Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Odporný plán zločinců v OSN: Ještě větší cenzura a orwellovská kontrola. Válka proti svobodě slova na nejvyšší úrovni. Vězni internetu důvěry. Průmysl šmírování. Chtějí nám chce vlézt už všude. Kde to skončí?

Odporný plán zločinců v OSN: Ještě větší cenzura a orwellovská kontrola. Válka proti svobodě slova na nejvyšší úrovni. Vězni "internetu důvěry". Průmysl šmírování. Chtějí nám chce vlézt už všude. Kde to skončí?

29. 11. 2023

Tisk článku

Alex Newman informuje o plánech největší světové globalistické organizace v tažení Západu proti svobodě slova s projevu včetně útoku na zcela intimní komunikace každého člověka

OSN stupňuje svou válku proti "konspiračním teoriím" a "dezinformacím" vytvořením "internetu důvěry".

Mocná agentura OSN představila plán na regulaci sociálních médií a online komunikace a zároveň potírání toho, co označuje za "falešné informace" a "konspirační teorie", což vyvolalo znepokojení mezi zastánci svobody projevu a předními americkými zákonodárci.

Zbraň proti komukoli

V 59stránkové zprávě, kterou Organizace OSN pro výchovu, kulturu a vědu (UNESCO) zveřejnila tento měsíc, nastínila řadu "konkrétních opatření, která musí zavést všechny zúčastněné strany: vlády, regulační orgány, občanská společnost i samotné platformy".

Tento přístup zahrnuje zavedení globálních politik prostřednictvím institucí, jako jsou vlády a podniky, s cílem zastavit šíření různých forem projevů a zároveň podporovat cíle, jako je "kulturní rozmanitost" a "rovnost žen a mužů". Agentura OSN usiluje zejména o vytvoření "internetu důvěry" tím, že se zaměří na to, co nazývá "dezinformace", "nenávistné projevy" a "konspirační teorie".

Mezi příklady výroků označených jako zastavující nebo omezující patří obavy z voleb, opatření v oblasti veřejného zdraví a donucovací opatření, která by mohla představovat "podněcování k diskriminaci".

Kritici varují, že obvinění z "dezinformací" a "konspiračních teorií" jsou stále častěji využívána mocnými silami ve vládě a velkých technologických firmách k umlčování pravdivých informací, a dokonce i klíčových politických projevů. Právě tento měsíc vydal výbor pro soudnictví Sněmovny reprezentantů USA zprávu, která se ohrazuje proti "pseudovědě o dezinformacích".

SLEDUJTE: Protiproud TV ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 17:00 vysílá další přímý přenos rozhovoru s Miroslavem Ševčíkem. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Průmyslový komplex cenzury

Výbor mimo jiné zjistil, že tato "pseudověda" je "zbraní", kterou zákonodárci označují jako "průmyslový komplex cenzury". Cílem je umlčet ústavně chráněné politické projevy, většinou konzervativní.

"Pseudověda dezinformací není nyní - a vždy byla - ničím jiným než politickou legií, která se nejčastěji zaměřuje na komunity a jednotlivce, kteří zastávají názory odporující převládajícím narativům", uvádí se v kongresové zprávě "Pseudoexperti na vyzbrojování 'dezinformací'... a byrokratů".

Nejnovější zpráva Kongresu jasně ukazuje, že mnohé z politik, po nichž UNESCO volá, již byly zavedeny digitálními platformami se sídlem v USA, často na příkaz Bidenovy administrativy. Přesto zákonodárci na Kapitolu vyjádřili nad novým plánem UNESCO znepokojení.

Opakovaně a veřejně jsem kritizoval chybné rozhodnutí Bidenovy administrativy znovu se připojit k UNESCO a připravit tak americké daňové poplatníky o stovky milionů dolarů," uvedl pro The Epoch Times předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Michael McCaul (R-Texas).

McCaul označil UNESCO za "hluboce chybný subjekt" a uvedl, že je znepokojen zejména tím, že organizace "podporuje zájmy autoritářských režimů - včetně Komunistické strany Číny". V UNESCO, stejně jako v mnoha dalších agenturách OSN, působí ve vedoucích funkcích několik členů Komunistické strany Číny (KS Číny), například náměstek generálního ředitele Xing Qu, uvedl The Epoch Times.

ČKS dala opakovaně najevo, že i při práci v mezinárodních organizacích se od členů ČKS očekává, že se budou řídit příkazy komunistické strany.

Nedejme se jim jen tak! 

Jak se vlastními silami úspěšně léčit a udržet si zdraví BigPharmě, covidovým vakcinátorům a selhávajícímu zdravotnímu systému navzdory?

V rozhovoru Petra Hájka s mužem, který stojí za pozoruhodným přípravkem, jenž má překvapivě dobré výsledky v léčení jak některých fatálních onemocnění, tak následků vakcinace, najdete další informace

Sledujte ZDE: Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Zákonodárci z podvýboru Sněmovny reprezentantů zabývajícího se mezinárodními organizacemi v současné době pracují na snížení nebo omezení financování různých agentur OSN, které podle zákonodárců zneužívají peníze amerických daňových poplatníků.

Americká vláda již dvakrát vystoupila z UNESCO - za Reaganovy a Trumpovy administrativy - kvůli obavám z toho, co administrativy označily za extremismus, nepřátelství vůči americkým hodnotám a další problémy. Bidenova administrativa se tam vrátila na začátku letošního roku kvůli námitkám zákonodárců, uvedl deník The Epoch Times.

Plán UNESCO

Ačkoli je nový regulační režim UNESCO prodáván jako plán na podporu svobody projevu, vyžaduje mezinárodní cenzuru ze strany "nezávislých" regulátorů, kteří jsou "chráněni před politickými a ekonomickými zájmy".

NENECHTE SI UJÍT debatu s Badatelem Radovanem Dlouhým na téma "Ovlivňování počasí a klimatu
a Jak se nechytit do pasti zvané chemtrails" v rámci svého cyklu rozhovorů Rub a líc zveřejní PPTV v sobotu 2. prosince od 18:00.

"Národní, regionální a globální systémy řízení by měly být schopny spolupracovat a sdílet postupy ... při řešení obsahu, který by mohl být přípustně omezen podle mezinárodních zákonů a norem v oblasti lidských práv," vysvětluje zpráva.

Na rozdíl od prvního dodatku americké ústavy, který zakazuje jakékoli vládní zásahy do práva na svobodu projevu nebo svobodný tisk, UNESCO poukazuje na různé mezinárodní "lidskoprávní" nástroje, které by podle něj měly určit, jaký projev porušit. Mezi tyto dohody patří Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), který uvádí, že omezení svobody projevu musí být stanoveno zákonem a musí také sloužit "legitimnímu cíli".

V nedávném hodnocení Spojených států vyzval Výbor OSN pro lidská práva ke změnám v americké ústavě a požadoval, aby americká vláda učinila více pro zastavení a potrestání "nenávistných projevů", aby byl dodržen Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Dalším klíčovým nástrojem OSN je Všeobecná deklarace lidských práv, která v článku 29 výslovně uvádí, že "práva a svobody nesmí být v žádném případě vykonávány v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů".

Stručně řečeno, pohled OSN na "svobodu projevu" se radikálně liší od pohledu zakotveného v ústavě USA.

Zpráva UNESCO uvádí, že jakmile je zjištěn obsah, který by měl být omezen, musí platformy sociálních médií přijmout opatření od použití algoritmů pro potlačení (stínový zákaz) a upozornění uživatelů na obsah až po demontáž a dokonce odstranění.

Všechny digitální platformy, u nichž se zjistí, že se "nezabývají obsahem, který by mohl být přípustně omezen podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv", by měly být "pohnány k odpovědnosti" za "donucovacích opatření", uvádí se ve zprávě.

Jednou z možností, jak ve stále napjatější mezinárodní situaci ochránit alespoň své peníze před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).
Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

Čtěte ZDE: Zlatá horečka v Protiproudu: Občanská sebeobrana proti fialovým loupežníkům. Markéta Šichtařová a spol. Jak spořit ve zlatě? Jak přelstít Velkého bratra? Hlavní je bezpečí: 5 tun falše. Pomozme sobě i svobodě slova! Nedejme se!

Generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová, bývalá francouzská ministryně kultury ze Socialistické strany, uvedla jako odůvodnění globálního plánu údajná rizika pro společnost.

"Digitální technologie umožnily obrovský pokrok ve svobodě projevu," uvedla v prohlášení. "Platformy sociálních médií však také urychlily a posílily šíření nepravdivých informací a nenávistných projevů, což představuje velké riziko pro sociální soudržnost, mír a stabilitu. Abychom ochránili přístup k informacím, musíme tyto platformy neprodleně regulovat a zároveň chránit svobodu projevu a lidská práva," uvedla Azoulayová, která převzala vedení agentury OSN po dlouholeté předsedkyni Bulharské komunistické strany Irině Bokovové.

V úvodu nové zprávy nazvané "Pokyny pro správu digitálních platforem" Azoulayová uvedla, že zastavení určitých forem vyjadřování při zachování "svobody projevu" "není protimluv". Agentura OSN s odkazem na průzkum, který si nechala vypracovat sama UNESCO, rovněž uvedla, že většina lidí na celém světě její program podporuje.

Chtějí šmírovat a zakazovat celosvětově

Podle UNESCO byly zpráva a pokyny vypracovány v rámci konzultačního procesu, který zahrnoval více než 1 500 příspěvků a více než 10 000 připomínek od "zúčastněných stran", jako jsou vlády, podniky a neziskové organizace.

UNESCO uvedlo, že bude spolupracovat s vládami a podniky na zavedení regulačního režimu po celém světě.

"UNESCO (sic) nenavrhuje regulaci digitálních platforem," uvedl pro The Epoch Times mluvčí UNESCO, který si nepřál být jmenován. "Jsme si však vědomi toho, že desítky vlád po celém světě již připravují právní předpisy, z nichž některé nejsou v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a mohou dokonce ohrozit svobodu projevu.

Čtěte ZDE: Začaly normalizační čistky na vysokých školách: Nechte učit Ševčíka! Otevřený dopis rektoru VŠE Petru Dvořákovi. Petici na podporu Miroslava Ševčíka podepsalo už více než 20 000 občanů. Nové video dál dokazuje mediální lži

Stejně tak samotné platformy již denně činí miliony lidských i automatizovaných rozhodnutí v souvislosti s moderováním a správou obsahu na základě svých vlastních zásad," uvedl mluvčí. Evropská unie, která již zavedla přísná omezení svobody projevu na internetu, již poskytla finanční prostředky na jejich provádění po celém světě, dodalo UNESCO.

Bidenova administrativa sdělila deníku The Epoch Times, že se na tvorbě plánu nepodílela. "Vyhýbáme se komentáři, dokud nedokončíme důkladné studium plánu," uvedlo ministerstvo zahraničí v e-mailu.

Orwell byl čajíček

S tím, jak se šíří povědomí o plánu UNESCO, rostou obavy z důsledků pro svobodu slova a svobodu projevu na internetu. Sarah McLaughlinová, vedoucí pracovnice Nadace pro práva jednotlivce a vyjadřování (FIRE), vyjádřila obavy.

"FIRE oceňuje, že nový akční plán UNESCO pro sociální média uznává hodnotu transparentnosti a potřebu chránit svobodu projevu, ale zůstává hluboce znepokojena snahami o regulaci 'dezinformací' a 'nenávistných projevů' online," uvedla podle deníku The Epoch paní McLaughlinová.

"Jak jsme viděli v posledních týdnech, například prosazování zákona EU o digitálních službách vytvořilo ještě větší nejistotu ohledně zásad moderování obsahových platforem a možnosti uživatelů svobodně se vyjadřovat online," dodala. "Místní právní omezení a normy mohou v konečném důsledku ovlivnit fungování platforem v globálním měřítku.

Vzhledem k tomu, že země po celém světě zvyšují regulaci projevu online, je stále pravděpodobnější, že prosazování pravidel ze strany platforem bude mít dopad na uživatele - včetně Američanů - mimo země, které tato pravidla prosazují." V celé Evropě se totiž pravidla pro "nenávistné projevy" stále častěji používají nejen k umlčování projevů týkajících se otázek, jako je manželství, přistěhovalectví, sexualita a náboženství, ale dokonce i k trestnímu stíhání těch, kteří porušují zákony o projevech.

Čtěte ZDE: Covidová a vakcinační lež: Hlavně pryč s pravdivými příběhy a důkazy! Na černé listině už i humor. Vědomá cenzura pravdy. Jen dostat do lidí smrtící jedy. Placeno vládami z daní. Lež: Hlavní západní "hodnota". Univerzity v čele

Dr. Päivi Räsänenová, poslankyně finského parlamentu a bývalá ministryně vnitra, tento měsíc triumfovala po letech stíhání za "nenávistné projevy" kvůli svému online projevu propagujícímu biblické chápání homosexuality a manželství. V Polsku čelí několik poslanců Evropského parlamentu obvinění z "nenávistných projevů" za sdílení politických inzerátů varujících před možnými dopady masové islámské imigrace do Evropy.

Pro kritiky je ještě znepokojivější, že samotný koncept "nenávistných projevů" zavedl do systému OSN Sovětský svaz, který pravidelně označoval protikomunistické projevy za "nenávistné projevy", vysvětlil Jacob Mchangama v článku pro Hooverovu univerzitu ve Stanfordu v roce 2011. Instituce.

Patrick Wood, zakladatel a předseda organizace Citizens for Free Speech (Občané za svobodu projevu), varoval, že plán UNESCO by zcela jistě posloužil k umlčení kritiků její agendy.

"Když UNESCO předkládá prohlášení typu - 'výsledek rozsáhlých celosvětových konzultací a podpořený celosvětovým průzkumem veřejného mínění' - je zaděláno na problém," řekl Wood listu The Epoch Times.

"V tomto případě to povede k záplavě globálních programů na cenzurování projevů, které jsou v rozporu s jeho agendou." Nadace Electronic Frontier Foundation (EFF) financovaná Georgem Sorosem, která se označuje za "přední neziskovou organizaci" hájící svobodu projevu, uvedla, že plán UNESCO nemá kdo komentovat. Obavy z postoje OSN ke svobodě projevu nejsou nové a v posledních letech narůstají - zejména proto, že mnoho členských států s představiteli ve vedení OSN je známo potlačováním disentu.

Nový plán UNESCO přichází také poté, co agentura loni představila plán boje proti tomu, co označila za "konspirační teorie" a "dezinformace", prostřednictvím vzdělávání, uvedl tehdy deník The Epoch Times.

Podle organizace mohou "konspirační teorie" "snižovat důvěru ve veřejné instituce" a způsobovat problémy, jako je snížení touhy lidí "snížit svou uhlíkovou stopu".

Mezi příklady "konspiračních teorií" uvedených v loňské zprávě patří vše od široce rozšířených přesvědčení, jako je "popírání změny klimatu" a obavy z "falšování federálních voleb" ve Spojených státech, až po za vlasy přitažené a okrajové představy, jako je " Země je placatá" nebo "Michelle Obama je ve skutečnosti ještěrka".

pp

Čtěte ZDE: Světová tyranie podle WEF: Záměry už ani neskrývají. Systém pro konečné vymytí mozků. Samozvaní vládci světa? Co jíst, čím topit, co si nechat píchat do těla. Dopadneme jako uvězněná zvířata? Radši atomovku než svobodu slova...

Melissa Flemingová, náměstkyně generálního tajemníka OSN pro globální komunikaci, vystoupila loni na Světovém ekonomickém fóru a pochlubila se, že globální organizace "spolupracuje" se společností Google na propagaci jejích materiálů a potlačení těch, které jsou s nimi ve výsledcích vyhledávání v rozporu. "Věda je v našem vlastnictví. Myslíme si, že svět by měl vědět".

V podcastu Světového ekonomického fóra z října 2020 na téma "Hledání léku na infodemii" se paní Flemingová pochlubila, že naverbovala více než 100 000 dobrovolníků, kteří propagují názory OSN a zároveň potlačují konkurenční příběhy, které nazývá "dezinformacemi". Toto odhalení přišlo po letech snah OSN a vlád omezit to, co globální organizace označuje za online extremismus, dezinformace a další. 

V roce 2016 Rada bezpečnosti OSN zahájila "rámec" pro boj proti "extremismu" online, který navazuje na agendu z předchozího roku, v níž se zavázala bojovat proti "ideologiím", které by podle ní mohly vést k násilí. Komunismus mezi cílovými ideologiemi nebyl.

UNESCO lže, jako když ČT vysílá

Mluvčí UNESCO nový plán hájil a označil jej za snahu chránit svobodu projevu, nikoli za plán na její omezení.

"Ochrana svobody projevu je již po desetiletí jádrem všech iniciativ UNESCO na podporu osvědčených postupů v oblasti komunikace a tato zásada byla od počátku základem našeho přístupu ke Směrnicím," uvedl mluvčí. V prohlášení rovněž poukázal na část pokynů, která vyzývá k dodržování "řádného právního postupu" při řešení "nenávistných projevů".

"Zejména se zaměřily na potřebu transparentnosti, jakož i systematické náležité péče v oblasti lidských práv a posuzování dopadů, a také na odpovědnost vůči uživatelům," uvedl mluvčí a dodal, že plán vyžaduje "rovnoměrné rozdělení moderátorských kapacit".

"Rovněž jasně uvádí, že pokyny by měly být posuzovány jako celek, nikoliv vybírat a vybírat - například politiky moderování obsahu prováděné regulačními orgány, které nesplňují definici nezávislosti uvedenou v pokynech, by nebyly sladěny bez ohledu na konkrétní povahu politiky," uvedl mluvčí UNESCO a dodal, že pokyny ve skutečnosti "rozšíří" svobodu projevu.

Organizace neuvedla časový harmonogram implementace, ale další jednání jsou plánována v období před summitem OSN v New Yorku v září 2024.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky