Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Islám se mění: K horšímu. Víra kulturně retardovaných fanatiků sloužících satanovi? Dobrá vůle je na ústupu. Jsou teroristé muslimští protestanté? Shovívavost není na místě. Ruské zkušenosti z Čečny

Islám se mění: K horšímu. Víra kulturně retardovaných fanatiků sloužících satanovi? Dobrá vůle je na ústupu. Jsou teroristé muslimští protestanté? Shovívavost není na místě. Ruské zkušenosti z Čečny

3. 3. 2018

Tisk článku

Sergej Michejev vysvětluje souvislosti islámského terorismu v Ruské federaci, což může být velmi poučné i pro nás, neboť mimo jiné tak lépe pochopíme, proč se Rusové rozhodli zasáhnout v Sýrii

V neděli 18. února v dagestánském Kizljaru (Ruská federace) začal pálit muž na skupinu lidí, kteří se vraceli z pravoslavné bohoslužby. Na místě byly zabity čtyři ženy, později pátá oběť zemřela na operačním stole. Čtyři zraněné ženy zůstávají v nemocnici; dvě jsou v těžkém stavu.

Teroristou byl Chalil Omarovič Chalilov, narozený v roce 1995, rodák z avarsko-čečenské vesnice Kidero v okrese Cunta, který žil v obci Rassvět v Tarumovském okrese. Vedoucí Federální agentury pro národnostní otázky Igor Barinov uvedl, že střelba mohla být plánována předem. Cílem organizátorů podle jeho názoru byla destabilizace situace v Dagestánu. Patriarcha Kirill nazval tento incident provokací zaměřenou na zhoršení vztahů mezi pravoslavím a muslimy. Duchovní vedení Dagestánu o teroristickém útoku prohlásilo, že „wahhábisté nemají nic společného s islámem“.

Vedoucí výboru Státní dumy pro záležitosti národností Ildar Gilmutdinov (strana „Jednotné Rusko“) uvedl, že nejsou patrné žádné náznaky, že by incident byl spojen s mezietnickými vztahy: „Na celém světě existují nenormální lidé. Buď jsou už nemocní, nebo psychicky narušení, takže žádné spojení s etnickou nesnášenlivostí tu nevidím.“

Služebníci satana

Pokud jde o náboženské pozadí, samozřejmě incident takové pozadí má a je na něm založen. Lidé, kteří se počítají mezi islámské extrémisty, jsou ve skutečnosti satanisté. Pro mě, jako pro osobu pravoslavného vyznání, je to zřejmé, mluvil jsem o tom mnohokrát v televizi. Z náboženského úhlu pohledu jsou to lidé, kteří slouží satanovi, protože pouze satan může vyzývat k zabíjení lidí a pouze satanovi mohou sloužit ti, kdo zabíjejí lidi, tím spíše nevinné lidi. Toto je hlavní náboženský význam toho, co se stalo v Kizljaru.

Problém je v tom, že uvnitř světového islámu převzaly iniciativu všemožné extrémistické organizace teroristického ražení. Nyní diktují trendy uvnitř islámu, zejména v centru masových hnutí, otevřeně řečeno mezi mladými lidmi, kteří k nim inklinují. Právě tam vedou boj za ovládnutí mysli. A to je problém islámu jako takového, protože tak se požírá samotný islám zevnitř. Do značné míry jde o boj mezi sektářstvím a tradicí, o jakýsi nový agresivní protestantismus v samotném islámském světě.

V Rusku samozřejmě existuje tradiční islám, který je v rozporu s těmito extremistickými proudy. A zástupci tradičního islámu se snaží maximálně omezit negativní dopad podobných činů. Myslím si, že opravdu upřímně věří, že v zásadě mohou koexistovat islám a křesťanství vedle sebe. Nakonec v historii ruské říše bylo poměrně dlouhé období, kdy spolu koexistovaly islám a křesťanství a nějaký druh konfliktů na život a na smrt mezi nimi nevznikal. A v sovětské době se také nevyskytovala žádná konfrontace mezi islámem a křesťanstvím, ačkoli státní postoj k náboženství byl tehdy odmítavý.

Proto by se vůdcové ruského tradičního islámu, stejně jako pravoslavné církve, neradi soustředili na náboženský aspekt případu. Říkají, že terorističtí vrazi nejsou muslimové. Ramzan Kadyrov (prezident Čečenské republiky) o tom mluvil před Muftíi. Pokud je tomu opravdu tak, pak jen dobře. Problém je však jiný: Tito extremisté se za muslimy považují a naopak Kadyrova a všechny ostatní kritiky nového salafismu a wahhábismu označují za bezvěrce. Jde tudíž o vážný problém uvnitř samotné islámské komunity. A jak to řešit, to podle mého názoru sami muslimové nevědí, protože extrémistické naladění stále více a více zachvacuje mysl obrovského počtu lidí, kteří se považují za muslimy.

Čtěte ZDE: Západní Evropa: Transformace vlasti na nepřátelské území. Země jedna po druhé podléhají islámu. Proč tomu řada z nás napomáhá? Smrt Starého kontinentu bude násilná a bolestivá. Pamatujme, komu za to děkovat!

Islám jako nástroj destabilizace 

Sám vrah Chalilov se ve svém odhodlání odkazoval na to, že se mstí za syrské muslimy a dokonce nazval svou operaci „Odplata“. Myslí to upřímně?

Domnívám se, že to s největší pravděpodobností upřímně myslí, protože právě takové mladé hlupáky využívají při zastrašovacích akcích. Další věc je, kdo za ním může stát? Pokud byl zneužit, tak čistě pro taktické účely. Jemu osobně například vnukli, že se má pomstít za Sýrii. Ale skutečnost, že to udělal právě teď, nepochybně ovlivní domácí politickou situaci v Dagestánu, zejména průběh volební kampaně. To znamená, že je třeba od sebe oddělit dvě věci – co si myslel sám a co si mysleli ti, kteří ho k tomu povzbuzovali. Já si prostě nemyslím, že by střelec měl dostatečně vyzrálého ducha na to, aby se k takovému zločinu odhodlal samostatně, tudíž někdo za ním stojí. Možná, což také říká Kadyrov, za ním stojí lidé, kteří utrpěli porážku v řadách bojovníků IS (pseudo-islámského pseudo-státu) a vrátili se do Dagestánu. Nevylučoval bych to.

Celá situace však tím nemůže být vyčerpána. Podle mého názoru mohla také protikorupční kampaň zahájená v Dagestánu způsobit zhoršení extrémismu jako reakce na tuto skutečnost. To může mít jednoduchou logiku: „Raději se nedotýkejte našeho místního systému, protože to může způsobit prudký nárůst islamismu, extremismu a tak dále.“ Jde o poměrně dobře známý a jednoduchý trik.

Pochopitelně bylo nutné něco udělat s vadami v systému řízení. Rozumím tomu, že centrum Ruské federace demonstruje nejen obecný boj s korupcí, ale zejména boj s korupcí na Kavkaze. Protože se Moskvě poměrně často vytýkalo, že „prý cosi děláte v centru, ale máte strach se dotknout Kavkazu“. Zdá se, že se rozhodli začít v Dagestánu, jako v jednom v tomto smyslu z nejhorších regionů. Dříve nebo později tam musel být nastolen pořádek. A je fakt, že všichni z toho nejsou nadšeni. Jaké metody se měly uplatnit, to je otevřená otázka. Jenomže vtip je v tom, že místní vůdci měli po dobu 25 let příležitost vyřešit problémy Dagestánu způsobem, jaký považovali za optimální. Nedokázali však udělat vůbec nic.

Dopady čečenské války

Chtěl bych připomenout, co se stalo v roce 1996. V tomtéž Kizljaru pořádal své rejdy Radujev na příkaz Maschadova a město jím bylo zachváceno. V důsledku toho zemřely stovky lidí, včetně žen v porodnici. Tehdy Dagestánci byli silně vysazení proti tomuto chápání islámu, jaký demonstrovali Maschadov, Radujev a Basajev, kteří se nazývali „bojovníky za pravý islám a za tradiční hodnoty horalů“. V téže porodnici v Kizljaru se nejpravděpodobněji několik měsíců před útokem narodil vrah Chalilov. Co jsme v tomto směru zanedbali? Dagestánci v roce 1996 a v roce 1999 projevili odpor k „vousatým“ a nebylo možné je zapojit do pseudo-islámských sekt, a teď – prosím, dagestánských ISILovců jsou už tisíce, jak vidíme.

Pokud jde o roky 1996-1999 hrál mimo jiné svoji roli také etnicko-územní faktor. Dagestánci jednoduše viděli v teroristech cizince a nevnímali je jako vlastní, což je obvyklé pro severní Kavkaz. A byli přesvědčeni, že Čečenci nemají na jejich území co dělat.

Tehdy vliv globální teroristické ideologie nebyl tak silný jako dnes. Bohužel jde o globální trend, kterým jsou zasaženy i ruské vysloveně muslimské regiony. Tento extrémismus se nejprve opíral o vojenské operace, které probíhaly v Čečensku. Pokud by se boje rozšířily do Dagestánu, sponzoři terorismu by tomu věnovali pozornost. Přesněji řečeno, byl to jejich plán – přenést nestabilitu na Kavkaz, aby i tam rozvinuli smrtící ideologii.

Čtěte ZDE: Islámský stát je stále při síle: Genocida křesťanů pokračuje. Najde další spojence? Chmurné zprávy z Pákistánu. O co vlastně jde vládám muslimských zemí? Mír v nedohlednu

Extrémisté na globální scéně

Ale čas plyne a znovu opakuji, v muslimské komunitě extrémisté přebírají iniciativu. A to se projevuje nejen v Rusku. Podívejte se, v roce 1996 byla v Egyptě klidná situace a pak přišlo „arabské jaro“. V Sýrii, Iráku a Libyi byly světské režimy a poté, mimo jiné s pomocí vnějšího faktoru, začalo ničení, občanská válka, včetně zavádění extremistických prvků. Jedná se o globální proces. A Rusko je na jeho okraji – není to vůbec ruský fenomén. Rusko je bohužel nuceno prostě jen sledovat globální trendy. Ale negativní důsledky těchto trendů na ně dopadají.

Mimo jiné je nyní snaha přenést pseudo-muslimskou radikalizaci na postsovětskou Střední Asii. Tato záležitost je proto mnohem složitější než pouhá degradace, podle níž lidé na Kavkaze byli mírumilovní a chytří a pak se stali hloupými a zlými. Svět se stal průhlednějším (bohužel nebo bohudík) především díky informačnímu plánu. Jeho působením jsme stále více a více zranitelní globálními procesy. Jestliže v 19. století neexistovaly technologické možnosti pro přenos informací a lidé žili v přirozeně ohraničeném společenství, nyní je svět protkán totálními informačními toky. Je téměř nemožné je zastavit. Abyste toho docílili, museli byste se odpojit od globálního toku informací a na hranicích vytvořit absolutní železnou oponu – a není jisté, že by to fungovalo.

O vztahu mezi terorismem a nevědomostí

Nyní vyrostla generace lidí, kteří nemají vůbec žádnou kulturu. Chtěl bych připomenout událost, která se stala před rokem a půl v hlavním městě Kalmycka – Elistě (Ruská federace). Tehdy 22letý Dagestánec a borec za svobodu Said Osmanov znesvětil sochu Buddhy v místním kostele. V té době borce „eliminovali“. U soudu byl podmíněně odsouzen na dva roky vězení a poté veselý, vyzývavý a neotřesený odešel do Dagestánu. V kulturním smyslu je Chalilov totéž. Jestliže jeho jmenovec, vojenský dirigent sovětského uměleckého souboru, který před rokem zemřel při leteckém neštěstí na Černém moři, je člověk prodchnutý kulturou, potom terorista Chalilov je člověk postrádající jakoukoliv kulturu (čiší to z jeho projevu a dokonce i vzhledu). Možná je to hlavní věc, na kterou se musíme zaměřit po celé zemi?

Úplný rozvrat 90. let a absolutní demoralizace společnosti vedly k jakési negativní samoorganizaci, to je jisté. Etnický nacionalismus, k tomu banditismus v jeho bezmezné formě a všemožné druhy radikálních náboženských hnutí. A v daném případě, pokud mluvíme o islámu, přítomná neochota mladých lidí proniknout a pochopit islám. Je tu ovšem touha přijmout jeho nejjednodušší sektářské formy, které ospravedlňují jakoukoli trestnou činnost. Snad i proto je dnes nutné provést onu operaci, která probíhá v Dagestánu, protože životní postoj, který se zde vytvořil v postsovětských letech, jen povzbuzuje tuto negativní socializaci.

Samozřejmě je nutná osvěta, o tom nemůže být pochyb. Bez osvěty vznikají problémy, včetně těch, které vyplývají z primitivně chápaného „tržního kapitalismu“, který převládl v 90. letech. Banditismus, korupce, peníze jako měřítko všeho, tohle nejprve zničilo vzdělávací systém. A následně tlačilo lidi, včetně Chalilova, aby hledali pravdu, což znamená „jinou pravdu“. A v tom okamžiku jsou tak říkajíc polapeni jistými kazateli, protože jim říkají: „Poslouchejte, my známe pravdu, řekneme vám ji teď. Pravda spočívá v tom, že je prostě nutné zabít tohohle, tamtoho, pátého, desátého – a tím vše skončí.“

Čtěte ZDE: Islám: Křesťané jsou nejhorší ze všech stvoření! Bývalí muslimové se ptají papeže obhajujícího islám: Proč jsme vůbec vyznali Krista? Islám znamená Podrobení. Kříž jako prapor

Symptomy vleklé poválečné krize

Také zde sehrála velmi negativní roli válka devadesátých let, protože jakákoliv válka, obzvláště občanská válka, vede k poklesu ceny lidského života, vede k narušenému vědomí, k rozpadu hodnotových preferencí, vede ke zničení kultury a vždy má za následek radikalizaci lidí. Občanská válka přivádí lidi ke zvířecké brutalitě. Mladík se narodil v 95. roce, ale byl vychován uprostřed lidí, z nichž se stala zuřivá zvířata. A ti, kdo žijí jako zvířata, nevyhnutelně předávají podobné pojetí života svým dětem. Vždyť každé takové sociální kataklyzma nekončí datem uváděným v učebnici: například válka na Kavkaze probíhala od roku 1993 do roku 2000. No a co? To přece neznamená, že po roce 2000 někdo přepnul program a život se stal krásný a svobodný. Tak tomu nebývá. Všechny tyto negativní jevy se obvykle táhnou po několik generací. Proto je nutná nesmírná opatrnost, jakmile lidé začnou prosazovat všelijaké sociální experimenty. Je třeba se stavět velmi obezřetně a citlivě k vlastní zemi a k lidem, kteří ji obývají. Někdo si myslí, že od poslední exploze uplynuly 2-3 roky, tak na to můžeme zapomenout. Nic takového, bude nás to strašit po celé generace. Takže ano, nyní nám vyrostla generace 90. let, která byla vychovávána v podmínkách těžkého rozvratu.

Ale tím spíše přílišná měkkost není na místě. Z Kavkazu znějí nekonečné proslovy, které říkají: „Nerozumíte našim specifikám.“ No, nerozumíme specifikám, to nám tedy povězte. Rozumět specifikám, nerozumět specifikám – to neznamená shovívavost. Shovívavě vše přehlížet bezesporu nelze. A já se domnívám, že čistka v Dagestánu je spíše správná, nežli špatná. Je nemožné si donekonečna jen pohrávat s tím, co se tam vytvořilo a co vyvolává jednu vlnu teroru a hoře za druhou.

Zdroj. 
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky