Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ve stínu hrozby 3. světové války: Je čas jednat. Putin nebojuje s Ukrajinou, ale s elitami NWO. Rusko potvrdilo: Trump byl odstraněn podvodem. Zotročení Evropy. Biden nyní kryje kolosální kabalistické spiknutí. Vytvořme alianci za svobodu!

Ve stínu hrozby 3. světové války: Je čas jednat. Putin nebojuje s Ukrajinou, ale s elitami NWO. Rusko potvrdilo: Trump byl odstraněn podvodem. Zotročení Evropy. Biden nyní kryje kolosální kabalistické spiknutí. Vytvořme alianci za svobodu!

10. 4. 2022

Tisk článku

Carlo Maria Vigano pronesl, jako významný arcibiskup stojící v opozici proti Bergogliovu Vatikánu, závažné poselství na shromáždění v Salemu v Oregonu, jež se konalo s výmluvným názvem: Reawaken America (Probuď se, Ameriko)

Chvála Ježíši Kristu!

Vážení přátelé, generál Michael Flynn mě požádal, abych na vašem shromáždění vystoupil s poselstvím. Rád jsem jeho návrh přijal, protože vás chci pozdravit a povzbudit k probouzení svědomí. Pokud se probouzíte, je to proto, že vás dosud někdo nutil spát, omámil vás, odvedl vaši pozornost od toho, co jste chystali, aby mohl nerušeně pokračovat ve své zločinné činnosti.

Spánek Američanů a všech národů však trval příliš dlouho: je čas otevřít oči, vstát a pochopit, co se stalo a co se děje. Je čas jednat.

Hrozba třetí světové války visí nad námi všemi. Říká se nám, že Putin napadl Ukrajinu, aby uspokojil své expanzivní ambice, ale ve skutečnosti je hlavním cílem ruské vojenské operace zabránit agresi Deep State a NATO: Putin bojuje proti téže globalistické elitě, která nás všechny drží jako rukojmí. 6. března ruský velvyslanec při OSN odsoudil to, co říkáte už dva roky: prohlásil, že Donald Trump je legitimním prezidentem Spojených států a že hlasování bylo zfalšováno za spoluúčasti evropských států s využitím dominového aparátu. A víme, že k realizaci programu Velkého resetu bylo nutné zbavit se Trumpa, který by nikdy nepřipustil ani pandemickou frašku, ani eskalaci rusko-ukrajinské krize.

Čí je to válka?

Nejde o válku Ukrajinců: to nejsou Ukrajinci, kdo pronásleduje své ruské bratry, ale loutková vláda podporovaná neonacistickými vojenskými milicemi. Zkorumpovaná vláda, o kterou stojí globalistická kabala a která má nyní prezidenta závislého na kokainu, bývalého herce a tanečníka, který ukrývá miliardy v daňových rájích, zatímco obyvatelstvo patří k nejchudším v Evropě.

Nejde o válku Rusů: Ruská federace již léta žádá o respektování ruskojazyčné menšiny a mezinárodní společenství se vždy dívalo jinam.

Nejde o válku evropských států: to vůdci Evropské unie chtějí konfliktem ospravedlnit zavedení velkého resetu a nastolit diktátorský režim, který se skládá z omezování svobody, zbídačování obyvatelstva, likvidace malých podniků, zavádění nelidského a technokratického modelu života, vymazávání identity národů, jejich historie a náboženství.

Nejedná se o americkou válku: Američané bojovali proti nacismu a je skandální, že Biden dnes pomáhá vládě, která podporuje a spolupracuje s extremistickými skupinami, které vyvěšují hákový kříž a propagují nacistické myšlenky. Je to Deep State, jehož služebníci jsou nyní infiltrováni ve všech institucích, kdo chce válku, aby rozšířil svou nadvládu nad celým světem pod záminkou "vývozu demokracie", ale ve skutečnosti myslí jen na prodej zbraní, zbohatnutí, přivlastnění si zdrojů napadených zemí, rozsévání zkázy a smrti.

Nedivme se, že 6. ledna 2021 byli v Kapitolu také příslušníci praporu Azov: nepřátelé státu se neštítí spojit se s válečnými zločinci, aby obvinili svého politického protivníka a obvinili prezidenta Trumpa ze vzpoury. To stačí k pochopení jejich podvratného projektu a jejich záměru nezastavit se před ničím, aby ho dosáhli.

Za touto válkou je vůle zničit mezinárodní rovnováhu, donutit evropské státy, aby uvalily na Rusko sankce, které se týkají především Evropy, což je v dokonalém souladu s cíli Velkého resetu. Ničení ekonomik zemí, které jsou závislé na ruském plynu a surovinách, slouží k tomu, aby byly nuceny získávat dodávky z USA (v mnohem menším množství, než potřebují, a za mnohem vyšší cenu), ale především k jejich podmanění a zotročení, jak před časem přiznala náměstkyně ministra zahraničí pro politické záležitosti Victoria Nulandová.

Čtěte ZDE: Velký reset: Není tu poprvé. Další útok především proti Bohu. Podvody jsou připraveny. Stopy vedou napříč historií. Síla, která nás bránila, je ochromená. Vyrvaná koruna Krále. Stále máme každý svoji volbu. Jde o duši

Proti lidstvu

Nedělejme si iluze: tito služebníci Nového světového řádu, kterým se podařilo obsadit vedení států a mezinárodních organizací, jsou našimi nepřáteli, nepřáteli dobra, nepřáteli Boha. Nezajímá je, kolik z nás musí zemřít na následky vakcín, hladem nebo pod bombami: jde jim jen o moc, o osobní prospěch a prospěch jejich pánů, které se zatím nikdo neodvážil obžalovat a odsoudit.

Za touto válkou stojí naléhavá potřeba rodiny Bidenových zakrýt kolosální spiknutí a velmi závažné zločiny, jichž se Joe a Hunter spolu se svými komplici dopustili. Zprávy o jejich zapojení do přítomnosti amerických biolaboratoří na ukrajinském území spolufinancovaných Sorosem, do aktivit Barismy, do Obamova a Clintonova peněžního kruhu potvrzují obrovský, skandální střet zájmů, který by sám o sobě stačil k otázce: Čím jménem mluví Joe Biden? Mluví, aby hájil zájmy Spojených států, nebo aby zakryl zločiny, kterých se on a jeho syn dopustili? Mluví jako prezident Spojených států, nebo jako loutka v rukou Deep State a globalistické kabaly?

Ano, je to válka, která začala už dávno, zůstala v podzemí a projevila se až s pandemií. Je to válka elity proti celému lidstvu. Jedná se o nevyhlášenou válku, která si však již vyžádala miliony obětí a jejíž příčinou je spíše odepření léčby a očkování než použití zbraní. Válka Nového světového řádu proti nám, proti vám, proti našim dětem, našim hodnotám, naší budoucnosti. Válka temnoty proti světlu. Lux in tenebris lucet, et tenebra eam non comprehenderunt, říká svatý Jan. Světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepřijala. Protože tma nenávidí světlo. Světlo je pravda, je to jasnost, je to upřímnost. Světlo je Kristus. Temnota je lež, je to podvod, je to spiknutí. Temnota je Satanovo království.

Co Rusko požaduje od Ukrajiny? Uznání nezávislosti Krymu, zaručení práv Doněcka a Luhanska, potlačení neonacistických hnutí a zachování neutrality. To jsou věci, které by OSN měla požadovat jako první. A sám Zelenskij pod tlakem Putinových vojenských sil prohlásil, že je ochoten jednat o mírových podmínkách. Biden však nechce a nutí Zelenského k odporu, posílá evropské státy napřed s vysláním výzbroje a vojáků a hrozí - v šíleném deliriu - preventivním zásahem atomovými zbraněmi.

Zbabělost politiků

Tento konflikt nemusel nikdy začít, pokud by se skutečně jednalo o mír, ale jak před několika dny přiznal Joe Biden, válka "je příležitost", stejně jako pandemie. A zatímco nám tiše tvrdí, že brzy budeme čelit potravinové nouzi, jejich komplicové se připravují vydělat na prodeji obilí a zemědělských produktů, protože v posledních letech zabavili miliony hektarů orné půdy. Na co čekají soudci, aby v těchto zločinných spekulacích rozpoznali krajnosti bílého převratu? Jak dlouho ještě budou ti, kteří by měli hájit národní zájmy a prosazovat dobro svých občanů, ponechávat svobodu prosazování vlastních zájmů?

Možná se divíte, proč biskup mluví slovy, která byste očekávali od politika. Možná proto, že politici jsou téměř všichni služebníci systému, zaprodaní globalistické kabale, placení Big Pharma, Sorosem nebo Deep State. Jen několik málo z nich - a vy je všechny znáte a někteří z nich jsou dnes zde - mělo odvahu odsoudit tento globální státní převrat, postavit se proti hlavnímu proudu a pozvednout svůj hlas proti porušování základních práv a ústavních svobod občanů.

Dovolte mi, abych promluvil jako biskup. Odsoudil jsem to už před dvěma lety: zuřivý a násilný útok těchto spiklenců je tak zřejmý, že už se ani neskrývají. Útok elit, který má za cíl zničit vše, co je součástí naší identity, naší kultury, naší víry. Pekelná elita, která chce smrt a nenávidí život, která chce nemoc a nenávidí zdraví, která nenávidí mír a chce válku, která je založena na lži a nenávidí pravdu, která chce otroctví a tyranii a nenávidí svobodu Božích dětí. Elita, která nenávidí Boha, nenávidí našeho Pána Ježíše Krista a oddala se službě Satanovi.

Pokud se chcete skutečně probudit, pokud je velké probuzení tím, co oživuje váš protest, musíte mít odvahu podívat se realitě do očí, pochopit, že pokud se těmto zrádcům podařilo dostat k moci a dnes mohou rozhodovat o osudu jednotlivých národů i celého světa, je to proto, že jsme od počátku nereagovali na první náznaky jejich plánů.

Čtěte ZDE: Vize budoucí společnosti: Bez majetku, soukromí i důstojnosti. Naplnění účelu covidismu? Náboženství, které je zakázané. Pastýři odstaveni. Musíme vidět hrozbu v celé šíři. Máme však něco, co oni nemají

Procitnutí

Tolerovali jsme zničení rodiny, dovolili jsme, aby byl pravý Bůh postaven na stejnou úroveň jako modly, dovolili jsme, aby byly miliardy nevinných lidí zabity potratem, dovolili jsme, aby byly naše děti zkaženy nemravností, pornografií, zkaženou genderovou teorií a ideologií LGBT. Dovolili jsme našim vládcům, aby svobodu nevyužívali ke službě Bohu a konání obecného dobra, ale k uctívání Satana a šíření hříchu a neřesti. Věřili jsme, že když dovolíme druhým, aby jednali proti přirozenému a Božímu zákonu, zůstane nám svobodná vůle.

Nastal čas jednat. Musíme se opravdu všichni probudit, povstat a požadovat, aby ti, kdo nám vládnou, byli poctiví, aby mysleli na společné dobro, aby poslouchali jen Boha a ty, kdo je zvolili, aby pomáhali občanům žít poctivě, a ne aby se den ode dne více a více ponižovali, aby s nimi bylo zacházeno jako s otroky, aby byli nuceni přihlížet ničení všeho, co naši otcové pracně vybudovali.

Nastal čas odsoudit zkorumpované a zrádce, vyhnat ty, kteří neslouží lidu, ale hlubokému státu nebo Novému světovému řádu. Protože nikdo z nás ten nový světový řád nechce, jen těch pár, kteří si myslí, že nás mohou stále terorizovat pandemiemi, hrozbou atomové války, ožebračováním států, zaváděním absurdních pravidel, která nikdo nikdy nechtěl a neschvaloval.

Nastal čas nejen povstat, ale také pokleknout: ne tak, jak to dělá hnutí Black Lives Matter, ale tak, jak to dělá každý dobrý křesťan před Božím majestátem. Na kolenou, se svatým růžencem v ruce, prosíme Pána, aby nám odpustil naše hříchy a veřejné hříchy národů, prosíme ho, aby se nad námi smiloval, a slibujeme mu, že se nejprve všichni zavážeme žít jako dobří křesťané, jako vlastenci, jako čestní občané, jako zodpovědní otcové a matky, jako poslušné děti, jako stateční vojáci.

Jít a odvážně svědčit

Nastal čas vytvořit antiglobalistickou alianci, celosvětové občanské hnutí, které dá hlas většině občanů, odsoudí současný státní převrat, odhalí protekci mocných, střet zájmů lobby a lži mainstreamu. Tato aliance musí mít vlastní jasný a společný program, který vyvrací témata globalismu a staví se proti nim s konkrétním návrhem v souladu s přirozeným právem, společným dobrem a dobrou správou věcí veřejných.

Návrh, který podporuje soulad mezi národy a mírové soužití suverénních národů, jimž musí být přiznáno právo žít ve své vlasti, právo budovat svou vlastní budoucnost a svůj vlastní blahobyt, aniž by vykořisťovaly ostatní a aniž by byly vykořisťovány. Návrh, který dává ústřední postavení národní suverenitě, ochraně náboženství, vlastní kultury a tradic, obraně života a rodiny. A která definitivně přetrhne nenávistné okovy diktatury ideologií, jež nám byly v posledních desetiletích vnuceny jen proto, aby nás zničily na těle i na duši.

Vy, kteří uznáváte Spojené státy americké jako jeden národ před Bohem, mějte odvahu a soudržnost, abyste se ze všech sil postavili spiklencům, kteří pronikli do vládních funkcí, všem zkorumpovaným lidem, kteří jsou ochotni vyvolat světový konflikt, aby se podřídili svým pánům, všem zrádcům, kteří chtějí lidstvo podrobit nenávistné satanově tyranii.

Probuďte se, milí Američané! Probuďte se a oblečte si zbraně světla, jak říká svatý Pavel. Nebojte se odvážně svědčit o své víře, o své lásce k vlasti, o své oprávněné touze po poctivosti a dobru, po pravdě a kráse. Pokud víte, jak se postavit ke Kristu, bude jeho vítězství jisté i pro vás.

A Bůh vám všem žehnej. Kéž Bůh požehná a oživí vaše probuzení svatým záměrem. Kéž Bůh žehná Spojeným státům americkým.

Carlo Maria Vigano, arcibiskup

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky