto politického podvodu.

Jejich zjištění jasně odhalují, že neexistuje žádná klimatická nouze. Že masivně šířené poplašné zprávy ordinované globálními elitami jsou čistě politické. To je zhruba to, co uvedlo 1 609 vědců a informovaných profesionálů, kteří podepsali „Světovou klimatickou deklaraci“ skupiny Global Climate Intelligence Group. „Klimatologie by měla být méně politická, zatímco klimatická politika by měla být vědečtější,“ začíná deklarace.

„Vědci by se měli ve svých předpovědích globálního oteplování otevřeně zabývat nejistotami a přeháněním, zatímco politici by měli nezaujatě počítat skutečné náklady i imaginární přínosy svých politických opatření.“

Hlídací pes klimatu složený z nobelistů

Skupina je nezávislým „hlídacím psem klimatu“ založeným v roce 2019 emeritním profesorem geofyziky Guusem Berkhoutem a Marcelem Crokem, vědeckým novinářem. Mezi nezkorumpované signatáře deklarace patří laureáti Nobelovy ceny, teoretičtí fyzici, meteorologové, profesoři a vědci v oblasti životního prostředí z celého světa.

pp

Čtěte ZDE: Osm důležitých faktů: Celý podvod s globálním oteplováním je jen manipulací médií, politiků a zkorumpovaných „vědců.“ Byznys za biliony dolarů a jeho otec Al Gore. Žádné vědecké důkazy neexistují. Chtějí vyvolat hladomory

Když se Epoch Times zeptal několika z nich, proč podepsali deklaraci, že „klimatická nouze“ je politická fraška, všichni uvedli, že tak učinili, prostě proto, že je to pravda. „Podepsal jsem deklaraci, protože vím, že klima již není vědecky studováno. Stalo se předmětem tupé víry,“ řekl Haym Benaroya, uznávaný profesor mechanického a leteckého inženýrství na Rutgers University.

„Země se od konce Malé doby ledové kolem roku 1850 oteplila asi o 0,5 stupně C, ale to sotva představuje nouzovou situaci – nebo dokonce krizi. Je dokázáno, že planeta byla v posledních několika tisíciletích ještě teplejší,“ řekl Ralph Alexander, fyzik a autor webové stránky „Science Under Attack“ (Útok na vědu).

„Existuje spousta důkazů, že průměrné teploty byly podstatně vyšší během takzvaného středověkého teplého období (s vrcholem kolem roku 1000), římského teplého období (kdy se hrozny a citrusové plody pěstovaly v nyní mnohem chladnější Británii) a v raném holocénu (po skončení poslední doby ledové).“

Jak uchránit před fialovými loupežníky a jejich záměrnou inflací peníze, které nám mizí před očima? Jak například i šetřit po stokorunách skrze zlato? Podívejte se na dva rozhovory vysílané naší Protiproud TV ZDE:

Sebeobrana nepodvolených II: Jak se účinně a legálně ubránit zlodějskému státu? Velký bratr zaútočil! Zlatá svoboda. Stát nám do spoření neuvidí. Jako privátní protiatomový kryt? Není všechno zlato, co se třpytí

300 let se CO2 v atmosféře nemění

Lidská činnost a výsledné skleníkové plyny jsou podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) příčinou globálního oteplování. Konkrétně IPCC říká, že v roce 1750 byly koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře 280 částic na milion (ppm) a dnes jsou koncentrace atmosférického CO2 420 ppm, což prý ovlivňuje teplotu.

IPCC je orgán OSN pro hodnocení „vědy související se změnou klimatu.“ Byl vytvořen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací a Programem OSN pro životní prostředí, aby pomohl tvůrcům klimatické lži rozvíjet anticivilizační politiku.

Edwin Berry, teoretický fyzik a certifikovaný konzultující meteorolog, uvedl, že jednou z ústředních teorií IPCC je, že přirozený CO2 zůstal od roku 1750 konstantní na 280 ppm, zatímco lidmi vyrobený CO2 je zodpovědný za nárůst o 140 ppm. „Tato nevědecká teorie IPCC činí lidský CO2 zodpovědný za 33 procent dnešní celkové hladiny tohoto plynu,“ řekl.

„V důsledku toho, abychom snížili teploty, říká IPCC, musíme snížit CO2 způsobené člověkem – proto současný tlak zákonodárců a klimatických aktivistů na násilný absurdní přechod světové dopravy na elektrická vozidla. Chtějí nás zbavit levných fosilních paliv a obecně omezit všechny aktivity, které přispívají k CO2 způsobenému člověkem.“ Celá tato premisa je však nejen podle Berryho mírně řečeno mylná.

pp

Čtěte ZDE: Mýtus o globálním oteplování se hroutí: Mořského ledu je nejvíc za desetiletí. Island v zajetí ledové tříště. Studené počasí dělá těžkou hlavu farmářům v Kanadě. V Australských Alpách jsou rekordní přívaly sněhu. Klimatické lži

„Veřejné vnímání oxidu uhličitého je takové, že jde do atmosféry a zůstává tam,“ řekl Berry. „Tvrdí, že se tam jen hromadí. Ale tak to není.“ Vysvětluje, že když sledujeme tok oxidu uhličitého – tedy uhlík pohybující se z jednoho "zásobníku" do druhého fotosyntézou, absorbací rostlinami a zpětným dýcháním – konstantní hladina 140 ppm vyžaduje nepřetržitý přítok oxidu uhličitého 40 ppm ročně, protože podle IPCC: Oxid uhličitý má dobu obratu 3,5 roku (což znamená, že molekuly oxidu uhličitého zůstávají v atmosféře zhruba tři a půl roku).

Příroda, nikoli lidé způsobuje nárůst CO2

„Úroveň 280 ppm je dvojnásobek – 80 ppm přítoku. Nyní říkáme, že příliv lidského oxidu uhličitého je jedna třetina z celkového množství. Dokonce i data IPCC říkají: Příliv oxidu uhličitého od člověka je asi 5 až 7 procent celkového přítoku oxidu uhličitého do atmosféry.“ Aby tedy IPCC vykompenzoval nedostatek nezbytného člověkem způsobeného oxidu uhličitého proudícího do atmosféry, tvrdí, že místo doby obratu 3,5 roku zůstává lidský CO2 v atmosféře prý stovky nebo dokonce tisíce let.

„IPCC si vymyslel, že "lidský" oxid uhličitý je něco jiného, že nemůže vytékat z atmosféry tak rychle jako přírodní oxid uhličitý,“ vysvětluje Berry. „Prostě vědci IPCC – poté, co byli zaplaveni miliardami dolarů – si odmítají položit jednoduchou otázku: „Je lidská molekula oxidu uhličitého přesně identická s přírodní molekulou oxidu uhličitého? A odpověď je samozřejmě ano.

Pokud jsou lidské a přírodní molekuly CO2 identické, také doba jejich odtoku z atmosféry musí být identická. Takže tvrzení, že je tam stovky nebo tisíce let, je prostě mystifikace.“ Berry vysvětluje, že příroda – nikoli lidé – způsobuje případný nárůst CO2. Jinak řečeno pokusy o jeho omezení snížením lidského CO2 jsou zbytečné.

SLEDUJTE: Pátrání Petra Hájka s Michalem Semínem nad jedním z největších zázraků naší doby, jenž odkazuje i na to, co se v brzku může se světem stát. Detektivku "mezi nebem a zemí" uvede Protiproud TV v rámci cyklu Alfa a Omega v sobotu 16. 9. v 18:00. Pořadu bude jako obvykle věnován článek i zde na protiproud.info.

Data k oklamání světa

"Víra, že lidský CO2 řídí nárůst CO2, je zřejmě největším veřejným klamem a nejnákladnějším podvodem v historii.“ Berry poukazuje na to, že věda říká, že nemůžete dokázat, že teorie je 100% pravdivá – pouze to, že ji data podporují – ale můžete dokázat, že je nepravdivá.

Jako příklad uvedl, že gravitační zákon sira Isaaca Newtona byl po dlouhou dobu přední teorií, ale pak Albert Einstein provedl opravu, která Newtonovu teorii vyvrátila. „Vraťme se k vědecké metodě: IPCC navrhl teorii, a pokud dokážeme, že je špatná, vyhrajeme. A dokázal jsem, že v tomto případě je jejich teorie špatná,“ řekl. Pan Berry šel ve svém výzkumu o krok dále a vypočítal lidský uhlíkový cyklus pomocí vlastních údajů o uhlíkovém cyklu IPCC.

„Předpověď ze stejného modelu ukazuje, že lidé neprodukují 140 ppm. Vychází to nejvýše k 30 ppm. Což v podstatě znamená, že IPCC se přinejmenším mýlí,“ řekl. Protože i s využitím dat IPCC vychází, že příroda je zodpovědná za asi 390 ppm CO2 a lidé pouze za asi 30 ppm – ne za 140 ppm.

„Někdo by se mohl zeptat: ‚Jsou data IPCC správná?‘ Moje odpověď zní: Nevím. Ale nemusím to vědět, protože IPCC použil právě tato data k oklamání světa. Chci pomocí svých dat ukázat, že jejich logika je záměrně lživá.“ 

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 18. 9. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Vědecká organizace?

Berry vysvětluje, že IPCC se nezabývá skepticismem vůči svým teoriím, a staví se zády k metodě, která řídí veškerou vědu. „IPCC byla založena jako politická organizace, jejímž úkolem je přesvědčit odborně neznalou veřejnost, že oxid uhličitý způsobuje problémy.“ Na otázku, proč tedy takový tlak na vyhlášení „klimatické nouze“ říká, že je to všechno o penězích a kontrole. „To je jediný skutečný důvod. Neexistuje žádná klimatická nouze,“ říká vědec, jenž zpřístupňuje veřejnosti veškerý svůj výzkum a korespondenci od kolegů, kteří se marně snaží vyvrátit jeho teorie.

Stejně jako pan Berry, i pan Alexander říká, že věda se stala politickou nikoli vědeckou. „Jednoduše není pravda, že zemské klima je ohroženo obecně - tím méně lidskou činností. Toto tvrzení je politické, ale ne vědecké. Věda je založena na observačních důkazech spolu s logikou. Jen tak dává smysl. Existuje jen velmi málo důkazů, pokud vůbec nějaké takové důkazy lze přijmout, že lidské emise CO2 způsobují rostoucí teploty.

Existuje korelace mezi těmito dvěma, ale korelace není příliš silná: Země se například ochlazovala asi od roku 1940 do roku 1970, přestože atmosférická hladina CO2 nadále stoupala. Ve skutečnosti pouze uměle vytvořené počítačové klimatické modely IPCC jsou tím jediným, co spojuje případné globální oteplování s CO2.“

pp

Čtěte ZDE: Životu nebezpečná klimatická lež: Strach je hlavní metoda vlády tyranů NWO. Sebevražda Západu na mnoho způsobů. Zelení zločinci z Bruselu. Green Deal? Ne, Green Reich je cíl. Budoucí generace nás budou proklínat

Pohádku vymyslela NASA

Na otázku, proč tedy byl CO2 označen za příčinu, Alexander říká, že to sahá až k Jamesi Hansenovi, šéfovi Goddardova institutu pro vesmírná studia NASA v letech 1981 až 2013 a horlivému ekologovi. „Hansen vyvinul jeden z prvních počítačových klimatických modelů a začal dělat absurdně přehnané předpovědi budoucího oteplování, z nichž žádná se pochopitelně nenaplnila.

To zahrnovalo svědectví, které poskytl při slyšení v Senátu v roce 1986. Toto jeho vystoupení je považováno za vyvolání příběhu o globálním oteplování způsobeného člověkem.“ „Ačkoli se žádné jeho předpovědi nenaplnily, Hansenovo úsilí přispělo k založení IPCC,“ řekl pan Alexander.

„Zdánlivě je IPCC vědeckým orgánem. Jeho zjištění jsou však dále podle politické potřeby zkreslována a medializována vládami a aktivisty z neziskovek, kteří tuto organizaci ve skutečnosti ovládají,“ řekl. „Byrokraté hráli hlavní roli ve zveličování vědeckých závěrů po sobě jdoucích zpráv IPCC a eskalaci rétoriky jeho oficiálních prohlášení. Proto ta nedávná téměř komická prohlášení jejich šéfa, generálního tajemníka OSN o ‚vařící‘ se zemi.“

Doba oteplování skončila a začala doba varu

27. července generální tajemník António Guterres řekl: „Změna klimatu je tady. Je to děsivé. A to je jen začátek. Éra globálního oteplování skončila. Nastala éra globálního varu. Vzduch je nedýchatelný. Teplo je nesnesitelné. A úroveň zisků z fosilních paliv a klimatická nečinnost je nepřijatelná.“

pp

Trička Protiproudu ve velikostech M, L, XL, 2XL a 3XL si můžete objednat na adrese: [email protected]. Možnost po dohodě vyzvednutí osobně v redakci, nebo zasíláme poštou na dobírku. Cena 300 Kč + poštovné. Pro osobní odběr volejte na redakční telefon 737 461 817. Po dohodě vám trička připravíme k vyzvednutí v Praze v Opletalově ulici.

Pan Alexander řekl, že jediná poctivá odpověď na to, co způsobuje periodické oteplování Země, je: „Právě teď to prostě nevíme, ale to neznamená, že vědci mají nedostatek nápadů.“ „Šance, že CO2 je viníkem, je ovšem velmi malá. CO2 k němu nějak přispívá, ale existuje několik přírodních cyklů, které jsou mnohem důležitější.“ 

„Patří mezi ně sluneční aktivita a oceánské cykly, které jsou v klimatických modelech ignorovány – protože nevíme, jak je začlenit – nebo jsou špatně zastoupeny. Zatímco klimatičtí aktivisté vám řeknou něco jiného, klimatologie je stále v plenkách a je toho hodně, čemu o klimatu nerozumíme.“

Jedním z příkladů je nedávná výzkumná studie, která odhaduje, že změny ve slunečním aktivitě by mohly vysvětlit 70 až 80 procent periodického globálního oteplování Země. Výzkum, jako je tento, však samozřejmě nezískává žádnou pozornost, protože IPCC tvrdí, že pouze lidský CO2 je příčinou všeho zla.

A to už vůbec nemluvíme o tom, že případné oteplování bylo v celé historii vždy příčinou rozkvětu civilizací, zatímco ochlazování způsobovalo opak. A absolutně nesmíme zmínit, že klima s počasím v podstatě nesouvisí.

Nebo že John Christy, klimatolog a profesor atmosférických věd na University of Alabama v Huntsville a ředitel Earth System Science Center prokázal, že klimatické modely IPCC zveličují krátkodobé budoucí oteplování dvakrát až třikrát.

Dětem se vyprávějí pohádky na dobrou noc. Tahle - pro adolescenty a dospělé - o globálním oteplování způsobeném člověkem připravuje rovněž noc.

Ale hodně zlou.

Zdroj. Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Rusové, Evropané i Američané mají stejného nepřítele: Globální satanismus. Trump a Carlson jako tým do ringu. Vrací se na scénu i Steve Bannon? Donald už sestavuje budoucí vládní tým. Blíží se v USA výbuch ohnivé bouře?

Rusové, Evropané i Američané mají stejného nepřítele: Globální satanismus. Trump a Carlson...

Rozdělený Heartland: Civilizace moře se pokouší obklíčit Světový ostrov. Moskva centrum multipolárního světa? Svět odmítl americkou dominanci. Evropské, čínské, hispánské i islámské srdce? Trump pochopil, že konec dějin nehrozí

Rozdělený Heartland: Civilizace moře se pokouší obklíčit Světový ostrov. Moskva centrum...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky