Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Na pokraji třetí světové války:  Přesně podle plánů architektů NWO. USA i Církev pod vládou temnoty. Bergogliovo falešné náboženství jako nástroj. Fatima to předpověděla. Kam až zednáři zajdou? Horká linka z Argentiny

Na pokraji třetí světové války: Přesně podle plánů architektů NWO. USA i Církev pod vládou temnoty. Bergogliovo falešné náboženství jako nástroj. Fatima to předpověděla. Kam až zednáři zajdou? Horká linka z Argentiny

2. 10. 2022

Tisk článku

P. Paul Kramer odhaluje souvislosti mezi reformami Druhého vatikánského koncilu, vládou Spojených států ovládanou Deep State a současným pontifikem, jemuž velí zednářská lóže z Argentiny - přesně podle Třetího fatimského proroctví

Jsme na pokraji třetí světové války. Papež Pius XII. v roce 1939 řekl: „Nic není ztraceno mírem. Vše může být ztraceno válkou.“ Vláda Spojených států tuto pravdu zcela ignoruje. Její agendou není mír, ale válka. Místo aby podnikla všechny kroky k zajištění míru s Ruskem, je agresivní, Moskvu provokuje, a v důsledku toho bude první obětí Evropa.

Kam to vše vede? Bylo to předpovězeno. Sledujeme, jak se před našima očima doslova naplňuje proroctví. Když byl papež Benedikt XVI. ještě kardinálem, promluvil o třetím fatimském tajemství. Řekl, že odpovídá tomu, co bylo zjeveno v Písmu svatém a tomu, co bylo mnohokrát řečeno v jiných mariánských zjeveních. Mluví o třetí světové válce za účasti USA a Ruska. Z tohoto tajemství můžeme také předpovídat, že Rusko v této válce zvítězí. USA přesto nastoupily sebevražednou agendu. Vyprovokování války s Ruskem pro ně skončí velmi špatně: slepí stoupenci slepých vůdců padnou společně.

Převrat pro NWO

To vše se děje s představou ustavení jediné celosvětové vlády, Nového světového řádu. Prezident George H. W. Bush tento cíl výslovně vyhlásil ve svém prezidentském projevu 13. dubna a 11. září 1991. Ale již 2. února 1991 v Jacksonvillu v Severní Karolíně hovořil o „Novém světovém řádu, který se snažíme vytvořit“.

 

Čtěte ZDE: Vigano: Prolnutí Deep State a Deep Church na cestě k Velkému Resetu. Uměle vyvolaná covidová nouze. Jedna mocenská líheň. Přímý pohled do očí globalistické Medúzy. Jak vypadá temnota, do níž směřujeme?

Tento Nový světový řád je vlastním jádrem Třetího tajemství. Není to jen varování z jiných mariánských zjevení. V roce 1920 papež Benedikt XV. varoval před lidmi, kteří se snaží ustavit světovou republiku. Ale už a v roce 1910 sv. Pius X. napsal apoštolský list Notre Charge Apostolique (Náš apoštolský mandát), který varoval před ustavením Jednosvětového náboženství.

Toto Jednosvětové náboženství bude ustaveno v kontextu globálního režimu Jednosvětové vlády, která zavede diktaturu a útisk nad pracujícími třídami, kdy nebudeme vlastnit nic, ale přesto prý budeme šťastní. Absurdní propaganda (kompletně ji převzal Velký reset, pozn. PP): Být oloupen o majetek, strádat a být naprosto závislý na světových diktátorech, má být to pravé štěstí? Ve skutečnosti se k tomu potřebují zbavit až 90 % současné světové populace. Davoští vůdci Světového ekonomického fóra otevřeně mluví o „přebytečných lidech“.

USA byly ve světě dlouho silou sloužící dobru, ale jak hluboký stát (Deep State) začal postupně obsazovat vyšší pozice, stala se americká vláda nástrojem této zednářské kliky a zahraniční politika USA byla orientována jednoznačně k ustavení Nového světového řádu.

Od Druhého vatikánského koncilu tím byla infiltrována i Církev. Stejně jako se hluboký stát v USA soustředí ve Washingtonu, ve Vatikánu se soustředí jeho odnož hluboká Církev [Deep Church]. Právě před tím varuje Třetí fatimské tajemství.  Před „církví“, která započala převrat skrze reformy Druhého vatikánského koncilu. Tajemství na něj odkazuje jako na zničující koncil, který bude nařízený k tomu, aby zapříčinil potlačení [pravé] mše a ustavení falešného náboženství na místě pravého křesťanství, jež jsme měli v katolické Církvi více než dva tisíce let.

Zednáři u kormidla 

Jsou to právě reformy Druhého vatikánského koncilu, které způsobují přechod od autentického křesťanství katolické víry k falešnému náboženství Antikrista. Ke svobodnému zednářství, k luciferovskému náboženství, které je "padělaným křesťanstvím“. Chtějí dosáhnout svého cíle tím, že změní mši a pozednářští náboženství prostřednictvím zavádění takzvaných reforem. Třetí fatimské tajemství celou tuto agendu zavrhuje. Oni konečný cíl své agendy skrývají. Odmítají jej odkrýt. Chtějí diskreditovat Fatimu obecně, a udělat to tak, aby vypadala jako něco zcela nepodstatného, co nestojí za zveřejnění.

 

Čtěte ZDE: Třetí fatimské tajemství: Zrušení mše svaté. Antipapež, který bude heretikem. Žádná synoda nemá moc změnit formu svátostí. Zednáři a falešná Církev. Ďábelské zmatení v církvi i ve světě. Nebojte se! Já jsem přemohl svět

Jak daleko ještě zajdou a kdy? Mluvíme o tomto a příštím roce, o čase Synody. To je kritická doba. Už probíhá. Zesnulý Malachi Martin, který tak dobře psal o tom, co se děje v Církvi, vysvětloval rozdíl mezi církevním a světským zednářstvím. Rozdíl je ten, že ačkoliv náleží do stejných lóží, tak ti, kteří infiltrovali hierarchii Církve, jsou těmi, kteří se nazývají církevním zednářstvím.

Takto funguje svobodné zednářství: Uvnitř Církve můžete mít člověka s vyšší hodností, který je podřízený zednáři s vyšší hodností. Msgr. Mario Marini, můj přítel, který byl sekretářem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, mi řekl, že (zesnulý) kardinál Agostino Casaroli byl svobodným zednářem a měl v lóži nižší pozici než svobodný zednář kardinál Silvestrini. A tak, i když měl Casaroli vyšší hodnost ve Vatikánu, musel přijímat příkazy od Silvestriniho.

Od jednoho z kardinálů jsem obdržel informaci o tom, odkud dostává příkazy Bergoglio. Bergoglio, člověk, kterého nazývají „papežem Františkem“, svobodný zednář, dostává příkazy od svého mistra lóže z Buenos Aires.

To je ta posloupnost velení. Posloupnost velení jde z Argentiny. Předpokládám, že ve Vatikánu existují někteří, kteří s ním jednají přímo, ale pokud jde o velmi důležité věci, kdy chtěl něco udělat odlišně, obdržel příkaz z Argentiny, který jej instruoval jinak. Bergoglio není jakoby „vladařem“, který vládne katolické Církvi. 

V současnosti vykonává svou moc nad naší katolickou Církví zednářská lóže z Argentiny.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán. Semlely ho cizí politické mocenské zájmy? Proč vzplála hranice na břehu Rýna? A co se stalo, když dohořela? Bludy husitství Hus nehlásal

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán....

Na začátek stránky