Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zázraky 20. století: naděje i varování pro dnešní dobu. Obrácení zachránilo celý národ. Jak rakouští státníci bojovali za vlast. Zničí nás tentokrát muslimské hordy? Ještě není pozdě

Zázraky 20. století: naděje i varování pro dnešní dobu. Obrácení zachránilo celý národ. Jak rakouští státníci bojovali za vlast. Zničí nás tentokrát muslimské hordy? Ještě není pozdě

28. 2. 2016

Tisk článku

Ivan Poledník připomíná zázračné vymanění Rakouska ze spárů bolševismu, od něhož nedávno uplynulo 60 let, a chce doufat, že i máme ještě šanci se tímto světlým momentem evropských dějin inspirovat

Již několikrát jsme se věnovali fatimskému zjevení Panny Marie. Jde o jedno z nejslavnějších zjevení Matky Boží v dějinách a pro naši dobu jde o zjevení pravděpodobně vůbec nejzávažnější. V roce 1917 se Panna Maria zjevila třem chudým portugalským dětem pasoucím stáda asi dvě míle od vísky jménem Fatima. Naléhavě zde žádala o pokání za naše hříchy i za hříchy druhých, osobní oběti a nápravu našich životů. A také za neustálou a pravidelnou modlitbu růžence.

Slíbila, že lidstvo (na evropském kontinentě zrovna zuřila I. světová válka) dosáhne míru, pokud vyslyší její slova. Pokud je však nevyslyší, mají přijít ještě větší pohromy, zaniknou celé národy a Církev bude pronásledována. Své poslední zjevení v říjnu roku 1917 provázela zázrakem. Tisíce očitých svědků – věřících, nevěřících i největších skeptiků – vyprávělo o slunci tančícím po obloze, jeho přiblížení k zemi vyvolávajícím obavu, že spadne na shromážděný lid. Celý dav tehdy padal na kolena a prosil o Boží milost.

Soumrak civilizace 

Od té doby krize křesťanské civilizace dále významně pokročila. Milióny lidí odpadly od víry, zapomněly na Boží přikázání i základní křesťanské principy. V Církvi samé se pak rozšířila rakovina modernismu a bludná učení, byla zničena liturgie, evropské národy se téměř zcela odkřesťanštily. Svět byl po celé 20. století zachvácen konflikty a revolucemi co do krutosti, nesmyslnosti a počtu obětí mnohonásobně překonávajícími katastrofu I. světové války.

Statisíce křesťanů po celém světě jsou pronásledovány a denně prolévají krev, především v muslimských zemích. Islám nabývá na síle a hrozí zaplavením celé Evropy, která se není schopna postavit na jakýkoli odpor – naopak té zkáze prostřednictvím svých vůdců jde naproti. Globální konflikt může vypuknout v podstatě kdykoliv.

Čtěte ZDE: Šok z přelomu tisíciletí: Poselství z Fatimy prý patří minulosti. Polorozbořené město a umírající „biskup v bílém“. Rozpory se vrší. Kdo a proč cenzuruje výroky Panny Marie?

Čtěte ZDE: Třetí tajemství z Fatimy konečně zveřejněno: Opravdu? Vylité oceány a padající oheň. Japonská stopa. Pochybující církev a odpad na jejím vrcholu

Čtěte ZDE: Tajemná třetí část předpovědi: Proroctví z Fatimy se postupně naplňuje. Veliké světlo za noci. Jak vypadají duše v pekle? Co se nesmíme dozvědět - a proč?

Naděje probuzená v Rakousku 

Je možné tomu všemu ještě zabránit? Někdy se zdá, že jenom zázrakem. To, že se takové zázraky však dějí, dokazuje případ poválečného Rakouska, které se díky poslednímu velkému křesťanskému vzedmutí zachránilo před komunismem.

Již během II. světové války uvažovali spojenci o tom, že Rakousko (rodiště Adolfa Hitlera, připojené předtím k Německu a v očích světa nesoucí díl odpovědnosti za válečné hrůzy) bude rozděleno mezi vítězné velmoci - stejně jako Německo. Nakonec byl rakouský stát zachován, avšak pod okupační správou čtyř vítězných mocností s dominantní pozicí Sovětů.

Studená válka nabírala na intenzitě, část rakouského území si nárokoval jugoslávský vůdce Tito a s Dolními Rakousy to vypadalo podobně jako se sovětskou okupační zónou Německa, kde vznikla NDR.

Růžencové křížové tažení

Tehdy se kapucínský kněz Petrus Pavlicek (za intenzivní modlitební podpory řeholnic) vydal do nejvýznamnějšího rakouského poutního místa Mariazell, kde naléhavě prosil Pannu Marii o pomoc. V únoru 1946 se horlivě modlil před zázračným obrazem, načež uslyšel vnitřní hlas, který mu sdělil: „Dělejte to, co Vám ukládám, a budete žít v míru“.

Nešlo o nic jiného než o připomenutí prosby Panny Marie z Fatimy. Na základě tohoto podnětu založil otec Pavlicek růžencové křížové tažení. Díky biskupovi z portugalského města Leiria získal sochu Panny Marie Fatimské a vydal se na pouť po rakouských městech a vesnicích. Věřícím připomínal nutnost společné modlitby růžence a obrácení hříšníků jako podmínku míru a svobody pro Rakousko. Tisíce Rakušanů se spojily na jeho popud ve společné modlitbě.

Otec Pavlicek byl horlivý a neúnavný. Po kázání ve vsích poblíž Amstetten vyslechl zpověď šesti tisíc lidí. Je doloženo, že zpovídal i tři dny a tři noci v kuse. Rakušané se obraceli zpět k víře předků doslova po tisících, činili pokání a modlili se za společný úmysl. Kněz neváhal vyhledávat věřící i mimo kostely a když to bylo možné, pomáhal jim ze všech sil s jejich břemeny.

Čtěte ZDE: Fatimské drama vrcholí: Do záchrany lidstva zbývají pouhé dva roky. Rusko jako nástroj „Boží politiky“. Proč jsou papežové hluší k výzvě nebes? Poslechneme, než bude pozdě?

Čtěte ZDE: Peklo není metafora: Zjevení Panny Marie ve Fatimě může přispět k záchraně naší i celého světa. Proč je fatimské poselství na indexu? Žijeme v éře ďábelské dezorientace. Válku s Ruskem bychom mohli odvrátit

Čtěte ZDE: Náhlá smrt „fatimského kněze“. Církevní šikana za věrnost Panně Marii. Sté výročí se blíží: Jsme již na hraně propasti? Temná předpověď římského exorcisty

Obléhání nebes

V roce 1948 zavedl otec Pavlicek ve Vídni pravidelné pobožnosti zadostiučinění – součást růžencového křížového tažení. Nazýval tuto pobožnost „obléháním nebes“ či „útokem modlitby“, jenž může trvat klidně až pět dní. Věřícím říkával „Mír je darem od Boha, nikoli výsledkem práce politiků!“ Daru od Boha se dostává skrze modlitby, které dobývají Nebe podobně jako odhodlaní vojáci opevněné město.

Každý měsíc se konala procesí se sochou Panny Marie Fatimské, účastnily se jich tisíce lidí včetně významných představitelů veřejného života. Každý rok se pak konala procesí k poctě Královny nebe a země za účasti všech vídeňských farností, a to vždy 12. září, na výročí slavného vítězství křesťanských armád nad muslimskými Turky - okamžiku, kdy byla zachráněna Evropa.

Tehdejší rakouský premiér Leopold Figl před procesím ujistil otce Pavlicka: „I kdybychom tam měli být jen my dva, já půjdu! Moje vlast si to naléhavě žádá!“ Poté kráčel vpředu i se členy svého kabinetu, v jedné ruce svíci, ve druhé růženec. Rovněž jeho následovník v premiérské funkci – Julius Raab – nevynechal tato procesí. Půl miliónu Rakušanů se zavázalo modlit denně k Panně Marii Fatimské a vyprošovat u ní obrácení hříšníků, mír a svobodu pro Rakousko.

Rakouský zázrak

Mezitím v Londýně probíhaly konference o osudu Rakouska. Během osmi let proběhlo 260 setkání bez výsledku. Panovalo přesvědčení, že Rakousko definitivně upadne do bolševické diktatury. Premiér Raab naléhavě prosil otce Pavlicka o modlitbu.

V tu chvíli zcela nečekaně a pro nevěřící zbytek světa bezdůvodně a nevysvětlitelně ustoupil Sovětský svaz ze svých nároků a slíbil stažení svých jednotek z Rakouska. Krátce na to byla podepsána smlouva o nezávislosti, Rakousko se stalo neutrálním státem a v roce 1955 opustil poslední sovětský voják jeho území.

O zázraku s ohledem na dosavadní vývoj situace tehdy nikdo nepochyboval. Vídní opět pochodovala tisícihlavá procesí s pochodněmi a růženci. Děkovala Panně Marii Fatimské za osvobození od komunismu. Rakouský premiér se tehdy modlil: „Dnes my se srdci plnými vděčnosti voláme do nebes v radostné modlitbě: Jsme svobodní. Ó Maria, děkujeme ti“.

Čtěte ZDE: Očitý svědek zázraku: Slunce se točilo kolem své osy obrovskou rychlostí. Vztahuje se i dnešní „boj o Ukrajinu“ k proroctví? Má Rusko zvláštní úlohu při záchraně civilizace?

Čtěte ZDE: Zjevení Panny Marie ve Fatimě. Zázrak, který je zdokumentován a viděly jej tisíce lidí.

Čtěte ZDE: Proroctví z Fatimy a 20. století. Je fatimské zjevení zcela naplněno?

Poslední šance?

Kéž by nám dnes tento ze vzpomínek úmyslně vytlačený milník evropských dějin mohl být inspirací a vzpruhou v současném "pochodu barbarů" na Evropu.  Jenže - dovede si někdo představit naše současné politiky následující jejich rakouské předchůdce? Ty, kteří svoji zemi ubránili před zlem podobně, jako se to podařilo v 17. století u bran opevněné Vídně?

Samo o sobě by takovéto jejich obrácení bylo zázrakem, byť si někteří z nich stále ještě hrají na katolíky. Současně však nás a naši zemi hodlají vydat muslimským hordám v plen. Ani žádný druhý otec Pavlicek zatím není na obzoru...

Panno Maria Fatimská, oroduj za nás!
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky