Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Třetí fatimské tajemství: Světová válka začne konfliktem mezi Ruskem a Kyjevem. Použije Moskva v ohrožení atomová torpéda vyvolávající tsunami? Velké části Země budou podle proroctví zcela zaplaveny. Naděje však existuje

Třetí fatimské tajemství: Světová válka začne konfliktem mezi Ruskem a Kyjevem. Použije Moskva v ohrožení atomová torpéda vyvolávající tsunami? Velké části Země budou podle proroctví zcela zaplaveny. Naděje však existuje

8. 1. 2023

Tisk článku

P. Paul Kramer interpretuje současné světové události z hlediska dosud plně nezveřejněného třetího fatimského tajemství, o jehož obsahu mluvil zasvěcený tlumočník Martin Malachi, který za pontifikátu papeže Jana XXIII. měl možnost se s obsahem dokumentu seznámit

Ačkoliv sestra Lucie sepsala třetí fatimské tajemství jen na jeden malý list papíru, předpovídá katastrofické události velikého významu – strašné důsledky hříchů lidstva a odmítání naléhavých požadavků ze strany Naší Paní Fatimské.

Katalyzátor: Převrat v Kyjevě  

To, co o třetím tajemství vím, jsou náhledy sestavené ze spolehlivých proroctví. Prvně si toto tajemství přečetl papež Pius XII. v roce 1957, ale nebylo zveřejněno. Znovu otevřeno bylo v roce 1960, kdy jej četl papež Jan XXIII. Dodnes však nebyl celý text zveřejněn.

To, co víme, je od těch, kteří měli přímý kontakt na osobu, která tajemství znala, nebo která jej sama četla a hovořila o něm. Jedním člověkem, o němž víme, že třetí tajemství četl, je Malachi Martin. Ten byl na setkání, kde Jan XXIII. otevřel obálku a tajemství si přečetl. Malachi hovořil mnoha současnými jazyky a byl specialistou i na semitské, a tak záměrem jeho přítomnosti bylo, aby pro kardinály a preláty dělal tlumočníka do různých jazyků.

Tímto způsobem se seznámil s obsahem třetího tajemství. Ačkoliv byl pod přísahou a nesměl tajemství odkrýt, často dělal narážky na to, že určité události jsou součástí tajemství. Například v roce 1997 řekl, že události v Rusku a na Ukrajině – zejména v Rusku a v Kyjevě – budou katalyzátorem, který povede k rozpoutání třetí světové války. V současnosti vidíme, jak se tyto předpovězené události odehrávají.

pp

Čtěte ZDE: Na pokraji třetí světové války: Přesně podle plánů architektů NWO. USA i Církev pod vládou temnoty. Bergogliovo falešné náboženství jako nástroj. Fatima to předpověděla. Kam až zednáři zajdou? Horká linka z Argentiny

Malachi: Čekají nás bezútěšné časy

Malachi také řekl: „V tajemství je velmi bezútěšné poselství – očekáváme bezútěšné časy. Odkazuje na epidemie, které přes noc vyhladí národy.“ Svět začíná být zaplaven smrtí. Lidé po celé planetě umírají v důsledku povinné „bio-zbraně“ – tzv. vakcíny proti covidu. Třetí tajemství však nepředpovídá jen epidemii – varuje také před dalšími globálními katastrofami.

Víme, že jednou z hlavních událostí, která bude předcházet velké globální katastrofě, bude zhroucení organizační struktury katolické Církve. Pokud jde o Vatikán, je zjevné, že takové zhroucení už probíhá. Vatikán začínají ovládat cizí zájmy, které jsou nepřátelské vůči katolicismu. Ďáblovy pohůnci u vlády se maskují jako katolíci, ale Bergoglio a jeho okolí katolíky nejsou – jejich náboženstvím je Agenda 2030 Spojených národů.

Bergogliův podíl na environmentalismu je samozřejmě do velké míry součástí uctívání přírody, které je jádrem globálního náboženství OSN, jež plánují. Se zrušením mše pak uvidíte další velkou katastrofu. Malachi nám říká, že třetí tajemství varuje: „Velká část severoamerického kontinentu bude odplavena a tamní národy vyhlazeny.“

Kanonizovaný světec Padre Pio z Pietrelciny řekl totéž: „Velmi velká země“ (a označil Severní Ameriku). Při jiné příležitosti naznačil, že to bude zahrnovat i Kanadu – Kanada bude odplavena. A ohledně téhož tématu papež Jan Pavel II. varoval, že se vzedmou oceány a velké části země budou zaplaveny.

Čtěte ZDE: Třetí fatimské tajemství: Zrušení mše svaté. Antipapež, který bude heretikem. Žádná synoda nemá moc změnit formu svátostí. Zednáři a falešná Církev. Ďábelské zmatení v církvi i ve světě. Nebojte se! Já jsem přemohl svět

Velké části země budou zcela zaplaveny

Kardinál Ratzinger, ještě než se stal papežem Benediktem XVI., řekl: „V tajemství je to, co již bylo řečeno v jiných mariánských zjeveních.“ Samozřejmě hovoří o pravých zjeveních. V nebeských zjeveních Blahoslavené Panny Marie, které obdržela blahoslavená Elena Aiello (blahořečená papežem Benediktem XVI. krátce před tím, než se vzdal papežského úřadu), se prozrazovalo, že Rusko napadne Ameriku tajnými zbraněmi.

Mohou to být zbraně ovlivňující počasí, mohou to být věci, které se týkají životního prostředí. A také jsou zde zbraně, které jsou skutečně „neznámými zbraněmi“, jako například ty, na něž Donald Rumsfeld odkazoval jako na „utajené neznámé“. Dnes již víme, že Rusko disponuje zbraněmi, které když vybuchnou, mohly by způsobit několik stovek metrů vysokou tsunami, která by spláchla vše, co by jí stálo v cestě na míle daleko do vnitrozemí. Když se vrátíme k tomu, co Malachi řekl o Kanadě, můžeme konstatovat, že její geografie je taková, že i Kanada by mohla být odplavena.

Nikdy není příliš pozdě...

Dalším možným případem zmizení národů by mohlo být něco sopečného – jako například sopka na Islandu. Kdyby tam proběhla erupce podobná erupci sopky Krakatoa, Island by mohl zcela zmizet – právě tak jako ostrov Krakatoa. O dřímajícím supervulkánu v americkém Yellowstone ani nemluvě! Odplaveny by byly i další země a jejich národy.

Proč však Bůh dopouští, aby se tak strašné věci staly? Zjevně žijeme v době, která je stejná nebo dokonce horší než doba Noemova, kdy byla země prostoupena násilím - a potopa spláchla vše. Boží zákon byl vyhlášen nejprve Mojžíšem a proroky, a poté apoštoly Ježíše Krista. Boží zákon se přesto dnes opět nerespektuje!

Nemylme se: Žijeme v době, která je horší než doba Noemova – i dnes je země prostoupena lidskou zlobou a násilím. Trpíme v důsledku hříchů lidstva a odmítání výzvy z naléhavého fatimského poselství.

Pamatujme však také na slova naděje z Fatimy: „Nikdy není příliš pozdě utéct se k Ježíši a Marii.“

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky