Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Islámská Evropa již není sci-fi: Co čeká naši zemi pod právem šaríja? Salámovou metodou k islámské revoluci. Reálný scénář. Hlavním nepřítelem jsme si sami. Dávné proroctví blíž, než se zdá

Islámská Evropa již není sci-fi: Co čeká naši zemi pod právem šaríja? Salámovou metodou k islámské revoluci. Reálný scénář. Hlavním nepřítelem jsme si sami. Dávné proroctví blíž, než se zdá

12. 6. 2021

Tisk článku

Jiří Kobza nastiňuje, co všechno se pro občany České republiky změní, až rozhodující evropské státy definitivně ovládne islám (což je již na dohled) - a pokud my i nadále zůstaneme členy EU

Pod pláštíkem covidové hysterie - včetně jejího současného nejnovějšího hitu: covid pasů - dlouhodobě, plíživě a zákeřně probíhá rozsáhlý program islamizace Evropy.

Když jsem v roce 2014 zveřejnil článek o metodice, pomocí které islamisté přebírají moc v zemích neislámských kultur a tradic a jak se tomu bránit (tzv. “prasátka a kebaby“), setkal jsem se tehdy s velikým odporem a nenávistnými reakcemi.

Nyní, po dalších téměř sedmi letech organizované masivní nelegální islámské imigrace do Evropy a vzhledem k obrovským investicím např. Saudské Arábie do islamizace Německa, vývoj  - zejména v zemích západní Evropy - bohužel potvrzuje oprávněnost mého tehdejšího varování. 

Pro připomenutí

uvádím jen pár nejkřiklavějších případů rostoucí moci muslimských organizací v sousedních zemích.

 • Prezidenta Macrona dosadili do Elysejského paláce místní muslimové, když cca šest týdnů před prezidentskými volbami hlavní francouzský muftí vyzval francouzské muslimy, aby volili tohoto kandidáta. Ve Francii již delší dobu vznikají tzv. „mikrochalifáty“ a muslimy ovládané no-go zóny. Počty teroristických útoků proti lidem jiné víry či bezvěrcům, či proti křesťanským symbolům narůstají. Mnozí bývalí i současní francouzští vojáci proti tomu již aktivně vystupují a jsou připraveníi zakročit – pokud tento stav nebude řešit současná politická třída v zemi.
 • V Německu turecká menšina ovládaná prezidentem Erdoganem, má velkou volební sílu, ovlivňuje zemské i celostátní (spolkové) volby, má své zástupce v parlamentu i ve vládě. Z toho vyplývá jasné vysvětlení poddajnosti až servilnosti kancléřky Merkelové vůči Erdoganovi i toho, a proč peníze na (údajné) zabránění imigraci do Evropy dává Evropská unie  - namísto Řecku, Bulharsku a Rumunsku -  právě novodobému tureckému sultánovi (i jako vítaný finanční příspěvek na jeho válečná dobrodružství). Nezapomenutelné je též vyjádření kancléřky Merkelové, že „Islám patří do Německa“!
 • Rakouského prezidenta Van der Bellena podpořily místní mešity masivní předvolební kampaní zaměřenou právě na muslimské přistěhovalce. Nyní Rakušané platí tvrdou daň za Van der Bellenovu toleranci k migraci výrazným snížením bezpečnosti v migranty osídlených čtvrtích Vídně.
 • Podobné procesy vidíme i v Holandsku a v Belgii, kde rovněž vznikají uzavřené zóny, kde platí muslimské právo šaríja.
 • Vidíme též rozsáhlé investice Turecka v Albánii, v bosně a Hercegovině, anebo arabské investice v Kosovu, do islamizace těchto zemí.
 • Nyní se muslimové pomalu derou k moci i ve Švédsku: Ve Švédsku bude kandidovat nová, islámská strana. Cílem je parlament.

Čtěte ZDE: Jsou zde: Pustili jsme je dobrovolně. Výročí záchrany Evropy. Měli bychom se za osvobození od Turků stydět? Neznat dějiny - znovu je prožít. Padli za nás. Dědicové vítězů proti bažinám? Shromáždění "extremistů"

Salámová metoda

Vidíme tedy první hmatatelné následky politických kšeftů politiků s muslimy v uvedených zemích: snížení tlaku na omezení imigrace z muslimských zemí, dotace islámským náboženským spolkům, policie se dívá jinam v případech drobné kriminality imigrantů a projevy násilí imigrantů na původním obyvatelstvu jsou posuzovány velmi mírně (viz například pouhé dva roky vězení pro somálského pachatele znásilnění české školačky u Litoměřic, které byly odvolacím soudem upraveny na čtyři roky až potom, kdy se zvedla obrovská vlna odporu mezi obyvatelstvem proti tomuto rozsudku). Je zřejmé, že přinejmenším západní Evropa boj za zachování svého evropanství drtivě prohrává.

Jakékoliv snahy o omezování islámské propagandy a dovozu dalších potenciálních voličů islámských stran v rámci migrace naráží na okamžité žaloby a následné odsouzení u mezinárodních lidskoprávních soudů. Naopak jakékoliv ústupky (zřizování takzvaných islámských „knihoven“,  kulturních center, modliteben, nošení šátků ve školách, školní jídelny bez vepřového masa a tak dále) jsou halasně vítány v hlavních médiích jako důkaz demokracie a multikulturalismu.

Jaký je však cíl islamizace aneb navrácení planety pod správu Alláhovu? Víme, jak bude vypadat stát a život v něm, když islamisté spojení s ultralevicovými aktivisty (jak se můžeme poučit například z vývoje v Libanonu) uchopí moc ve státě a nastolí islámský systém?

Celý nástup islamizace bude, stejně jako jinde v Evropě, pozvolný, pokračovat bude tzv. salámovou metodou, kolečko za kolečkem budou ukrajovat z našich svobod. Chci tedy stručně a zjednodušeně připomenout, co nás může čekat a popsat, jak to bude vypadat po vítězství islámu, jaké budou cílové hodnoty života v českém chalífátu. 

Předpokládám, že když to v islámském prostředí (Libanon, Írán, Sýrie) trvalo skoro deset let, v naší bývalé demokracii a s ohledem na českou náturu, tento vývoj bude dlouhodobější. Nicméně nakonec to skončí stejně. 

Jak to bude vypadat

V čele chalifátu (ať již se tomu bude říkat jakkoliv) bude stát Vůdce (chalífa)

A. Sociální inženýrství (aneb jak si režim představuje, že je správné žít - pod přísnými tresty):

 • zavedení práva šaríja bez výjimek
 • zákaz alkoholu
 • zákaz vepřového
 • příkaz halal porážky zvířat
 • oddělení chlapců a dívek v základních školách do separátních tříd
 • zákaz před a mimomanželského sexu pod přísnými a krutými tresty jako bičování a kamenování
 • zákaz večírků a společenských událostí, kde by byli společně muži a ženy, i v soukromí
 • kontrolní systém islámských výborů a důvěrníků: domovních, uličních atd. Ten bude sloužit ke kontrole a udávání těch, co některý z tisíců zákazů a příkazů poruší

Čtěte ZDE: Švédsko na kolenou: Extrémní vývoj migrantského násilí. Ztráta kontroly nad městy. Mučení obyvatel ve jménu Alláha. Umírají i děti. Laboratoř multikulturalismu? Kostely a hřbitovy. Důrazné varování i pro nás

 

B. Státní systém

 • silný stát s velikou přerozdělovací funkcí (jako v socialismu nebo fašismu)
 • vytvoření náboženské policie, která bude stíhat prohřešky proti islámu, prorokovi atd. (v podstatě jakýkoliv nesouhlas se systémem) 
 • vytvoření mravnostní policie, která bude tvrdě stíhat prohřešky proti „islámské morálce“
 • vytvoření tajné politické policie pro sledování odpůrců režimu
 • omezování práv praktikování ostatních náboženství „národů Knihy“ tj. židů a křesťanů - a jejich zdanění za jinověrectví
 • omezení shromažďovacího práva na povinné demonstrace
 • vytvoření islámských milicí (velký počet účastníků s určitými výhodami) pro boj s vnějším nepřítelem
 • vytvoření islámských gard (elitní vojenská síla, paralelní 
  k armádě) pro boj s vnitřním i vnějším nepřítelem
 • vytvoření rozsáhlého sledovacího aparátu odpůrců režimu
 • přísné kádrování lidí pro práci ve státním aparátu
 • ve volbách mohou kandidovat pouze předem schválení kandidáti
 • parlament bude kontrolován vyšší instancí, která bude schvalovat všechna jeho usnesení
 • řízení státu na základě dlouhodobých plánů s tlakem na soběstačnost
 • nerostné bohatství patří státu, důlní společnosti fungují jako kontraktoři státu.
 • vybudování a vyzbrojení silné armády, povinná vojenská služba.
 • vybudování rozsáhlé zahraniční zpravodajské sítě
 • spolupráce s radikálními skupinami islamistů ve světě až po mezinárodní vyzbrojování teroristů
 • export islámu do demokratických zemí

C. Kulturní revoluce (naše media jsou na to již připravena…)

 • přísná cenzura veškeré kultury 
 • cenzura zpravodajství
 • přísné dodržování zahalování žen 
 • zákaz veřejných plováren, sportovních center a podobně, pokud zde nedojde k absolutnímu oddělení časů pro muže a ženy 
 • zavedení povinné výuky islámu do škol (až 50 % času)
 • rozsáhlá stavba mešit, madras a „kulturních center“
 • zákaz budování dalších sakrálních staveb jiných církví
 • rozsáhlý systém náboženských poplatků mešitám
 • srovnání životní úrovně obyvatel na úroveň nižší střední třídy (pracující třídy)
 • oslavování kultu mučedníků za islám
 • hlásání nadřazenosti islámu nad vším
 • povinnost všech muslimů „napravovat či trestat“ špatné muslimy a beztrestnost pro ty, co tak budou činit násilím

D. Zákonodárství

 • zavedení drakonických trestů podle práva šaríja (trest smrti, bičování, utínání končetin, kamenování atd.)
 • cenzura schvalování zákonů sborem dohlížitelů, jmenovaných z poloviny Vůdcem

E. Bankovnictví

 • zavedení bezúrokového bankovnictví na půjčky 
 • převody peněz systémem hawala, mimo banky, mimo kontrolu státním aparátem
 • předpoklad odklonu finančního systému od amerického dolaru

F. Zdravotnictví

 • zavedení paralelního privátního a státního zdravotnictví pod přísným dohledem státu
 • zavedení vlastní farmaceutické výroby

G. Vzdělávání

 • oddělení chlapců a dívek ve školách ve třídách i v čase výuky (např. chlapci dopoledne, dívky odpoledne)
 • nemilosrdný tlak na nošení pokrývky hlavy i v čistě dívčích třídách
 • učební programy pod přísnou cenzurou islámského režimu
 • výběr studentů na university podle prokádrování oddanosti režimu

Čtěte ZDE: Dopis francouzských generálů: Jak reaguje veřejnost a politici? Nespokojenost a rozhořčení. Chudák migrant neměl nad vražděním kontrolu. Příval ještě poroste. Co bude s Francií?

Je to stát,

ve kterém chcete žít a pro jehož obranu chcete případně i zemřít? Nebude na výběr! Špatní muslimové se totiž buď napraví, anebo jsou krutě trestáni (někdy i s rodinou) -  kýmkoliv a beztrestně.

Když jsem před časem psal článek o tom, komu vlastně slouží užiteční idioti, otázku islamizace jsem záměrně vynechal. Nyní bych ji rád připomenul, protože i v této věci užiteční idioti hrají nezaměnitelnou roli. Je třeba si uvědomit, že v každém národě je určité procento užitečných idiotů, kteří se nechají snadno oblbnout líbivými hesly o spáse národa, nadřazenosti rasy, víry, přesvědčení atd. a pokud toto procento přičteme k procentu lidí, ochotných za peníze prodat svoji čest i vlast je zde již naivní síla, se kterou každá zahraniční moc, chystající se ovládnout naši zem, může (poměrně levně) počítat.  

Aproximujme tuto úvahu na aparát Evropské unie, desetitisíce úředníků, desetitisíce aktivistů, neziskovek, poradců atd., kteří se díky agendě islamizace mají luxusně. Pak tu máme naivky, co chtějí spasit svět, jen když jim někdo řekne jak. Stejná sorta lidí, jako ti, kteří s červenými kartami volají “Miloše do koše“, bude za nějaký čas mávat Korány na Staroměstském náměstí a volat „Alláhu akbar“. Rozkladem našeho vzdělávacího systému byl splněn účel zbavit mladé lidi schopnosti kritického myšlení a to, co se dnes děje na ulicích, to jenom potvrzuje. 

Nebudeme v brzké budoucnosti bojovat proti vnějšímu nepříteli, náš hlavní nepřítel je naše vlastní společnost, zbavená za cca třicet let „pussysmu“ všech morálních a etických hodnot. Naši vlastní lidé a zejména politici jsou našimi nepřáteli, protože nás rozprodávají beze studu komukoliv, kdo, byť levně, zaplatí hotově. Jak praví dávné proroctví: Čechové toliko od Čechů poraženi býti mohou! 

Je stále pravděpodobnější, že to tak nějak dopadne. Proto vítám všechny zodpovědné občany, kteří jsou ochotni nám pomoci tento vývoj zvrátit a to jak proti diktátu Evropské unie, tak proti našim vlastním politikům.

 


Tagy článku

Doporučujeme

Repríza po sto deseti letech: Měl atentát otevřít třetí dějství téže války? Jak svést vraždu na Putina? Maličkost! Trump přežil. Plán útoku na Rusko polomrtvý? Ještě to nevzdávají. Vzkaz nepodvoleným: „Boj!“

Repríza po sto deseti letech: Měl atentát otevřít třetí dějství téže války? Jak svést...

Oděsa zvedá hlavu: Město centrem odporu proti násilným odvodům. Hoří auta verbířů. Pět jen za páteční noc. Informace pro ruské rakety a drony. Tradice partyzánského hnutí proti nacistům opět ožívá

Oděsa zvedá hlavu: Město centrem odporu proti násilným odvodům. Hoří auta verbířů. Pět...

Na začátek stránky