Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Teror architektů apokalypsy: Jak využít devianty pro zkázu světa? Protokoly, které nejsou podvrh.  Dokázali koupit lékaře, politiky a média. Znetvoření dětských duší. Model: bolševický převrat v Rusku

Teror architektů apokalypsy: Jak využít devianty pro zkázu světa? "Protokoly", které nejsou podvrh. Dokázali koupit lékaře, politiky a média. Znetvoření dětských duší. Model: bolševický převrat v Rusku

31. 1. 2020

Tisk článku

Sergej Latyšev rozvíjí závěry odvážné americké publikace, která odhaluje motivy a mechanismy, jimiž byla světu vnucena zničující genderová ideologie, homosexualismus a další dnes "posvátné" zvrácenosti

Renomovaný americký měsíčník First Things (FT) odrážející názory tradičních náboženství – katolíků, pravoslavných, anglikánů, protestantů a židů – publikoval článek s názvem „Miliardáři stojí za hnutím sexuálních menšin“. Tato odvážná publikace svým významem připomíná „Protokoly sionských mudrců“, není to však podvrh, nýbrž skutečnost. Jde totiž o veřejně dostupné informace, které lze snadno ověřit a které jsou ve skutečnosti každému na očích. Jen je třeba namísto „sionští mudrci“ dosadit „sexuální menšiny“ (lesbičky, homosexuálové, bisexuálové, transgenderové).

V článku se píše především o Američanech a mezinárodních strukturách úzce spjatých s USA, ale načrtnutý obrázek sedí na celou škálu ostatních zemí, protože v něm vylíčeného „dobra“ se dostává všem.

Fakticky i podle historických měřítek byli homosexuálové a lesby ještě donedávna obecnými „outsidery“, nešťastnou a opovrhovanou menšinou, „někdy vystaveni diskriminaci a zneužívání“. V dnešní době však vůbec nevypadají jako „skupina pronásledovaných vyděděnců“. „Agenda obrany práv menšin se stala agresivní a mocnou silou v americké společnosti. Její zastánci pocházejí ze špiček vedení mediálních domů, vědeckých kruhů, různých profesí, a co je nejdůležitější, z velkého byznysu a velké filantropie,“ píše FT a na konkrétních příkladech dává nahlédnout strašlivou moc, jakou tito lidé dnes získali nad USA a zbytkem světa.

Jak se to dělá?

Mezi „pány peněz“ patří i americký byznysmen a homosexuál Jon Stryker – muž, který nezapře svoji pověst. V roce 2000 založil neziskovou nadaci Arcus Foundation a dal ji do služeb sexuálním menšinám. Jen za období od roku 2007 do roku 2010, píše FT, Arcus vyčlenil na tyto účely více než 58,4 milionu dolarů, což z něj činí jednoho z největších sponzorů těchto věcí na světě.

Stryker má dvě sestry, které pomáhají bratrovi sponzorovat cílové publikum. Jeho sestra Rhonda je manželkou Williama Johnstona, předsedy Greenleaf Foundation. Je také zástupkyní ředitele školy Spelman College, jíž Arcus nedávno poskytl grant ve výši 2 milionů dolarů pro ty správné lidi. Rhonda a Johnston věnovali této instituci 30 milionů dolarů – jedná se o největší dar od žijících dárců v celé stotřicetisedmileté historii školy.

Stryker má další sestru – Pat. Ta úzce spolupracovala s homosexuálem Timem Gillem, který „řídí jednu z největších amerických neziskových organizací pro sexuální menšiny a od té doby, co Jon založil Arcus, je blízký rodině Strykerů“.

Tito lidé spolu s dalšími dvěma bohatými „filantropy“ se jednou rozhodli „změnit barvu státu Colorado z červené na modrou“ (šlo především o to, že chtěli tento americký stát převést z vedení Republikánů, jejichž barva je červená, na stát pod vládou Demokratů, jejichž barva je šedomodrá). Za tím účelem začali nalévat půl miliardy dolarů do malých skupin, které hájí zájmy sexuálních menšin a většinou sympatizují s demokraty – často velmi fanaticky.

Čtěte ZDE: Léto: Čas úchyláren a posouvání hranic. Společnost je třeba zkazit až k nesnesení. Islamizace a pochody pýchy: Dvě strany téže mince? Hvězdný obláček a zvrhlá Feryna. Donutí nás devianti ke konverzi?

V USA i po celém světě

Spojené státy americké jsou však pro Strykera ... příliš malé. Podle FT do roku 2015 „již vybudoval politickou infrastrukturu na podporu ideologie genderové identity a transgenderismu po celém světě a daroval miliony malým a velkým organizacím“. Včetně ILGA – organizace sexuálních menšin „pro otázky rovnosti“ v Evropě a střední Asii, v níž má účast 54 zemí. Stejně jako Transgender Europe – „hlas transgenderové komunity“ v Evropě a Asii, na němž se podílí 43 zemí. Stryker financoval i menší cílové organizace, jako například TENI (Transgender Equality Network, Irsko).

V roce 2008 Arcus založil novu divizi Arcus Operating Foundation, která organizuje „konference, propagační programy a badatelské publikace“. Ve stejném roce na setkání v italském Bellagiu se „29 mezinárodních politických vůdců zavázalo šířit globální podporu práv netradičních sexuálních skupin.“

Tohoto setkání se vedle Strykera a jemu podobných zúčastnil Michael O'Flaherty – jeden ze signatářů tzv. „Yogyakartských principů“, které jsou od roku 2006 součástí mezinárodního práva a pod záštitou OSN chrání sexuální devianty a notoricky známou „genderovou identitu“.

Na fóru v Bellagiu byl vypracován podrobný plán bestializace lidstva. Tamtéž Strykerův Arcus založil MAP – „iniciativu na podporu netradičního hnutí za účelem dozoru nad komplexním systémem podpory a financování, jímž se zavádí genderová identita/transgenderismus do kultury.“ Kromě toho, jak uvádí FT, tam byla vytvořena „Hlavní skupina (Core Team) sexuálních menšin coby neformální meziregionální skupina zemí Organizace spojených národů, která zastupuje lidská práva homosexuálů, lesbiček a transgenderů v OSN“.

„Mezi členy Core Teamu sponzorovaného Arcusem patří OutRight Action International a Komise pro lidská práva. Mezi zeměmi majícími své zástupce v Core Teamu jsou Albánie, Austrálie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Chorvatsko, Salvador, Francie, Německo, Izrael, Itálie, Japonsko, Černá Hora, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Španělsko, Velká Británie, USA, Uruguay a Evropská unie. Svého zástupce zde má také Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,“ uvádí americký měsíčník.

Všichni „podporují genderovou identitu a transgenderismus cestou vzdělávání politiků v oborech politického aktivismu, řízení, transgenderového práva, náboženské svobody, vzdělávání a občanských práv“. FT dále přináší seznam organizací podporovaných Arcusem, „které se podílejí na propagaci genderového tématu: Victory Institute, The Center for American Progress, ACLU, Transgender Law Center, Projekt pro financování trans-justice, OutRight Action International, Human Rights Watch, GATE, Parliamentarians for Global Action (PGA), Rada pro globální rovnost, OSN, Amnesty International a GLSEN.“

Ale to není všechno: „Americká Rada pro sexuální informace a vzdělávání (SIECUS) ve spolupráci s organizacemi „Advokáti mládeže“, „Odpověď“, GLSEN, Fond kampaně za lidská práva (HRC) a Federace plánovaného rodičovství Ameriky (PPFA) zahájila kampaň na ochranu lidských práv s cílem informovat o metodách přetváření kulturních tradic v oblasti sexuality a reprodukčního zdraví. Jednašedesát dalších organizací podepsalo dopis požadující odpovídající revizi stávajících učebních osnov na základních školách.“

Za vším hledej Sorose

Pochopitelně peníze jednoho nebo více z výše uvedených amerických tlustokožců – příznivců demokratů – na všechno nestačí. Mezi sponzory homosexuálů, transgenderů a lesbiček musí být patrná stopa mocného „filantropa“ George Sorose. 

A vskutku: „Adrian Coman, veterán Nadace pro otevřenou společnost George Sorose (hnací sily transgenderové ideologie, která vystoupila s iniciativou normalizace transgenderových dětí), byl v roce 2013 ve fondu Arcus jmenován ředitelem mezinárodního programu pro lidská práva za účelem propagace ideologie genderové identity po celém světě. Coman dříve působil jako programový ředitel Mezinárodní komise pro práva gayů a leseb. A v roce 2015 Arcus úzce spolupracoval s NoVo Fundation pro transgenderismus a financoval jeho programy. NoVo založil Peter Buffett, syn miliardáře Warrena Buffetta.“ A máme tu dalšího miliardáře a sponzora deviantů!

Čtěte ZDE: Pokroková výchova v amerických školách: Pohlaví už prý neexistuje! Lekce genderové ideologie od první třídy. Je 50 druhů pohlavní identity? Pojmy chlapci a dívky prý zavedli Rusové! Konec přirozeného světa?

Soudobé hodnoty

A tady začíná už jen hrůza a děs: „Tyto programy a iniciativy propagují ideologii genderové identity, podporují různé náboženské organizace, sportovní a kulturní asociace, školící lekce pro příslušníky policie a vzdělávací programy pro základní a střední školy, univerzity a zdravotnická zařízení, včetně Americké nadace psychologů (APF). Fondy Arcusu pomáhají APF ... rozvíjet metody pro vytváření trans-pozitivních psychologických praktik. Tyto peníze „podněcují“ psychology k tomu, aby upravili své chápání genderu a rozšířili spektrum biologické reality o abstraktní medicínské identity.“

Takže, je tomu dost rozumět? Miliardáři „masírují“ mozky nezletilým školákům, nevratně znetvořují jejich duše a sprostě podplácejí („podněcují“) vědce, aby „upravili své chápání genderu“, tj. uznali celé toto ďábelské rozvracení mravů za přirozené a dokonce progresivní.

Ale ani to, bohužel, není zdaleka všechno: „Arcus současně propaguje ideologii genderové identity a transgenderismu na obchodním trhu a podněcuje podniky, aby investovaly do prosazování sexuálních menšin.“ Jak vidíme, vše je postaveno na pevném finančním základě. Do vytvoření „soudobých hodnot“ je zapojen trh i podnikání nuceným financováním celého tohoto hnusu.

FT ze zřejmých důvodů dělá z výše uvedených skutečností co nejméně alarmující závěr: „Jak ukazuje příklad Arcus Foundation, hnutí za občanská práva netradičních skupin se změnilo v bezohledného slona v porcelánu spojeného s lékařským průmyslovým komplexem a globálními korporacemi. Farmaceutická lobby je největším lobbistickým sdružením v Kongresu. Ačkoli aktivisté uvádějí netradiční hnutí jako slabou a bezmocnou skupinu trpící útlakem a diskriminací, ve skutečnosti má obrovskou moc a vliv – sílu, kterou stále častěji používá ke změně našich zákonů, škol a společnosti.“

Koncentrované zlo

Článek ukázal děsivý mechanismus metodického a cílevědomého podrobení světa miliardáři zavedením diktatury sexuálních menšin. Aktivističtí homosexuálové, lesby a podobné spolky nejenže podporují jeden druhého, ale také agresivně napadají normální lidi, kteří nesouhlasí s jejich chováním, nebo prostě nejsou jako oni. Protože přirozené je pro ně věřit, že člověk je stvořen k obrazu Božímu, že muži a ženy se navzájem doplňují a pro svoji odlišnou fyziologii a mentalitu hrají v životě odlišné role.

Slovutná „tolerance“, kterou požadují vůči sobě, se nevztahuje na obyčejné lidi: úzce propojená „netradiční komunita“, která se změnila ve skutečnou mafii, je ochotná pro sebemenší nesouhlas se svými názory a akcemi otrávit každý odlišný pohled, vyhazovat z práce, ničit pověst i kariéru. Nyní může dokonce poslat i do vězení. Odpůrcům sexuálních menšin, kteří jsou na Západě automaticky označováni za fašisty, žádná „svoboda slova“ přiznána není. A to se děje nejen na národní úrovni, v té či oné zemi, jako například v USA, kde „deviantní sex-spiklenci“ otevřeně zasahují do politiky, ale také na mezinárodní úrovni, v celosvětovém měřítku se zapojením OSN a všemožných mezinárodních struktur.

Čtěte ZDE: Soros: Monstrum ničící náš svět. Nadace Smrt a Společnost bolehlavu. Co chce udělat s východní Evropou? Potraty, imigrace a homosexualismus. Považuje se za Boha? Politický, morální i biologický rozklad

Co není v článku uvedeno

Ve výjimečně poctivém a poučném článku amerického vydavatelství chybí pouze jedna důležitá otázka: Proč jim to tak „dobře“ vychází?

Protože globalistické elity, nejbohatší lidé planety, jejichž záměrem je uchvátit moc nad světem, nad drtivou většinou světové populace, se ke svému záměru rozhodli využít „sexuální menšiny“ lišící se od většiny v organizovanosti i vzájemné soudržnosti. Komunistická revoluce v Rusku, kde bolševici velkoryse financovaní Západem čítali na počátku roku 1917 pouze 24 tisíc osob, ukázala, že disciplinovaná a fanatická menšina s velkými penězi může dokázat vše, co potřebují ti, kdo za ní stojí. Proto světoví boháči upřímně sympatizují se všemi „menšinami“, včetně sexuálních, velkoryse je financují a považují za své spojence.

Dělají tedy všechno pro to, aby se ve společnosti rozšířily falešné hodnoty a z lidí se stalo stádo ovcí, jehož pozornost se bude soustředit na vykonstruované problémy: „gender“ a všemožné sexuální zvrácenosti jsou v tomto smyslu optimální. Proto nešetří na propagandě a podsouvání podobných „hodnot“ dětem již od základní školy.

Ale je tu ještě jeden důležitý důvod pro takto monstrózní sociálně-inženýrskou operaci: architekti zničení lidského rodu jsou přesvědčeni, že planetární zdroje jsou omezené a populace roste z pohledu globalistů příliš rychle. Tudíž homosexuálové a lesby, kteří nebudou mít své vlastní děti, jsou vhodnými spojenci. 

Ať se na celou věc podíváme z libovolné strany, jednají logicky. 

Je to logika smrti a zatracení.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Repríza po sto deseti letech: Měl atentát otevřít třetí dějství téže války? Jak svést vraždu na Putina? Maličkost! Trump přežil. Plán útoku na Rusko polomrtvý? Ještě to nevzdávají. Vzkaz nepodvoleným: „Boj!“

Repríza po sto deseti letech: Měl atentát otevřít třetí dějství téže války? Jak svést...

Oděsa zvedá hlavu: Město centrem odporu proti násilným odvodům. Hoří auta verbířů. Pět jen za páteční noc. Informace pro ruské rakety a drony. Tradice partyzánského hnutí proti nacistům opět ožívá

Oděsa zvedá hlavu: Město centrem odporu proti násilným odvodům. Hoří auta verbířů. Pět...

Na začátek stránky