Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nejvyšší státní zájem USA: Revoluce a deviace. Vydán nejvýznamnější dekret v dějinách země? Velké vymývání mozků. Na straně civilizace smrti. Vzpoura proti Stvořiteli v předposlední fázi? Položí transgendeři život za duhovou vlast?

Nejvyšší státní zájem USA: Revoluce a deviace. Vydán nejvýznamnější dekret v dějinách země? Velké vymývání mozků. Na straně civilizace smrti. Vzpoura proti Stvořiteli v předposlední fázi? Položí transgendeři život za duhovou vlast?

7. 2. 2021

Tisk článku

Marcin Jendrzejczak se zamýšlí nad motivy kroků nového lžiprezidenta Spojených států, který povýšil rozklad lidské společnosti na prvořadý státní zájem

Pokud někdo čekal, že prvním státním aktem nového amerického prezidenta bude zahraniční politika, či pomoc Američanům postižených pandemií, tak se mýlil. Prvním aktem amerického prezidenta bylo zrušení výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně potratů a dekret o transsexuálech, který výrazně liberalizuje svět pohlaví v USA.

Podle výnosu Joe Bidena z 20. ledna, který je k dispozici na serveru whitehouse.gov, "by se dětem mělo umožnit učit se bez obav z toho, že jim bude bráněno v přístupu do školní umývárny, toalety nebo školních šaten." Je vcelku překvapivé, že právě tento typ problému byl obsahem jednoho z prvních rozhodnutí vydaných prezidentem USA hned v první den jeho prezidentství. Otázka užívání školní toalety se tak dostala na první místo státního zájmu.

Nejvýznamnější dekret v dějinách

Když v roce 1917 Marcel Duchamp vystavil svou Fontánu - pisoár v umělecké galerii, považovalo se to za příznak úpadku západní civilizace. To však byla jen předehra. Joe Biden právě hraje finále.

Jak se dočteme ve vyhlášce "Předcházení diskriminaci na základě pohlavní identity nebo sexuální orientace a boj proti ní" se týká i dospělých. Podle prezidentova oznámení "by měli mít dospělí možnost vydělat si na živobytí a věnovat se svému povolání s vědomím, že nebudou propuštěni, degradováni nebo s nimi bude špatně zacházeno kvůli tomu, že jejich oblečení není přizpůsobeno genderovým stereotypům." Čteme také, že "lidé by měli mít právo na přístup ke zdravotní péči a na bezpečné místo na život, aniž se podrobili sexuální diskriminaci. Zákon by měl se všemi osobami zacházet stejně, bez ohledu na rovnost identitu nebo sexuální orientaci."

Lucas Acosta v prohomosexuální "kampani za lidská práva" označil Bidenův dekret za "nejvýznamnější a nejrozsáhlejší exekutivní dekret v amerických dějinách". Podle jeho názoru bude mít dokument mnoho praktických důsledků. Například zabrání zaměstnavatelům nařídit svým podřízeným, aby se oblékali podle jejich biologického pohlaví. Znemožní to také odlišné zacházení s homosexuály v oblasti bydlení.

Jako by to nestačilo, za pár dní, 25. ledna, Joe Biden zrušil zákaz vojenské služby transsexuálům. Zdůvodnil to národními zájmy, bylo by však přesnější říci, že tento zájem právě položil na oltář zhoubné ideologie. Lidem s vážným zdravotním postižením by neměl být povolen vstup do armády normálního státu. Zejména, pokud tyto poruchy mohou odvrátit pozornost kolegů od jejich úkolů, vyvolávat konflikty a narušit identitu a soudržnost jednotky. Ve vojenských věcech by to mělo být zřejmé. Zda je však třeba Američany kvůli vstupu transgenderů do americké armády litovat, je sporné. Určitě i američtí transgendeři musí mít právo hrdinsky bojovat proti středověkým tmářům z Talibanu a rovněž musí mít právo i hrdinsky umírat za svou krásnou transgenderovou vlast.

 

Čtěte ZDE: Transtáta Biden: Vaše kultura mě nezajímá! Co se skrývá za „summitem za demokracii“? Bude světu vnucovat kvóty? Budoucí kabinet bude pěkná partička deviantů. Jak dostat USA znovu do čela? Těšte se na sankce

Rovnostářství

Prezident Joe Biden 28. ledna podepsal memorandum o odstranění omezení financování potratů uvaleném administrativou Donalda Trumpa. V roce 2017 bývalý prezident zakázal převod federálních peněz nevládním organizacím, které provádějí nebo propagují potraty mimo USA. Potom ještě více rozšířil předpisy na ochranu života. Joe Biden však jediným podpisem zrušil všechna tato předchozí rozhodnutí. Americký prezident, který se vydává za katolíka, se tak jasně postavil na stranu civilizace smrti.

Přitom rozkrýt pravdu v Bidenově případě je opravdu jednoduché. Strom poznáme po ovoci a člověka podle skutků. To, co nabízí Biden, nemá s katolicismem nic společného, bez ohledu na to, jak servilně se k Bidenovi bude chovat "liberální a tolerantní" americký arcibiskup Gregory, který mu prý nemá problém podat svaté přijímání, navzdory jeho protikatolickým skutkům a postojům.

Obsah Bidenových dekretů, jakož i chvat s nimi spojený vyvolávají smích. A je to oprávněné, za předpokladu, že jde o smích skrze slzy. Joe Biden a zejména lidé za ním nejsou hlupáci. Idioti nepřebírají moc v největší zemi na světě. Pokud je pokračování revoluce prioritou levicové elity Západu, pak je to zjevně z nějakého důvodu.

Existuje několik důvodů, proč administrativa amerického prezidenta upřednostňuje morální revoluci. Jedním z důvodů je jejich víra v ideologii inkluzivizmu. Rovnost je podle ní hodnota sama o sobě a jejím jménem třeba bojovat proti diskriminaci. Vyvstává však otázka - co je to diskriminace? Podle tradičního chápání to znamená odlišné zacházení bez relevantního důvodu. Podle tradičního přístupu bylo proto odmítnutí zaměstnání v kanceláři kvůli cizí barvě očí nepřijatelné. Barva očí nemá vliv na kvalifikaci potřebnou pro danou práci.

Odmítnutí přijmout osobu bez lékařského vzdělání jako chirurga je však už oprávněné. V některých případech se diferenciace nepovažovala za diskriminaci, i když záležitost přímo nesouvisí se vzděláváním. Například odmítnutí najmout bělocha jako herce hrajícího Martina Luthera Kinga bylo oprávněné.

Podle příznivců inkluzivizmu mezitím diskriminace představuje téměř každou diferenciaci zacházení (s výjimkou pozitivní diskriminace - privilegium pro dříve diskriminované skupiny). I když je rozlišení de facto opodstatněné - například zákazem biologických mužů účastnit se ženských sportů nebo vstoupit na ženské toalety. Kromě takto chápaného inkluzivizmu existuje i konkrétní chápání rozmanitosti. Za hodnotu se považuje rozmanitost kultur, jakož i pohlaví a sexuální identita.

Marxismus se realizuje na Západě

V takovém světle se transsexualita jeví jako další menšina, která rozšiřuje rozmanitost umístěnou na piedestal. Zapomíná se, že ačkoli je rozmanitost často pozitivní, nelze ji považovat za absolutní hodnotu. Pokud se ve skupině přátel, kteří se budou drogám vždy vyhýbat, stane někdo náhle drogově závislý, prohloubí se sice rozmanitost v rámci této skupiny (nový životní styl), bude však obtížné o tom hovořit, jako o změně k lepšímu.

Bidenovy činy - a nezáleží na tom, zda vědomě - jsou ovlivněny myšlenkami Antonia Gramsciho a Frankfurtské školy. Antonio Gramsci uvedl, že marxistická revoluce by měla začít morálními otázkami. Zvrátil tak strategii starých marxistů, kteří proklamovali nadřazenost ekonomické základny nad ideologickou nadstavbou. Prostředky se prohodily, ale revoluční a protikřesťanský cíl zůstal.

Po celá desetiletí ničili morální revolucionáři náboženství, tradice a rodinu v západním světě. Proletáři, kteří nebyli spokojeni (na rozdíl od Marxových předpovědí) s výhodami kapitalismu, existovali ve východní Evropě, levicoví intelektuálové a studenti propagující sexuální revoluci existovali na Západě. Výsledkem bylo, že už na konci 80. let mohl italský filozof Augusto del Noce říci, že "marxismus umírá na Východě, protože se realizuje na Západě". Nyní jsou jeho slova aktuální jako nikdy předtím. Podívejme se na samotné USA. V roce 1973 tam byly legalizovány potraty a v roce 2015 tzv. homosexuální sňatky. Asi polovina všech manželství končí rozvodem. Levicová revoluce v USA dosáhla své hlavní cíle.

Je také možné, že Bidenova revoluce je spojena částečně s komunistickou infiltrací, i když nepřímo. Je známo, že Sověti podporovali vzpouru z konce 60. let v západních zemích a snažili se infiltrovat rozkladem i USA. Bývalý agent KGB Jurij bezejmenný v rozhovoru s Edwardem Griffinem v roce 1984 uvedl, že 85 % rozpočtu KGB se vynakládáno na ideologické rozvracení, nikoli na tradiční špionáž.

Zmínil 4 etapy "velkého vymývání mozků" podporovaného sovětskou rozvědkou v USA: demoralizace, destabilizace, krize a konečně opětovná "normalizace" společnosti podle nových morálních principů. USA se nacházejí v krizi a vstupují do poslední etapy.

 

Čtěte ZDE: Popřevratové Spojené státy: Druhá Maova kulturní revoluce v plném proudu. Smazat a kriminalizovat. Dechberoucí míra pokrytectví. Čas na boj? Příliš málo a příliš pozdě. Půlka národa zbavena občanských práv. Tohle skončí zle

Věčná vzpoura

Konečné vysvětlení Bidenových činů je však spíše filosofické, ba dokonce teologické. Jak poznamenal vynikající brazilský myslitel profesor Plinio Correa de Oliveira, protikřesťanská revoluce od reformace podkopávala katolickou civilizaci. Reformace a renesance, Francouzská revoluce, komunismus a morální změny, které začaly v 60. letech, jsou pouze fázemi stejného zápasu. Boj inspirovaný nenávistí vůči Stvořiteli a jeho dílu, boj poháněný pýchou a smyslností. Morální revoluce - zatím poslední etapa tohoto procesu, je projevem vzpoury člověka proti Božímu plánu s ním.

Jak čteme v Bibli: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Tato slova potvrzují pravdu, která je zřejmá i bez Zjevení - že pohlaví člověka je předem dané. Biologická identita není výsledkem svobodné volby člověka, je základním prvkem jeho identity. Zastánci morální revoluce však nemohou snést žádnou identitu, která není plodem jejich volby. V praxi odmítají aristotelsko-tomistickou vizi člověka jako skladby těla a duše, de facto ho považují za samotného ducha/mysl. Navzdory často deklarovanému materialismu mají blíže ke karteziánskému dualismu. Touto optikou se tělo jeví mimo mysl a je náchylné k manipulaci z rozmaru lidské vůle. Jak poznamenal biskup Robert Barron ve své knize Living Paradoxes, máme tu do činění s gnostickou mentalitou. 

Proto budou vždy platit slova Benedikta XVI., která zazněla ve Vatikánu během setkání s kardinály a zaměstnanci Římské kurie v prosinci 2012: "Začíná se zpochybňovat povaha člověka. Manipulace s přírodou, dnes odůvodňovaná péčí o životní prostředí, se stává primární volbou člověka pro něho samého. Nyní je pouze abstraktní člověk, který si pro svou přirozenost vybere něco pro sebe. Mužnost a ženskost, které jsou výsledkem stvoření, jsou zpochybňovány jako doplňkové formy lidské osoby. Tam, kde se svoboda řízení stává svobodou jednat sám, je Tvůrce nevyhnutelně odsunut, a tak je v konečném důsledku člověk degradován i v samotné podstatě své bytosti jako Boží stvoření, jako Boží obraz."

Na otázku, proč Joe Biden vydal takový dekret hned v první den ve funkci, existuje mnoho odpovědí - ideologických, politických a dalších. Ta poslední však souvisí s perspektivou věčného duchovního boje, věčné vzpoury proti Stvořiteli a Jeho vizi světa - a zejména - člověka.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Přání k Novému roku nekonvenčně: Ne falešným vizím katastrof! Skutečná varování se naplňují. Zednáři na tom makají. Cesta z pekla na dohled. A národ? Co takhle dát si jedno televizní předsevzetí? A co je největší radost?

Přání k Novému roku nekonvenčně: Ne falešným vizím katastrof! Skutečná varování se naplňují....

Alfa a omega: Drsoňa Peková v poslední den dramatického roku 2023. Zlo právě graduje. Omluví se lékaři za covidovou lež? Zub v coca-cole. Kdo uchopí moc nad světem? Setkat se s ďáblem? Proč? Požehnaný čtyřiadvacátý, nepodvolení!

Alfa a omega: Drsoňa Peková v poslední den dramatického roku 2023. Zlo právě graduje....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky