Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
4 roky lží a kličkování: Kolik že nás stojí Moravcovy exhibice a manipulace? Cože? Soudní rozhodnutí? Haha! Pro pobočku Bruselu přece zákony neplatí! Navalte prachy, držte ústa, a neptejte se, co my s tím! Lžou, jako když vysílají

4 roky lží a kličkování: Kolik že nás stojí Moravcovy exhibice a manipulace? Cože? Soudní rozhodnutí? Haha! Pro pobočku Bruselu přece zákony neplatí! Navalte prachy, držte ústa, a neptejte se, co my s tím! Lžou, jako když vysílají

20. 12. 2022

Tisk článku

Zdeněk Koudelka již čtyři roky chce po ČT vědět, kolik z našich daní utrácí za ubohosti a manipulace propagandisty Moravce (shoda jména s ministrem propagandy za německého protektorátu jistě jen náhodná), ale navzdory opakovaným soudním výrokům kavčí plemeno dál lže, kličkuje a kašle na zákony i na občany

Od roku 2018 žádám Českou televizi o informaci, kolik v roce 2017 činila částka na výrobu pořadů: Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce.

Zákonné lhůty? Pro ČT přece zákony neplatí!

Dne 12. 12. 2022 mi bylo doručeno rozhodnutí České televize z 9. 12. 2022, kterým odmítla poskytnout informaci. Žádost o informaci byla podána 11. 2. 2018 a ve věci již dvakrát rozhodoval Městský soud v Praze a jednou Úřad pro ochranu osobních údajů. Jde tedy o řízení obzvláště dlouhé a postup České televize je excesivně pohrdavý k platnému právnímu řádu našeho státu.

I při vydávání posledního rozhodnutí postupovala ČT protiprávně. Dne 21. 10. 2022 bylo doručeno České televizi rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým bylo zrušeno dřívější rozhodnutí České televize o odmítnutí poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Česká televize měla do 15 dnů vydat nové rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na den pracovního klidu, skončila lhůta až 7. 11. 2022. V tento den mi došlo oznámení ČT o prodloužení lhůty o 10 dnů. Prodloužená lhůta skončila 18. 11. 2022, protože 17. 11. 2022 byl státní svátek. Přestože lhůta marně uplynula, nové odmítavé rozhodnutí bylo vydáno až 9. 12. 2022. Proti němu jsem se odvolal k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Čtěte ZDE: Pokličkový protest pokračoval před ČT: Občané odmítají cenzuru a neustálé veřejnoprávní lži. Mediální hráz stále více protéká. Kdy praskne? Spojenectví Říp: Neplaťme poplatky - nekrmme hydru!

Obchodní? Moravec je zjevně "státní tajemství"

ČT se ohání obchodním tajemstvím, ale ignoruje § 9 odst. 2 informačního zákona, který dopadá na danou situaci a zní: Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. ČT nepřísluší vytvářet dojem, že toto ustanovení může být překryto jiným zájmem. Zájem na utajování nakládání s veřejnými prostředky je zájmem vedení ČT, ale nejde o veřejný zájem.

ČT jako veřejnoprávní korporace zřízená zákonem o České televizi je díky zákonu o rozhlasových a televizních poplatcích příjemcem televizní daně - televizního poplatku, který musí platit ze zákona značná část subjektů i těch, kteří tak činí proti své vůli a jen z důvodu přinucení státem, neboť některé pořady ČT považují za desinformační. ČT je veřejnoprávní korporací, televizní poplatek je veřejnoprávní dávkou, a tedy ČT hospodaří s veřejnými prostředky. Obsahem žádosti bylo právě sdělení informace o rozsahu těchto prostředků na dva televizní pořady v roce 2017 (již historický údaj). ČT je povinna tuto informaci sdělit.

Lžou, jako když vysílají

V odmítavém rozhodnutí hovoří ČT o položkovém rozpočtu. Toto má vyvolat lživý dojem, jak kdybych žádal položkový a velmi podrobný rozpis nákladů. ČT zde zkouší klamavý postup jako ve své publicistice. Žádost o informaci neobsahuje požadavky na položkový rozpočet. To si ČT vymyslela. Její zdůvodnění, proč nemůže položkový rozpočet poskytnout, je mimo požadovanou informaci.

Čtěte ZDE: Pohled do kuchyně propagandy: Díky, Noro a celá ČT! Ševčík je vyvrhel, Klaus je (rudá) hvězda? Až bude zase svoboda, přijdou do učebnic. Plamínek naděje, který sfoukli, a přesto se opět zažehl? Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale i tak...

Moravce samozřejmě nikdo koupit nechce

Odmítavé rozhodnutí ČT často zmiňuje pojem konkurenční trh. Obchodní tajemství souvisí s trhem. Avšak předmětné pořady byly vytvářeny jako publicistické v rámci veřejné služby. Položil jsem jindy ČT tyto otázky:

1. Jakou částku získala Česká televize za prodej vysílacích práv na pořady Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce vyrobených v roce 2017?

2. Jakými marketingovými způsoby nabízela v roce 2022 prodej vysílacích práv na pořady Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce z roku 2017?

Byla mi poskytnuta informace ČT sdělením z 21. 11. 2022, že vysílací práva na tyto pořady vyrobené v roce 2017 nebyla předmětem prodeje a ani v roce 2022 nebyla žádným způsobem na trhu nabízena. Je zřejmé, že obrana obchodního tajemství je jen zástěrkou, protože o tyto pořady není zájem na trhu a ČT to sama ví, proto ani tyto pořady k prodeji nenabízí. Navíc je evidentní, že by si nikdo nekupoval pět let starý publicistický pořad.

Pakliže určité zboží není určeno pro trh, je nesmyslné tajit náklady na jeho výrobu. Přitom sama ČT se dotazuje a sděluje informace tohoto tipu u jiných subjektů – např. kolik stojí kilometr dálnice, kolik stála ta a ta veřejná zakázka.

Zcestná argumentace

ČT se snaží interpretovat svou úpravu hospodaření skrze Radu ČT a Dozorčí komisi tak, že snad tyto orgány vylučují či oslabují jeden z účelů informačního zákona, kterým je kontrola veřejnoprávních osob s nakládáním veřejných prostředků.

Taková argumentace je zcestná. Informační zákon dává subjektivní právo na informace každé osobě. Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ČT a Rada se odpovídá Poslanecké sněmovně, ne občanům. Tedy působnost Rady i Dozorčí komise ČT neomezuje a nepodmiňuje právo osob na informace podle informačního zákona.

Čtěte ZDE: Jakub, Nora a Čína: Jaký je rozdíl mezi propagandistou a blbcem? Na Kavčích horách by se měli zamyslet. Osobní postoje moderátora? Dvojí metr normou. Proč to stále financujeme? Ein Volk, ein Reich, eine Meinung!

Jsme pro ČT nechápaví blbečkové?

V odmítavém rozhodnutí vyjadřuje ČT své pohrdání lidmi, když jako důvod odmítnutí poskytnutí informace uvádí „informace o nákladech na pořad nemá bez další odborné interpretace příslušnou vypovídací hodnotu stran kvalifikovaného zhodnocení hospodaření při nakládání s veřejnými prostředky, zvláště pokud jsou „zkresleny“ neznalostí dalších výrobních parametrů pořadu…“.

Přeloženo do moravského jazyka, mne považuje ČT za blbečka, který by bez náležitého okecání poskytnuté informace ze strany ČT nebyl schopen obsah informace pochopit. Takové stanovisko je paternalistickým projevem držitelů moci nad penězi ČT a výsměchem právu na informace. Něco takového nemůže být důvodem pro neposkytnutí informace. Je na žadateli, jak s informací naloží a zda si ji nechá okomentovat například od Petra Štěpánka, Hany Lipovské či Jany Bobošíkové.

Nadlidé z Kavčích hor - za naše peníze

Předmětné pořady jsou pořady, které vstupují do politiky a mohou ovlivnit i volební chování voličů. Tím spíše je dán veřejný zájem na veřejností jejich přípravy, včetně financování. Nejde o nějaký hudební koncert či sportovní přenos. Pakliže nějakými pořady ČT vstupuje do politiky, musí snést veřejnost, včetně veřejné kontroly nad náklady takového vstupu do politiky a snahy ovlivnit voliče.
Tagy článku

Doporučujeme

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat. Mluvte šeptem! Neomezená moc všude a nikde. Chapadla ke všemu, co je připojené. Ovládnou i zbraňové systémy? Moloch se probouzí. Mlčení...

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat....

Německý protektorát 1939: 15. březen a jeho poselství - zvláště pro naše mladší generace. Existence českého státu není samozřejmostí.  Zrada? Zájmy velkých hráčů. Gaučoví generálové a novodobí andělé. Dáme se rozpustit v biočaji EU?

Německý protektorát 1939: 15. březen a jeho poselství - zvláště pro naše mladší generace....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky