Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zápas o ovládnutí myslí osmi miliard lidí: Kaskáda uměle vytvořených krizí. Jen záminka k zavedení Velkého resetu. Válka jako řešení? Dystopie, v níž lidé vedou odlidštěné životy. Totalitní propaganda Západu jede naplno

Zápas o ovládnutí myslí osmi miliard lidí: Kaskáda uměle vytvořených krizí. Jen záminka k zavedení Velkého resetu. Válka jako řešení? Dystopie, v níž lidé vedou odlidštěné životy. Totalitní propaganda Západu jede naplno

2. 3. 2023

Tisk článku

J. B. Shurk analyzuje - ač z hlediska mainstreamového mediálního Institutu - mnohoúrovňovou válku globalistů proti občanům, v níž rozhodující roli má ovládnutí lidské mysli, což předpokládá již zcela otevřenou vládní cenzuru, očerňování a kriminalizaci disentu a prohlašování zjevných lží za jedinou povolenou pravdu

Mezi nebezpečí, kterým dnes čelíme, patří centralizovaná vláda, která rozhoduje o všech detailech života ve společnosti (tzv. "mikromanagement"), rostoucí vyhlídka na globální válku, rostoucí vyhlídka na naši nucenou kapitulaci a nahrazení rozumné debaty a svobodného projevu státem posvěcenými "narativy" a cenzurou. Zdá se, že totalitní vláda není daleko. Je to nový druh války proti občanům a zápas o ovládnutí jejich myslí.

Kaskáda uměle vytvořených krizí

Vypadá to, že tyto vlny neštěstí mohou být potenciálně katastrofické. Během několika krátkých let si svět prošel pandemií COVID-19, vládami nařízenými lockdowny, extrémní ekonomickou nestabilitou a nedostatkem komodit. Zároveň se Světové ekonomické fórum pokusilo využít tuto kaskádu krizí jako záminku k zavedení strukturálního "velkého resetu", v němž bude možné přísně regulovat globální spotřebu potravin a energie v souladu s cíli této nevolené kabaly ohledně "klimatických změn". Vlády se stále více spoléhají na kontrolu veřejných "narativů" a očerňování disentu.

Zatímco zdravotničtí byrokraté a politici tvrdili, že se "řídí vědeckými poznatky", povinné dodržování jednostranných pravidel vylučovalo rozumnou diskusi v dobré víře. Výsledky byly předvídatelné. Smrtelné řádění wuchanského koronaviru bylo ještě zhoršeno smrtelnými následky pochybných veřejných nařízení, které byly zavedeny za účelem boje proti tomuto viru. Studenti, jejichž školy byly uzavřeny, budou celý život doplácet na své horší vzdělání. Pacienti, jejichž včasná diagnóza a preventivní péče byly zmařeny, nyní trpí zničujícími následky neléčených nemocí.

Čtěte ZDE: Summit zločinců a vrahů: Do roku 2035 musejí být nepodvolení zlikvidováni. Schwab chce klasický fašismus. Vlády budou poslouchat korporace. Plete se on nebo Gates? Kolik zachovat otroků a chovných rezerv? Fiala to nestihl?

Mnohé malé podniky, které nebyly schopny vydržet dlouhodobé uzavření, nadobro zanikly. Úspory střední třídy, které byly kdysi vyhrazeny pro nečekaného "strýčka příhodu" nebo jako investice do budoucího vzdělání dětí, se vypařily. Dluhy na kreditních kartách rostou, zatímco stále více lidí se svým ztenčeným příjmem žije z ruky do úst. "Záchranné sítě" vládních sociálních programů byly nafouknuty a národní státy jsou i díky tomu zadlužené až po uši. Zároveň se ukázalo, že vládní sociální programy jsou příliš děravé a zkorumpované (často odčerpávají potřebné zdroje přímo na bankovní účty dárců korporátních kampaní, lobbistů zájmových skupin a zahraničních hackerů) na to, aby udržely nejzranitelnější členy společnosti nad vodou.

Podoba situace jako před 1. i 2. světovou válkou

Bezohledné vládní kroky ve fiskální, měnové a úvěrové politice během krátkodobých mimořádných situací oslabily vyhlídky států na dlouhodobou platební schopnost a snížily pravděpodobnost, že státy budou schopny udržet stabilitu svých měn. Přesto se vlády přes všechny škody, které svým jednáním způsobily, za prosazování těchto život měnících politik neomluvily a zároveň umlčely své kritiky. Jako by oficiální stanovisko vládních mediálních manipulátorů bylo, že jsou neomylní.

Geopolitické konflikty rozvracejí mezinárodní řád nastolený po 2. světové válce. Zatímco politika USA a Evropské unie v oblasti "klimatických změn" již zvýšila náklady na energie, potraviny a mnohé další, tak válka na Ukrajině ještě zvýšila finanční stres obyčejných Evropanů a ohrozila bezpečnost kontinentu v širším smyslu. Územní ambice Číny ohrožují mír na Tchaj-wanu, v Japonsku, v celé jihovýchodní Asii i mimo ni. Snaha Spojených států přijmout další evropské země do NATO a zároveň rozšířit cíle svých misí v Indo-Pacifiku způsobuje, že USA, Čína a Rusko jsou vůči nim na koliznějším kurzu.

pp

Čtěte ZDE: Válka na dvou frontách: Proti Rusku a proti Američanům. Havárie? Chemické zbraně. Shořelo již 100 potravinářských závodů. Plán depopulace pokračuje. Naočkovaní vyhlazovaní jásají a vděčně souhlasí. Nepodvolení se chystají k boji

Politici nemohou nevidět paralely s rychle padajícím geopolitickým dominem, které během několika osudových týdnů odstartovalo jak 1., tak i 2. světovou válku. Nemohou nevidět neudržitelné hromadění vládních dluhů po celém světě a lavinu investičních derivátů, které lavírují na křehkých měnách, jež nejsou ukotveny v žádné reálné hodnotě zlata nebo stříbra, a obávají se rizika dramatické deprese. Mluví o ruském revanšismu a čínské územní expanzi jako o důkazu, že se tyto velmoci vydaly na nebezpečnou cestu. Čím nervóznější jsou politici z budoucnosti, kterou svou bezradností sami připravují, tím odhodlaněji prosazují pouze jediný povolený výklad, který mohou kontrolovat.

Dystopie, kde lidé vedou ustrašené životy

Jeden takový "narativ" zní: Odpálení dvou jaderných hlavic nad Hirošimou a Nagasaki ukončilo boje v Tichomoří a tím i 2. světovou válku.

Budiž, ale nyní stojíme na novém typu bojiště. Stejně jako v případě jaderných zbraní se civilisté nemají před následky této války kam schovat. Zbraňové systémy jsou rozprostřeny po internetu, rozmístěny v mobilních telefonech a aktivní v každém počítačovém čipu, sledují, sdílejí a posouvají digitální informace po celém světě.

Místo výbušnin a kulek kolem nás sviští konkurenční "narativy". Dosud nevídaná snaha kontrolovat, jaké informace se k nám dostávají, jak je zpracováváme - a tedy co si nakonec myslíme a říkáme - způsobuje, že i ty nejúčinnější psychologické operace minulosti vypadají zastarale a primitivně. Zatímco "vzájemně zaručené zničení" dosud úspěšně fungovalo jako odstrašující prostředek proti jaderné válce, tak lákavé možnosti vlád využívat programy masového digitálního sledování a komunikace k šíření lží, manipulaci s názory a ovlivňování lidského chování vytvořily jakousi vzájemně zaručenou dystopii, "kde lidé vedou odlidštěné, ustrašené životy".

Ve 30. letech 20. století Adolf Hitler hovořil s bujarou energií a teatrální gestikulací před desetitisíci vojáků, členů Hitlerjugend a věrných přívrženců nacistické strany (NSDAP). Dnes diktátorovu vyvýšenou tribunu nahradily Twitter, Facebook, YouTube, TikTok..., kde se hned vynoří online publikum. Vizuální podněty, které nadchly davy Hitlerových přívrženců, jsou v naší době lehce reprodukovány a způsobují uvolňování endorfinů vyvolávajících potěšení, které se do mozku řítí po každém "politicky korektním" online prohlášení, jež je "odměněno" souhlasem cizích lidí zajišťujícím řečníkovi okamžitou slávu. Z online "influencerů" se stali parádně mašírující pěšáci kampaní masové propagandy, kteří během jednoho dne přitáhnou na svou stranu více lidí než Hitler za 10 let svého řečnění. Informace nikdy nebyly tak snadno dostupné jako dnes, přesto je náš svět zaplaven lží.

Čtěte ZDE: Zlo pro nás chce jen dobro: Cenzuru, šmírování a povinné požírání hmyzu. Šváby z Davosu na místě prvním. Lidské oběti vzali od Aztéků. Od fašistů skvělý korporát. Od nacistů Nadlidi. Čína jim tleská. Resetovat (zlikvidovat) plebs!

Každý kritik je sympatizant Ruska

Místo aby vlády podporovaly veřejnou diskusi a racionální argumenty, prosazují pouze jediný povolený "narativ". Občan buď poslušně přijme rozsáhlá a vlezlá vládní nařízení ohledně COVIDu-19, nebo je označen za "popírače COVIDu". Občan buď poslušně přijme rozsáhlá a vlezlá vládní pravidla týkající se "změny klimatu", nebo je označen za "popírače změny klimatu". Občan buď přijme "notebook z pekla" Huntera Bidena jako "ruskou dezinformaci", nebo je označen za "sympatizanta Ruska". Za odvahu říci něco jiného může být člověk vykázán ze sociálních médií, profesně sankcionován, nebo dokonce propuštěn ze zaměstnání. Přitom žádný z těchto zavedených "narativů" nakonec nebyl prokázán jako pravdivý.

Při zpětném pohledu je jasné, že lockdowny rozpoutaly více zdravotních, vzdělávacích a ekonomických problémů, než kolik jich vyřešily. V době, kdy se Evropa potýká s prohlubující se energetickou krizí, kvůli níž její obyvatelé v zimě trpí, je jasné, že absurdní politika údajně bránící "změně klimatu" může nakonec velice lehce zabít ty, které má údajně chránit. A jak dokazuje nedávné zveřejnění interní komunikace Twitteru Elonem Muskem, notebook Huntera Bidena nebyl jedinou skandální zprávou cenzurovanou během amerických prezidentských voleb.

Politické projevy byly cenzurovány také společným úsilím FBI a více než 50 agentů zpravodajské komunity v rozporu s Prvním ústavním dodatkem zaručujícím svobodu slova a projevu. Jednoznačně se prokázalo, že "narativ" o ruských dezinformacích byl buď "zavádějící propagandou", nebo prostě sprostou lží. Přesto byl tento narativ vytvořen a udržován na online komunikačních platformách, které prosazovaly lži a umlčovaly pravdu.

Totalitní propaganda Západu 

I když globální události stále více ohrožují stabilitu Západu, tak západní vlády neprojevují žádnou ochotu diskutovat. Naopak, čím je problém závažnější, tím více se angažují v jediném povoleném zastřešujícím "narativu". Nesouhlasem je pohrdáno. Rozumné argumenty jsou zesměšňovány. Od občana se očekává, že bezmyšlenkovitě přijme vládou schválená sdělení, jinak riskuje hněv a represe vládnoucí technokracie.

Tento zápas o ovládnutí myslí osmi miliard lidí znamená, že občané musí být při zpracovávání a vyhodnocování toho, co vidí a čtou, ještě mnohem ostražitější než kdykoli předtím. Ať už se jim to líbí, nebo ne, jsou neustále pod palbou těch, kteří se je snaží zmanipulovat a ovládat.

Vlastně nic nového: Stejně jako v minulém století jsme obklopeni státní totalitní propagandou, která se vydává za "pravdu". V tomto století se však dosah a rozsah masové indoktrinace nekonečně rozšířil.

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem. 300 000 duší do cynické rulety NATO. Bělorusko pod deštníkem Moskvy. Stačí sestřelit jedinou ruskou raketu. A nikdo to už nezastaví

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem....

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly jako za vraždou JFK? Je tu i shodná motivace? Bankéři hrají o vše. Nepotřebují Trumpa živého. Rozhodli již v březnu. Přijdou další pokusy?

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly...

Na začátek stránky