Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Báječný nový svět: Realita překonává klasiky utopií. Na cestě do otroctví podle Schwaba. Základem je změna jazyka a lidského myšlení. Pokuty a vězení pro neočkované a ideozločince jsou již realitou. Kolik je 2 + 2?

Báječný nový svět: Realita překonává klasiky utopií. Na cestě do otroctví podle Schwaba. Základem je změna jazyka a lidského myšlení. Pokuty a vězení pro neočkované a ideozločince jsou již realitou. Kolik je 2 + 2?

17. 12. 2021

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší několik aktuálních informací o dalším postupu současného covidového teroru a zamýšlí se nad "báječnými vyhlídkami", jaké z toho pro nás plynou

Zdá se to skoro neuvěřitelné: Již dva roky žijeme v éře Schwaba a covidu. Tomuto výročí byl věnován Světový zdravotnický summit v Ženevě. Jeden ze způsobů, jak zafixovat cestu do otroctví - kromě jiného také definitivní ztrátou suverenity většiny evropských států. Ale nejen těch. Vládnout teď budou nadnárodní organizace typu WHO.

Ta účastníky summitu pobídla k rychlejšímu "pochodu" oznámením vzniku dalšího "supernebezpečného" kmene Omicron. Zatím není jasné, čím se tento nově vyrobený kmen "živí", ale mnohé země EU již zavedly nový očkovací kalendář a pokuty či vězení těm, kdo se nenechají očkovat geneticky modifikovaným virem.

A mezitím se nevoleným vůdcům EU podařilo sestavit "Pokyny Evropské komise pro inkluzivní komunikaci", které zakazují - zatím jen unijním úředníkům - používat slova jako "Vánoce", "pane", "paní" a jména "Panna Maria" a "Josef".

Současně s pokusem začít zavádět orwellovský newspeak (novořeč) vypočítal švýcarský finanční konglomerát Credit Suisse, s čím musí počítat pokrokem a zdravotní diktaurou zdecimovaný evropský otrok, až nastoupí totalita "zeleného údělu".

Aby americká část revoluce nezůstala pozadu, "liberální" starosta New Yorku otevřel první legální drogové doupě, kde si "osvobození občané" budou moci legálně píchat heroin. Vše jako vystřižené s Huxleyova antiutopického románu Báječný nový svět (v českém překladu pod ještě výstižnějším názvem Konec civilizace). To vše stihli v podstatě za jediný týden.

Dnes je na pořadu Omikron

Do "covidových narozenin", nebo spíše do dne, kdy se covid oficiálně objevil, zbývá necelý měsíc. Je to den, který lze považovat za počátek nové éry, v níž se umírající liberalismus začal prudce měnit v již neskrývanou diktaturu. A globalisté v čele s WHO si toto datum na Světovém zdravotnickém summitu v Ženevě patřičně slavnostně připomněli. WHO tam už nejen požadovala, aby jí státy daly právo vyhlásit pandemii v kterékoli zemi světa podle uvážení Billa Gatese a dalších šéfů takzvané Světové zdravotnické organizace (stejný výsměch jako "Spojené národy", OSN) ale také představila nový kmen světovládného viru – tentokrát s pěkným PR názvem Omikron.

Už teď je prý jasné, že může bezpečně nakazit i ty, kdo byli očkováni, a proto je třeba objednat u Big Pharma novou verzi zázračného koktejlu zvaného kdovíproč vakcína (o vakcínu v žádném dosavadním slova smyslu nejde). Což znovu umožní podle potřeby všechny zavřít v lockdownu a ztrápené nebožáky každé tři měsíce očkovat. Přesně to se rozhodlo udělat britské ministerstvo zdravotnictví. Ve Francii byla doba přeočkování zkrácena na pět měsíců.

Navzdory skutečnosti, že většina nakažených (mimo Afriku) je očkovaná, EU pokračuje ve válce proti neočkovaným. Rakousko k lockdownu přidalo ještě pokutu za odmítnutí povinného neočkování a stejnou cestou se vydalo i Řecko. Německo zavedlo úplný zákaz vstupu neočkovaných osob do všech veřejných zařízení, s výjimkou nákupu potravin a léků. V Rusku se vše teprve chystá – jak ukazuje praxe, koloniální správa Ruské federace zaostává za svými vyspělými evropskými kolegy ve věcech implementace covidového nacismu a vzdání se národní suverenity o 3 až 5 měsíců, ale vcelku se rovněž řídí Schwabovými učebními osnovami. 

Jen velmi naivní člověk si může přijmout logiku kroků národních zrádců a jejich údajné hysterické starosti o zdraví obyvatelstva, kterým chtějí odstranit většinu světové populace z povrchu zemského. A "majitelé klíčů" (a peněz) postupují na mnoha frontách současně rychle dál.

Změnit myšlení newspeakem

V souladu s Orwellovou dystopií "1984" (opisování už dosáhlo svého dalšího vrcholu) připravili evropští komisaři zavedení "nového jazyka", který budou muset používat evropští úředníci. Evropská komise (EK) k tomu vydala dvaatřicetistránkový dokument "Pokyny Evropské komise pro inkluzivní komunikaci", jakýsi "politicky korektní slovník". Protože se však "Pokyny" dostaly na světlo světa předčasně, naoko je vzali zpět pro další "úpravy". Ale že se stanou brzy realitou, není pochyb.

Nejprve se vše otestuje na statisícíh úředníků "Bruselského lidu". Zaměstnancům evropských správních orgánů bude zakázáno používat slova, která mohou být "urážlivá" pro osoby určitého pohlaví, rasy, národnosti nebo víry,. Zejména slova "Vánoce", "pan" a "paní" jsou nadále považována za nepřijatelná. Stejně jako "gay", nebo "lesba" – bude se mluvit pouze o "stejnopohlavních párech" namísto specifikace konkrétní sexuální menšiny. Jakékoli zmínky o Panně Marii nebo Josefovi jsou zakázány. Pochopitelně - když nejsou Vánoce, svátky narození Božího syna, není ani Svatá rodina. Po dvou tisíciletích prostě náhle zmizí.

"Vyhněte se předpokladu, že každý je křesťan. Ne každý slaví Vánoce. Musíme brát v úvahu, že lidé mají různé náboženské tradice a kalendáře," uvádí se v dokumentu. Proto místo Vánoc existuje pouze "sváteční období" (období prázdnin). Dokonce nelze použít ani výraz "kolonizace Marsu". Přijatelná je pouze fráze "vyslání lidí na Mars". Slovo "man-made" (rukodělný) se přikazuje nahradit slovem "uměle vytvořený", stejně tak se nahrazují všechny anglické výrazy, z nichž se odstraňuje slovo "man" (muž).

Naléhavě se také doporučuje vyhýbat se zmínkám o mužích v kontextu jejich společenské role, tj. slovům "otec a matka". Při výběru ilustrací pro noviny by redaktoři podle Evropské komise měli mimo jiné dbát na to, aby obrázky "nezobrazovaly ženy a dívky v domácnosti nebo v pasivních rolích a muže při aktivní a dobrodružné činnosti". To je, panečku, dobrodružství!

Čtěte ZDE: Vakcinace jako nástroj překódování lidské DNA: Ideolog globalistů nabádá k radikální přeměně světa i lidí. Jsme pouhé artefakty hodné utracení? Jacques Attali a jeho představa "překrásného nového světa"

Dvojsmyslem proti ideozločinu

V Orwellově románu 1984 měl umělý nový jazyk (newspeak) plně nahradit ten přirozený dosavadní do roku 2050, takže tam už to je vyřešeno. Rusko je jako vždy naštěstí stále pozadu, ale když sledujete třeba zprávy v televizi, dle vzor Západu už do nich proniká "ideozločin" doublethink (dvojsmysl).

"Myslet dvojsmyslně je schopnost vědomě lhát a zároveň tomu věřit, zapomenout na jakoukoli skutečnost, která se stala nepohodlnou, a znovu ji vytáhnout ze zapomnění, jakmile je to potřeba, popírat existenci objektivní reality, a přitom myslet v realitě, kterou popíráte – to vše je naprosto nezbytné. I při použití slova "dvojsmysl" je nutné se uchýlit k dvojsmyslnosti. Když totiž použijete toto slovo, přiznáváte, že podvádíte s realitou; ještě jeden akt dvojsmyslnosti a vymažete ho z paměti, a tak dále do nekonečna, přičemž lež je vždy o krok napřed před pravdou," napsal Orwell, aniž tušil, že jeho varovný román použijí globalisté jako praktickou příručku pro uvedení dystopie do reality. Ideozločin je pro to typický, v euroamerickém prostoru jsou za něj již "Smithové" (hlavní postava Orwellova románu) ostrakizováni na sociálních sítích, mnozí už znají zevnitř i vězeňské cely.

Prší to ze všech stran, aby se náhodou otrok-čekatel nestačil vzpamatovat. Švýcarský finanční konglomerát Credit Suisse vydal studii s názvem "Když se emise stávají osobní záležitostí". V něm vypočítává, jak přibližně bude muset Evropan žít v "pokročilém zeleném údělu", aby splnil normu 2,9 tuny emisí CO2 na osobu a rok (norma stanovená Pařížskou dohodou):

Hygiena a výživa:

 • sprchování 3x týdně po 8 minutách – nebo 6x týdně po 4 minutách;
 • koupání výhradně jednou týdně;
 • splachování toalety maximálně 2krát denně;
 • praní v pračce 2krát týdně po dobu 1 hodiny;
 • kuřecí maso 2krát týdně, 100 gramů;
 • hovězí, vepřové a skopové maso je zakázáno;
 • dvakrát týdně jsou v jídelníčku povoleny brambory;
 • pětkrát týdně je povoleno ovoce;
 • sýr jednou týdně, 25 gramů;
 • káva a mléko jsou zakázány;
 • pivo je zakázáno;
 • pouze dietní sodovka a trochu vína.

Sporty a volnočasové aktivity:

 • tréninky na běžeckém pásu v posilovně – 3x týdně po 30 minutách;
 • sledování televize nebo (zdůrazňuji: "nebo") používání internetu – 2 hodiny denně;
 • počítačové/video hry jsou zakázány.

Nakupování oblečení:

 • 2 páry džínů, 3 košile nebo 5 triček na celý rok;
 • na bundy a obleky limit CO2 nedostačuje.

Cestování:

 • 1 cesta letadlem ročně, ekonomická třída, krátká vzdálenost;
 • 5 000 km ročně (13,6 km denně) v elektrické dopravě.

Pro mnohé je stále ještě děsivé pomyšlení, že nebude možné bez zvláštního povolení třeba vycházet do ulic. Nové generace však už nebudou pochybovat o newspeaku, doublethinku nebo ideo-zločinu, podobně jako dnes velké masy lidí nepochybují, že QR kódy nebo covidové pasy pomáhají porazit koronavirus. Mnozí si myslí, že jde jen o "dočasný výstřelek".

Bohužel nikoli. Všechno tato "dočasná a přechodná opatření" se stanou standardními – jakmile si na ně většina (především mladší a mladé generace) zvyknou. Ze současných gamblerů zůstane - jako v každé pyramidové hře - v zisku jen pár jedinců, a to z propagačních důvodů. Ostatní budou živořit nebo umírat, ale pozdní vzdor už jim nebude nic platný. Nakonec ještě rádi budou souhlasit, že 2 + 2 nemusí být 4.

Čtěte ZDE: Přízrak zhmotněné světové vlády: WHO chce přímo vyhlašovat "pandemický režim" závazný pro všechny státy. Vše za peníze nadnárodních bank. Nastává definitivní konec národních států? Ještě je šance na záchranu

Svět zdrogovaných zombie

Ve Spojených státech postupují spíše podle Huxleyho antiutopie Od nového roku budou v New Yorku fungovat "centra prevence předávkování", kde bude možné legálně si aplikovat heroin – taková zařízení se v USA objeví poprvé. S pomocí těchto center plánují městské orgány "bojovat proti nárůstu počtu úmrtí na předávkování drogami a snížit počet trestných činů páchaných drogově závislými".

"Centra prevence předávkování jsou bezpečným a účinným způsobem řešení drogové krize. Jsem hrdý na to, že po desetiletích neúspěchů mohu městům v celé zemi ukázat, že je možné zvolit rozumnější přístup," řekl starosta New Yorku, "demokrat" Bill de Blasio.

Tím se současná medicína dostává na svůj vrchol: legální narkomanií a povinným očkováním genetických mixů namísto léčby. Čím víc nebožáků vlády přinutí rezignovat "pod jehlou", tím méně otázek od nepodvolených na ně bude kladeno. A pokud zemřou, učinili to nejlepší, co mohli – zůstane více kyslíku a méně sodovkového plynu – což je údajný smysl Zeleného údělu.

A to vše jsou události pouze z jediného týdne "Letopisu Báječného nového světa", v němž žijeme už dva roky. Až na malé ostrůvky odporu se zatím nezdá, že by se proti němu lidé masověji bouřili. Asi jim nepřijde tak špatné, že se naše Země mění v testovací polygon sociálně-inženýrských technologií této strašlivé dystopie, která by šokovala i Orwella a Huxleyho.

Přesto o něm budeme dál psát - a hrdě nést označení za desinformátory, výrobnu fake news či kremelské agenty. Alespoň do chvíle, než nás zavřou za "ideozločiny" proti liberální demokracii, sanitárnímu režimu WHO a všem poskokům pandemické tyranie.

Coming soon (už brzy také u vás), jak zní slogan nejen pro americké sci-fi na plátnech (zatím ještě nikoli pocitových) kin.

Už brzy.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Putinovo vítězství: Západní politici vytočeni. Tohle se jim nestane. USA náš vzor. Je tu opět inovace podvodů před prezidentskými volbami. Nejsi občan? No a co? Tady máš řidičák - a běž to tam hodit! Tam ilegálové. U nás Ukrajinci?

Putinovo vítězství: Západní politici vytočeni. Tohle se jim nestane. USA náš vzor. Je...

Tři tváře lidovlády: Moskva, Kyjev, Washington (Brusel). V Rusku se volí. V Kyjevě a na Západě jen dosazuje. Brutální podvody. Cenzura jak břitva. Trump: V USA místo voleb Orwell. Není kouře bez ohně. Máme na výběr?

Tři tváře lidovlády: Moskva, Kyjev, Washington (Brusel). V Rusku se volí. V Kyjevě a na...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky