Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Muži: Ohrožený druh. Zaostávání v přirozených rolích a pokles hladiny testosteronu. Vymře naše pokolení? Příčiny nehledáme. Raději rozvíjíme gender studies. Přirozeným zákonům nelze bez následků vzdorovat

Muži: Ohrožený druh. Zaostávání v přirozených rolích a pokles hladiny testosteronu. Vymře naše pokolení? Příčiny nehledáme. Raději rozvíjíme gender studies. Přirozeným zákonům nelze bez následků vzdorovat

23. 5. 2019

Tisk článku

Redakce Protiproud tlumočí a komentuje znepokojující skutečnosti o stavu mužské populace v západním světě na základě otevření tohoto tématu americkou televizí Fox News

Už i prosté statistiky ukazují, že v západním světě narůstá skutečná „krize mužů": Nejenže začínají ustupovat ženám téměř na všech společenských frontách, ale dokonce procházejí již i fyziologickými změnami – například poklesem hladiny testosteronu. Téma zvedl Tucker Carlson, komentátor televizního kanálu Fox News. Hovoří především o amerických mužích, jenže analogicky se tento problém objevuje v celé řadě dalších zemí včetně České republiky. O „úpadku mužů“ se na veřejnosti moc nemluví, neboť politici potřebují dále tvrdit, že "ženy to mají mnohem těžší".

Známky lze vidět všude: Pokud jste muž středního věku, pak jste pravděpodobně znal alespoň jednoho muže, který během posledních několika let spáchal sebevraždu, a pokud vychováváte děti, možná jste si všimli, že vaše dcera si vede lépe než váš syn. Ženy mají lepší známky, mnohem méně kouří marihuanu, méně hrají videohry a chodí na prestižnější vysoké školy.

Pokud jste zaměstnavatel, možná jste si všiml, že vaši starší zaměstnanci chodí do práce včas, zatímco mladí lidé se tím často pochlubit nemohou. A také, pokud se podíváme na Ameriku, pak jsme v nedávné době byli svědky celé řady strašných masových vražd s použitím střelných zbraní – mnohem závažnějších, než Američané zažii v minulosti – a nebyly spáchány ženami: ve všech případech byl střelec muž. Se společností se děje cosi hrozivého. To musí uznat každý, kdo tuto situaci objektivně sleduje.

Pouhá čísla hovoří za vše

Je velmi zvláštní, že se o tom veřejně mluví jen velmi zřídka. Politici slibují vytvořit příznivější podmínky pro ženy. Kdežto muži pomoc nepotřebují, vždyť mají „patriarchát“, takže jsou v pohodě a mají se skvěle. Je tomu ale opravdu tak?

Průměrný muž umírá ve vyspělých zemích o pět let dříve než průměrná žena. Jedním z důvodů bývá i závislost na škodlivých látkách. Muži jsou dvakrát náchylnější k tomu, aby se stali alkoholiky. Kromě toho je u nich dvojnásobně vyšší pravděpodobnost úmrtí na předávkování drogami. V New Hampshire, jednom ze států, které nejvíce trpěly opiovou krizí, zaujímali muži 73% z případů, kdy lidé umírali na předávkování. Nejsmutnější příčinou kratší střední délky života mužů jsou ovšem sebevraždy. 77% všech sebevražd v Americe spáchají muži. A jejich celkový počet rychle roste: od roku 1997 do roku 2014 se počet sebevražd spáchaných americkými muži ve středním věku zvýšil o 43%.

Často slýcháme o „krizi vězeňství“ v USA. Přičemž jde téměř výhradně o mužský problém. Více než 90% vězňů jsou muži.

Čtěte ZDE: Vzdělanost žen: Světová banka žongluje s čísly. Rovné příležitosti či ekonomický přínos? Nikoli, jde o snížení porodnosti. Podvědomý strach z vlastního zániku? Vitální kultura nás vystřídá. Boj s větrnými mlýny

S muži to jde od malička s kopce

Tyto problémy jsou různorodé, ale dobře víme, že začínají v raném věku. Chlapci ve škole neprospívají tak, jako dívky. Ty s větší pravděpodobností než chlapci dokončí střední školu a mnohem častěji pokračují ve vzdělávání na vysokých školách a úspěšně je absolvují. Ve školách na všech úrovních jsou do převážné většiny případů narušení disciplíny zapojeni chlapci. Jedna studie ukazuje, že poruchy hyperaktivity jsou diagnostikovány u jednoho z pěti chlapců na střední škole. U dívek se to děje v jednom případě z jedenácti. V mnoha takových případech byly předepsány léky a dlouhodobé účinky užívání těchto léků nebyly plně prozkoumány, nicméně mezi těmito dětmi se objevuje ve zralém věku deprese.

Ženy také výrazně převyšují počet mužů mezi studenty postgraduálního studia a uchazeči o aspiranturu. Častěji dostávají doktorský titul a je jich také více mezi absolventy právnických a lékařských fakult.

Důsledky selhávání mužů ve studiu jsou dlouhodobé a mimořádně závažné. Od roku 1979 do roku 2010 klesly asi o 20% reálné mzdy mužům v produktivním věku, kteří mají pouze střední vzdělání. Současně se ve stejném období plat žen se středním vzděláním zvýšil. Pokles ekonomiky založené na průmyslové výrobě ničí především muže. Dnes je v USA sedm milionů mužů v produktivním věku, kteří nepracují a jsou vyloučeni i z pracovních rezerv. Téměř polovina z nich užívá denně léky proti bolestem. Toto číslo je nejvyšší na světě.

Významně se snížil počet mladých mužů vstupujících do manželství ve srovnání s obdobím před několika desítkami let. Totéž platí pro muže, kteří setrvávají v manželství a nerozvádějí se. Téměř každé páté dítě ve Spojených státech je vychováno svobodnou matkou. Toto číslo je dvakrát vyšší než v roce 1970. Chlapců, kteří vyrůstají bez otce, je o několik milionů více. Mladí dospělí muži mají nyní stále častěji sklony žít spíše se svými rodiči než se svojí manželkou nebo partnerkou. U mladých žen tomu tak není: svobodné ženy si kupují vlastní byty téměř dvakrát častěji než svobodní muži. Počet žen dokonce převýšil počet mužů i mezi držiteli řidičských průkazů.

Čtěte ZDE: Muži - "druh" určený k likvidaci: Psychologové radí vzdát se mužnosti. Škodí zdraví a sluníčkovému světu. Jen agresivita a nespravedlnost? Budou chlapi plakat u nohou mocných lesbiček? A co na to normální ženy?

Ženy berou víc než muži

Pokaždé, když se v průběhu veřejných diskusí objeví téma rozdílu mezi pohlavími, hovoří se především o tzv. mzdové nerovnosti. Určitě i vy jste už slyšeli, že „na každý dolar vydělaný mužem dostane žena ve výplatě 77 centů.“ Tento ukazatel je neustále omílán – opakují ho prezidenti i mnozí kandidáti. Zkrátka je všudypřítomný. Jenomže v něm porovnávají všechny americké muže se všemi americkými ženami bez ohledu na profese. Podobné srovnání nebude považovat za spravedlivé ani rozumné žádný sociolog.

Tato čísla nemají relevantní význam a jsou zveřejňována pouze proto, aby uváděla lidi v omyl. Pokud srovnáte muže a ženy s podobnou praxí a zaměstnané stejný počet hodin týdně v podobných pozicích a profesích, což je mimochodem jediný způsob, jak něco smysluplně porovnat, potom tato „nerovnost“ prakticky zmizí. Respektive vyznívá ve prospěch žen. V studii, založené na údajích ze sčítání lidu, bylo zjištěno, že svobodné ženy ve věku 20 až 29 let žijící ve městech v současné době vydělávají v průměru o 8% více než jejich mužské protějšky ve stejném věku a stejném rodinném stavu. Je to i proto, že velké množství manažerských pozic dnes zastávají ženy. 

Kde je silným mužům konec

Muži ovšem začínají zaostávat i po fyzické stránce: aktuálně čerstvá studie zjistila, že téměř polovina mladých nedokázala vyhovět základním standardům tělesné zdatnosti stanoveným pro kurz vojáka americké armády (zde se už pohlaví nerozlišuje, což je zajímavé). A 70% amerických mužů má v současné době nadváhu, nebo je obézních, zatímco takových amerických žen je pouze 59% (holt, chlapa dnes dělá panděro). 

Asi nejzáhadnější a nejděsivější je však skutečnost, že muži jsou na základní úrovni méně mužní v tom smyslu, který je objektivně měřitelný: například indikátor počtu spermií drasticky poklesl ve všech západních zemích a je téměř o 60% nižší než v sedmdesátých letech 20. století! Vědci netuší proč. Hladina testosteronu u mužů také prudce poklesla. Například v jiné studii bylo zjištěno, že množství testosteronu u mužů od roku 1987 klesá v průměru o 1% ročně a nemá to nic společného s věkem. Jinými slovy, průměrný čtyřicetiletý muž v roce 2017 má úroveň testosteronu o 30% nižší než stejný muž v roce 1987.

Tato tendence s sebou nenese žádné pozitivní aspekty: snížená hladina testosteronu u mužů je spojena s depresí, apatií, přibýváním na váze a dokonce i se sníženými kognitivními schopnostmi. Nic takového se u tak velké části populace nikdy předtím neprojevilo. Proto by bylo naléhavě potřeba přesně zmapovat, proč tento proces nastává, co se děje a jak to můžeme napravit. Značná souvislost je bezpochyby v moderních trendech zdravé (bezmasé) výživy, kvalitě potravin, dále v přítomnosti zbytků po ženské antikoncepci ve vodě a tak dále. Média však tyto závažné skutečnosti ignorují a považují takové téma z nějakého důvodu za okrajové. 

Dokonce ani výzkumná pracoviště v něm nespatřují prioritu. Redaktoři Fox News se to snažili prověřit, ale nebyli schopni najít jedinou studii sponzorovanou americkým Národním institutem zdravotnictví na odhalení příčin poklesu hladiny testosteronu. Zato našli vědeckou práci, jejímž obsahem je podle doslovné citace:  „Rozšíření praktik návratu k ochlupení pohlaví mezi ženami v USA a stimuly, které takové praktiky probouzejí.“ 

Čtěte ZDE: Skandál, jemuž se zdráháme uvěřit: Masová výroba transsexuálů z dětí. Podávání hormonů a příprava na operaci ve školách! Kdo tohle řídí? Silná káva už i pro mainstream. Dostatečný signál pro návrat rozumu?

Bez mužů to nepůjde 

Máme sice k disposici pouze strohá čísla, ale i skrze ně vidíme velmi zřetelný obraz: Muži chátrají tělesně, rozumově i duševně, ovšem veřejní činitelé nejenže tvrdí, že se nic strašného neděje; ale naopak umanutě pokračují v dávno neexistující strategii, že všechno je přesně naopak: oběti jsou ženy a muži utlačovatelé. A ti, kdo tento nesmysl zpochybňují, riskují kariérní postih.

A mimochodem: ačkoli ženy silně předčí muže v oblasti vysokoškolského vzdělání, vedení téměř všech vysokých škol přiděluje značné finanční prostředky fakultám „ženských studií“, jejichž hlavním cílem je dokazovat „nadvládu mužů.“ Stejné poselství rozhlašují v ještě hlasitější formě "pokrokoví" politici a přední podnikatelé: „Muži mají výsadní postavení a ženy jsou utlačovány; s tímto vědomím najímejte, povyšujte a odměňujte zaměstnance.“

Pokud by to byla pravda, bylo by to do jisté míry pochopitelné, ale pravda to není. V lepším případě jde o zastaralý pohled na společnost, jaká už neexistuje; v horším o zničující lež. 

Ať tak či onak, ignorování mužského úpadku nikomu neprospěje. Muži a ženy se potřebují navzájem a nemohou existovat jeden bez druhého, to jsou základní zákony přirozeného řádu. Taková byla i realita, v níž jsme dosud všichni žili – společně s našimi rodiči, bratry a sestrami, s přáteli. Když muži podlehnou úpadku, utrpíme tím všichni. Jak k tomu došlo? Jak to napravíme? 

Odpovědi na tyto otázky by měly zaznít v dalších dílech programového cyklu televize Fox news. Pokud ovšem nezasáhnou „vyšší síly“, jejichž hlavním záměrem je depopulace planety. V každém případě lze očekávat, že skutečnou pravdu se nedozvíme, totiž že muž byl stvořen k tomu, aby ženy vedl, zajišťoval a ochraňoval. 

A bez své role „hlavy rodiny“, tolik zlořečené emancipovanými aktivistkami, neobhájí ani vlastní existenci, natož pak lidstvo jako takové.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Nedejme se: Jak na potíže po zhoubné vakcinaci? Lze to! Stejně jako covid. Jak se zbavit dědičných sklonů k rakovině? A co hormonální antikoncepce? Jsou neléčitelné nemoci? Dělají léčiva z lidí automaty řiditelné na dálku?

Nedejme se: Jak na potíže po zhoubné vakcinaci? Lze to! Stejně jako covid. Jak se zbavit...

Zdraví patří nám: Jak na jarní únavu? Podivuhodné houby: Dřevo kazí, zdraví a životy zachraňují. Muž, který se zbavil rakoviny. Případy mluví za vše. Jedna lžička denně. Příliv energie. Pro zdravé i nemocné. Pomozme sobě i Protiproudu!

Zdraví patří nám: Jak na jarní únavu? Podivuhodné houby: Dřevo kazí, zdraví a životy zachraňují....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky