Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Další Prague Pride za námi: Ještě větší ohavnosti před námi. Kde máme vzory? Dnes letí 2SLGBTQI+. Sto metrů od úchyla držet ústa. Pozor, nepřítel naslouchá! Výmysly duhové tyranie

Další Prague Pride za námi: Ještě větší ohavnosti před námi. Kde máme vzory? Dnes letí 2SLGBTQI+. Sto metrů od úchyla držet ústa. Pozor, nepřítel naslouchá! Výmysly duhové tyranie

16. 8. 2023

Tisk článku

Jozef Duháček popisuje, jakým způsobem využívá totalitní režim duhovou diktaturu v Kanadě, našem báječném demokratickém vzoru, a ukazuje tím, co tato agenda brzy přinese i u nás

Návrh zákona, který byl minulý měsíc představen v zákonodárném shromáždění kanadského Ontaria, umožňuje generálnímu prokurátorovi vznést obvinění s možnou pokutou až 25.000 dolarů proti těm, kteří veřejně vysloví "nevhodné věci" v okruhu 100 metrů od místa, které generální prokurátor označil jako "bezpečnostní zónu 2SLGBTQI+ komunity".

Zákon 94 nazvaný "2SLGBTQI+ Community Safety Zone Act" vyžaduje, aby generální prokurátor učinil tři rozhodnutí:

  • zda určitou lokalitu označit za bezpečnostní zónu;
  • zda obvinit někoho z vyslovení nesprávných slov v okruhu 100 metrů od bezpečnostní zóny;
  • a pokud ano, zda uložit pokutu až do výše 25 000 USD.

Všechna tři rozhodnutí by podle návrhu závisela pouze na neomezeném a následně nezpochybnitelném uvážení generálního prokurátora.

Dystopie

Kanada usilovně pracuje na vybudování diktatury, která si v ničem nezadá s dystopickými diktaturami z pera nejlepších světových spisovatelů fantastiky, jako jsou Orwell, Huxley a Bradbury.

Čtěte ZDE: Šaría, gender a homosexualismus: Paradoxy úpadkové éry Západu. Máte muslimy v baráku? Nejnebezpečnější typ politika: feminista-džihádista Justin. A máte již tísňovou linku pro urážky islámu? Mlýnské kameny drtí

Návrh zákona nespecifikuje, co znamená "2SLGBTQI+", ale zjevně nejde o zcela nový pojem. Webové stránky kanadské organizace poskytující služby v oblasti duševního zdraví vysvětlují tuto zkratku jako two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual. "Plus" zase zahrnuje například pansexuál, pangender, gender queer, bigender, gender variant a agender - tedy podle těchto webových stránek velmi širokou škálu identit, které neodpovídají tradičním genderovým normám. Jako by to nestačilo, "tato zkratka a různé termíny se stále vyvíjejí". Písmen je málo, odchylek mnoho, latinská abeceda už nestačí.

Zatím není známo, jak zjistit, zda "plus" vysvětlené danou stránkou je stejné jako "plus" v návrhu zákona 94, nebo jak se například liší pansexuál od pangendera, asexuál od agendera. Možná to ví generální prokurátor Ontaria.

Kanadská organizace YMCA (která se rozhodla ponechat si ve svém názvu písmeno M - men, "muži") definuje 2SLGBTQIA+ jako zkratku, která znamená Two-Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, Intersex, Asexual a další sexuální orientace a genderové identity. Middlebury Institute of International Studies definuje 2SLGBTQIA+ stejným způsobem a vysvětluje, že "plus" odráží nesčetné pozitivní způsoby, kterými se lidé rozhodují identifikovat sami sebe.

Světová zdravotnická organizace definuje genderovou identitu jako "hluboké, vnitřní a individuální prožívání pohlaví člověka". Organizace Human Rights Campaign definuje "genderovou identitu" jako "nejvnitřnější pojetí sebe sama... jak jednotlivci vnímají sami sebe a jak se nazývají". National Public Radio ji definuje jako "vnitřní vnímání sebe sama a svého pohlaví" a zdůrazňuje, že "genderová identita není navenek pro ostatní viditelná".

Jak se bude zákon provádět?

Třídu chráněnou touto legislativou tedy tvoří osoby, jejichž "vnitřní pocit sebe sama" přinejmenším v daném okamžiku zapadá někam do tohoto otevřeného a neustále se měnícího souboru kategorií.

Jak má, prosím vás, generální prokurátor zjistit, zda se někde, na nějakém konkrétním místě, shromáždil nebo shromáždil či dokonce byl spatřen potřebný počet osob, jejichž "vnitřní pocit já" spadá nebo spadal do jedné nebo více z těchto neurčitých a měnících se kategorií? To návrh zákona neříká.

Kromě těchto neznámých proměnných existuje hlubší problém. Návrh zákona vyžaduje, aby generální prokurátor při určování bezpečnostní zóny přidělil osobám klasifikaci, označení. Genderová identita však podle své vlastní zmatené definice vychází ze sebepojetí a individuálních zkušeností; nemůže být osobě vnucena někým jiným. Jak je možné, že genderoví aktivisté tuto legislativu neodsuzují jako diskriminační?

Předpokládejme, že generální prokurátor překoná všechny tyto potíže a určí konkrétní místo jako bezpečnostní zónu. Návrh zákona vyžaduje, aby generální prokurátor "zveřejnil název a adresu bezpečnostní zóny; a datum a čas, během něhož je oblast bezpečnostní zónou". Postačí tiché zveřejnění někde na internetových stránkách nejvyššího státního zástupce? Může toto označení platit "na dobu neurčitou"?

 

Čtěte ZDE: Vymoženosti moderní doby: Zabijeme vás zdarma! Nevadí, že jste chudí. Kanada na čele pokroku. Varovali, že se to zvrtne. A zvrtlo. Brzy v USA, potom i u nás? Zatím jen na výlet do Švýcarska. Protiproud: Zítra zveme na Tea Party!

Tyto otázky se mohou zdát banální, ale jejich důsledky jsou závažné. Jakmile generální prokurátor označí bezpečnostní zónu, hrozí každému, kdo je obviněn z toho, co zákon nazývá "aktem zastrašování", pokuta až do výše 25.000 USD. A to není ani v Kanadě malá částka...

Ukazuje se, že "akt zastrašování" vůbec nemusí být aktem. Akt zastrašování je definován velmi volně a zahrnuje "urážlivé výroky ... ve vztahu k otázkám sociální orientace nebo genderových rolí". Návrh zákona nedefinuje ani podivný pojem "sociální orientace", ani to, co by mohlo znamenat "v souvislosti s". Nenabízí ani způsob, jak určit, zda je poznámka urážlivá. Vzhledem k tomu, že návrh zákona neříká nic o tom, že by takové výroky měly být namířeny proti někomu konkrétnímu, lze z toho vyvodit pouze to, že generální prokurátor prostě na základě svých vlastních kritérií prohlásí, že určité výroky jsou urážlivé obecně (nebo možná pouze v očích generálního prokurátora).

100 metrů

Zastrašování zahrnuje i šíření "nenávistné propagandy ve smyslu trestního zákoníku". Zákoník zase definuje "nenávistnou propagandu" jako "výroky, které nejsou v soukromém rozhovoru, záměrně podporující nenávist vůči jakékoli identifikovatelné skupině". Co znamená "nenávist"? Nebo, když na to přijde, jak generální prokurátor rozlišuje mezi výroky, které úmyslně a neúmyslně propagují cokoli?

Zákon navíc říká, že za akt zastrašování lze označit i "účast na protestu nebo demonstraci za účelem propagace homofobních nebo transfobních cílů". Návrh zákona nedefinuje pojem "protest nebo demonstrace" a nerozlišuje jej například od shromáždění. Kdo může říci, co znamená "homofobie a transfobie" nebo jaké jsou jejich "cíle"? Jak bude generální prokurátor schopen určit, zda je prosazování těchto cílů účelem, nebo pouze nezamýšleným důsledkem takového protestu, demonstrace, shromáždění či čehokoli jiného?

Čtěte ZDE: Dement, komsomolec a zednář se sešli: Soudruzi vytyčili nemalé cíle. Vakcíny, sodomii a migranty nacpeme všude! Pravidelná migrace, náš bolševický cíl. Humanitární bomby pro každého. Na obzoru občanská válka nejen v USA?

Jinými slovy, podle této právní úpravy má generální prokurátor neomezené právo odpovědět na všechny tyto otázky. A co hůř, může vyhrožovat drakonickými pokutami za projevy, které jsou považovány za "zastrašování". Není problém hrozbu takových pokut použít k umlčení Kanaďanů, kteří mají, alespoň podle Listiny práv a svobod, základní svobodu projevu a shromažďování.

Předpokládejme, že generální prokurátor označí určitý obytný dům jako bezpečnostní zónu pro komunity s několika písmeny. Bohužel lidé, kteří bydlí o dva vchody dál, ve vzdálenosti do 100 metrů, nečtou webové stránky generálního prokurátora a jsou žalostně neinformovaní o tom, co mohou říkat v soukromí svých bytů. Řekněme, že jsou křesťané a každý týden si mezi přáteli čtou Bibli nebo katechismus, a pak o tom mluví. A mluví o tom, co katolická víra říká o sexualitě a rodinném životě. Soused, který takový nepovolený rozhovor zaslechne otevřeným oknem, upozorní generální prokuraturu na to, co se stalo.

Pracovníci úřadu generálního prokurátora rozhodnou, že rozhovor propagoval nenávist k homosexuálům, že jeho účelem bylo podporovat cíle homofobie a že diskuse byla plná urážlivých poznámek o rolích pohlaví. V návrhu zákona č. 94 není nic, co by takovému scénáři bránilo. A co hůř, nic v tomto zákoně nebrání aktivistům, aby začali pronásledovat lidi, které by mohli podezřívat ze zastávání nezákonných názorů a kteří mohou žít nebo se pohybovat ve vzdálenosti do 100 metrů od bezpečnostní zóny.

Krásná budoucnost

Kanada bývá v našich zemích vykreslována jako ráj na zemi, plný úctyhodných a čestných lidí, kteří svobodně a bez výčitek mohou žít lepší verzi amerického snu. Ukazuje se však, že pod vedením kliky, která Justina Trudeaua vynesla do čela státu, se tato země mění v krutou diktaturu. Vzpoura řidičů kamionů během teroru Covid a nelidský zásah, který proti nim Trudeau provedl (vyhladověl je i jejich rodiny zablokováním bankovních účtů), byla jen malou ochutnávkou toho, co přijde v demokratické a progresivní Kanadě.

Kanada není sama, kdo se snaží zakázat určité druhy projevů ve vymezených zónách. Ve Spojeném království některá města zřídila "bezpečné zóny" kolem zařízení, kde se provádějí potraty. A člověk, který se v takové zóně odváží jen předstírat modlitbu, si koleduje o zatčení.

Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Zákonodárství západních pokrokových států si krok za krokem buduje neomezenou, nezpochybnitelnou a nekontrolovatelnou moc, která ruší i ty nejzákladnější svobody, jichž by měl každý požívat. Jak daleko je od zákazu něco říkat k zákazu něco si myslet? Můžeme očekávat, že ideová policie bude dělat razie v našich knihovnách a stíhat nás za držení nepovolených knih? Něco takového už jsme tu jednou měli a vypadá to, že genderová ideologie nás k tomu vede znovu.

Čtěte ZDE: Za další metou zvrácenosti: Šílený kanadský zákon všem vzorem? Homoteror kulminuje. Tradiční rodina zničena? Dohnat a předehnat norský Barnevernet! Hrstka deviantů útočí na 7 miliard lidí. Dočkáme se téhož?

Proč? Existuje psychologický jev známý jako projekce viny. Výčitky svědomí za hřích, za něco, co je v rozporu s přirozeným nebo zjeveným zákonem, není snadné umlčet. Existují v zásadě dva způsoby. Přiznat vinu, činit pokání a hřích odstranit. Katolík poklekne ve zpovědnici a řekne: Zhřešil jsem, je mi to líto. Kristus prostřednictvím kněze řekne to, co řekl Marii Magdaléně: Jdi a už nehřeš! Druhým způsobem je odstranit všechno a všechny, kdo plodí neklidné svědomí, kdo ho probouzí a nechává se jím ozývat, a promítnout na tyto lidi odium mravního nepořádku.

Proto jsou v Anglii ti, kdo tiše postávají na rohu před potratovými klinikami, stíháni jako porušovatelé zákona, protože nahlodávají svědomí těch, kdo vraždí děti. Proto jsou v Kanadě stíháni ti, kdo se odváží nesouhlasit a protestovat proti genderovému šílenství. Protože probouzejí svědomí těch, kdo brojí proti Bohu a přírodě. A proto se na ně musí promítnout vina, a když jsou vinni, musí je stihnout trest.

Ale svědomí je otloukánek, to se nedá utišit. Proto budou muset být zákonem stíháni nejen ti, kdo překrucují přirozený zákon tím, že ho veřejně kritizují, ale i ti, kdo používají nesprávná nově vymyšlená osobní zájmena, kdo o tom mluví doma, potají, nebo kdo mají tu drzost takto smýšlet. Knihy se budou muset pálit, obrázky trhat, databáze mazat, vše, co by mohlo jakkoli probouzet špatné svědomí, odstraňovat.

Teprve tak nakonec zavládne láska, mír a klid.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky