Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Lex Ukrajina: Lex Vládní patlanina. Dávková migrační turistika jen kvete. Platíme, nevíme, mlčíme? Jak důležití jsou pro PirSTAN lidé a zákony? Alibismus a pokrytectví. Porostou další tábory kolem našich domovů?

Lex Ukrajina: Lex Vládní patlanina. Dávková migrační turistika jen kvete. Platíme, nevíme, mlčíme? Jak důležití jsou pro PirSTAN lidé a zákony? Alibismus a pokrytectví. Porostou další tábory kolem našich domovů?

2. 6. 2022

Tisk článku

Jiří Kobza pojednává o procesu přípravy zákona, který by měl udělat pořádek v migraci z Ukrajiny, a obává se, že bude ještě citelně hůře

V úterý 31. května se v Poslanecké sněmovně projednávala novela tzv. Lex Ukrajina, což je zákon, který má upravovat podmínky a podobu přístupu našeho státu k uprchlíkům z Ukrajiny, pravidla přiznávání statutu jejich dočasné ochrany a vyplácení speciálních sociálních dávek a další související záležitosti.  

V první řadě je třeba zdůraznit, že změny, které tento návrh vnáší do procesu administrativy a některých pravidel organizace a řízení uprchlické vlny z Ukrajiny, přichází velmi pozdě, skoro čtyři měsíce po vypuknutí krize. A navíc jde v podstatě ve všech případech o změny a návrhy, které hnutí SPD přednášelo ve veřejných diskusích, i ve Sněmovně již od února letošního roku. 

Šlo zejména o nastavení jasných pravidel důkladné registrace a lustrace příchozích a o nastavení takových podmínek a pravidel sociální finanční pomoci, která zamezí jejímu zneužívání, na úkor českých daňových poplatníků, kteří ji financují a sami se zároveň v důsledku raketově rostoucí inflace a základních životních nákladů dostávají do těžkých existenčních problémů.

Horký brambor

Vláda tyto naše návrhy, podepřené zkušenostmi a jasnou argumentací, v podstatě ignorovala a v původní uprchlické legislativě je nijak nezohlednila. Naše obavy se, bohužel, velmi rychle naplnily. 

Chybná vládní politika vedla k mnoha negativním důsledkům, ke zneužívání této sociální pomoci, ke vzniku tzv. dávkové migrační turistiky a k tomu, že se skutečnými uprchlíky se tzv. „vezou“ i vyložení ekonomičtí migranti, který tuto pomoc pouze využívají a zneužívají. 

Čtěte ZDE: Fiala dle not od Kalergiho: Změnil snad premiér názor? Vstříc vytvoření euro - negroidní rasy v německé federální Říši. Likvidace českého státu. Fialův kámoš sudeťák Berndt cítí příležitost. Nedejme se oklamat. Sledujme cestu peněz...

Vrcholem pomyslného ledovce je, že vláda jednak vůbec neví, kolik uprchlíků se zde fakticky nachází, jelikož odhady a údaje se liší o vysoké desítky tisíc, což má naprosto destruktivní vliv na jakékoli plánování ubytovacích kapacit, míst ve školách, zdravotní systém atd. – a hlavně to znamená vyhazování stovek milionů korun ze státního rozpočtu bez reálného podkladu a důvodu.

A za druhé, liknavý postup vlády vedl k tomu, že náš sociální systém zneužívají osoby, které, což už opakovaně musela přiznat i vláda, nemají na na statut dočasné ochrany vůbec nárok. Toto platí především pro zakarpatské Romy s maďarskými pasy, se kterými si vláda neví rady, kraje si je přehazují jako horký brambor a opět to stojí nemalé veřejné peníze.

Dočasný pobyt?

A teď se dostáváme k novele Lex Ukrajina resp. k tomu, že v konání vlády v tomto ohledu panují velké vnitřní rozpory a že se fakticky ani vlastními záměry a zákony sama neřídí. V důvodové zprávě totiž vláda uvádí:

„Po opadnutí prvotní vlny zaznamenává Ministerstvo vnitra a Policie České republiky řadu případů, kdy není nutné dočasnou ochranu udělovat, případně pominou důvody, aby u konkrétní osoby dále trvala. Je třeba vycházet z premisy, že dočasná ochrana je subsidiární formou ochrany, tedy aplikuje se pouze v případě, že není za ochranu odpovědný jiný stát. Jedná se zejména o situace, kdy je zjištěno, že osoba je zároveň občanem jiného členského státu Evropské unie…“.

V čem je onen rozpor? No přece v tom, že vláda uznává, že statut dočasné ochrany byl mnoha (vyloženě ekonomickým) migrantům udělen neoprávněně, a že ho touto novelou navrhuje napříště neudělovat resp. zrušit, jestliže jde o osoby, které mají kromě ukrajinského občanství i občanství jiného státu EU.

Čtěte ZDE: Evropa jako multikulturní sopka: Budoucnost v islamizovaných ministátech? Některé oblasti jsou ztracené. Agresivní muslimové dále expandují. A nejspíš zvítězí. Příliš důležitý proces

Zároveň však vláda a ministerstvo vnitra nedělají naprosto nic pro to, aby zde tyto osoby již na náklady státu nadále nepobývaly. Naopak, proti vůli občanů a místních samospráv tyto osoby bez nároku na dočasnou ochranu a na sociální pomoc umísťuje do různých lokalit v České republice s vidinou toho, že zde budou pobývat velmi dlouho.

Občané a poplatníci

Jako poslance zvoleného za hlavní město Prahu - i jako dlouholetého občana městské části Praha 10 - mě pochopitelně zajímají hlavně ty případy, které se týkají mého regionu a občanů, které zastupuji. Proto jsem ve věci zřizování ubytovacích zařízení pro migranty bez nároku na dočasnou ochranu, tedy hlavně pro ukrajinsko-maďarské Romy, už i písemně interpeloval ministra vnitra Rakušana z hnutí STAN. 

Jde hlavně o tzv. stanové městečko pro 150 migrantů, ukrajinsko-maďarských Romů z hlavního nádraží, které už se čile staví na pozemku České pošty v Malešicích, a to bez vědomí místních občanů (či do velké míry proti jejich vůli) i bez vědomí vedení místní radnice. Pouze ze svévolného rozhodnutí ministra vnitra Rakušana a pražského pirátského primátora Hřiba. 

Mimochodem, dle vyjádření starostky Prahy-10 Chmelové jsou s výstavbou stanového tábora spojené i problémy s kácením stromů bez potřebného povolení, což je příznačné pro dokreslení toho, jak důležité jsou pro celostátní i pražskou vládu příslušné právní normy a legální postupy.

Ministra Rakušana se ve své interpelaci mimo jiné táži, proč toto rozhodnutí nekonzultoval s občany Prahy 10, kterých se jeho negativní dopady budou nejvíce dotýkat. A dále také na to, jaké budou celkové náklady na vybudování a provoz zařízení, které, proti své vůli, financují čeští daňoví poplatníci. A rovněž i na to, jak hodlá v tomto táboře a v jeho okolí, zajistit bezpečnost, hygienu, sanitaci a veřejný pořádek. A kolik to bude stát. 

Pokrytectví

Hlavní otázkou ovšem je, proč ministerstvo vnitra a vedení Prahy vůbec zřizují – a z veřejných peněz financují – ubytovací zařízení pro osoby, které nejsou válečnými uprchlíky a které nemají žádný právní ani jiný nárok na pobyt v České republice financovaný českými občany, což vláda tímto návrhem zákona vlastně přiznává a potvrzuje!

Čtěte ZDE: Balancování nad propastí: Ještě nikdy po převratu jsme nebyli tak blízko krachu. Opravdu musí přijít hlad, zima a zkáza, abychom se konečně probudili? Co s 1 300 000 krků, které jsme dovezli? Rozum do hrsti: Nemusí to tak skončit!

Ministr vnitra Rakušan a primátor Hřib dále rozhodli i o umístění 120 ukrajinských Romů do domu ve Vrchlického ulici v městské části Praha 5, a to opět bez konzultace s místní radnicí a místními občany. Přičemž celé vedení a zastupitelstvo městské části Praha 5 s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí. A uvádějí proto vážné důvody. Mimo jiné ty, že tato lokalitě je už nyní kriticky zatížena narkomany z blízkého zařízení pro drogově závislé a přísun dalších tzv. nepřizpůsobivých kvalitě života v této části Prahy a bezpečí domácích občanů, kteří to celé financují, rozhodně nepřidá. Mimochodem, v lokalitě Malešicích, v blízkosti místa, kde se staví ono zmíněné stanové městečko, se rovněž nachází ubytovací zařízení pro bezdomovce.

Vláda se prostě chová alibisticky a pokrytecky a obchází i své vlastní zákony. A hlavně obchází občany. 

Není tedy, bohužel, až tak podstatně, co bude v přílušném zákoně (Lex Ukrajina) napsáno, ale jestli to bude v praxi skutečně platit, zda to bude dodržováno a vymáháno. Dle skutků a dosavadní činosti této vlády se lze důvodně domnívat, že nikoli, že půjde jen o její další Potěmkinovu vesnici a habaďůru na české daňové poplatníky. O to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá….

Tato slova jsem pronesl ve Sněmovně v rámci diskuse nad vládní novelou zákona „Lex Ukrajina“. Čekal jsem, zda ministr vnitra Rakušan nějak zareaguje a odpoví alespoň na část z otázek, které si v souvislosti s vládním svévolným přístupem k řešení tzv. uprchlické krize kladou čeští občané. Zejména ti, kterým ministr Rakušan již nastěhoval, nebo ještě hodlá nastěhovat, do sousedství nepřizpůsobivé migranty a dávkové či zdravotní turisty, kteří nemají žádný nárok na pomoc od českých daňových poplatníků. Ministr Rakušan v diskusi pouze krátce vystoupil s tím, že přece „Ty lidi, co nemají kde bydlet, nenecháme spát na nádraží…“.

Turistika bude pokračovat

A to už jsem se neudržel a musel jsem reagovat faktickou poznámkou, kde jsem se ministra vnitra zeptal, že by mě moc zajímalo, když má takovou starost a péči o důstojné ubytování a stravování maďarských státních příslušníků, co dělá pro naše vlastní české bezdomovce, kterých je dle průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2019 cca 24 000, z toho 2600 dětí. Jakým způsobem se stará o to, aby byli v teple, zaopatřeni jídlem, dostali sociální dávky, a aby měli kde spát – když má takovou starost o tyto maďarské turisty. Odpovědí bylo jen jeho hluboké mlčení.

Čtěte ZDE: Vládní hrůza z pravdivých otázek: Tomio vyhnal ministry ze sněmovny. Opět u nás dětská obrna? A TBC a HIV? Vláda to asi chce. Každý desátý občan ČR bude Ukrajinec? To by byli báječní vládní voliči! Zmasakrují nás Topolánkové?

A ještě jedna důležitá věc by měla v této souvislosti zaznít: Stanovým městečkem v Malešicích (a v pražské Troji, které už je zaplněné) to velmi pravděpodobně nekončí. Dobrovolník Tibor z neziskové organizace, která pomáhala migrantům na Hlavním nádraží pro server Aktuálně.cz prohlásil: "Očekáváme, že se stany (v Malešicích) zaplní do několika hodin a další, kdo do Česka přijedou, se do nich nevejdou.“. 

Co to znamená? Že vládě a ministru Rakušanovi vůbec nejde o rychlé ukončení pobytu těchto osob, které nejsou válečnými uprchlíky, ale pouze ekonomickými migranty bez nároku na dočasnou ochranu, v České republice na náklady českých občanů.

Naopak. Příslušné orgány – a jejich spřátelené migrační neziskovky – zjevně počítají s tím, že tato turistika bude pokračovat, že vyrostou další stanové tábory a že z toho bude další zajímavá investiční a dotační příležitost pro pohodlné a dlouhodobé dobývání renty.

A nám přiznávají jediné právo – celé to zaplatit a mlčet. Spolu s „nepodvolenými“ budu rozhodně patřit k těm, kteří mlčet nebudou!
Tagy článku

Doporučujeme

Dva scénáře katastrofy: Trumpova prohra a Trumpova výhra. Má Amerika ještě na výběr? Spolčení proti svobodě a demokracii. Miliony proudí přes hranice. Budou se státy bránit? Jak bude vypadat chaos? V biblických rozměrech

Dva scénáře katastrofy: Trumpova prohra a Trumpova výhra. Má Amerika ještě na výběr? Spolčení...

Rusko a Čína na koni: Úder Pekingu už i západnímu módnímu byznysu. Macron běsní. Pokuta za čínské tričko? Západ dostal padáka v Africe. Poučíme se od ní? A co s Fialou a pirátskou buržoasií? Do práce! To by byla teprve mela

Rusko a Čína na koni: Úder Pekingu už i západnímu módnímu byznysu. Macron běsní. Pokuta...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky