Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Kněz se svědomím: Vakcinace je zločin proti lidstvu a proti Bohu. Cíl? Vytvořit miliardy chronicky nemocných - a tím snížit populaci. Významní američtí katoličtí lékaři vyzývají církev ke změně postoje k tzv. vakcínám

Kněz se svědomím: Vakcinace je zločin proti lidstvu a proti Bohu. Cíl? Vytvořit miliardy chronicky nemocných - a tím snížit populaci. Významní američtí katoličtí lékaři vyzývají církev ke změně postoje k tzv. vakcínám

14. 11. 2021

Tisk článku

Carlo Maria Vigano píše dopis americkým duchovním autoritám, v němž shrnuje morální i zdravotní nepřijatelnost očkování proti covidu a nabádá k pravdivému informování o jeho vpravdě ďábelské podstatě

Vaše Eminence, Vaše Excelence,

Obracím se na vás, arcibiskupe Gómezi, jako na předsedu Americké biskupské konference, a na vás, kardinály Ladaria a Müllera, abych se podělil o některé vážné úvahy týkající se takzvaných vakcín proti covid-19.

Domnívám se, že existují některé aspekty této otázky, které umožňují úplnější posouzení toho, co tyto léky jsou a jaké účinky způsobují; toto posouzení by mělo vést ke kolegiálnímu postoji v souladu s magisteriem Církve a nemělo by být ovlivněno neobjektivními informacemi nebo chybnými zprávami šířenými samotnými výrobci nebo médii.

Poznámka o tkáních z umělých potratů

Poznámka o morálce použití některých vakcín proti covid-19 byla vyhlášena v loňském roce bez úplných údajů o povaze genového séra i jeho složek. Chtěl bych zdůraznit, že předmět poznámky je omezen na "morální aspekt použití těch vakcín proti covid-19, které byly vyvinuty s buněčnými liniemi z tkání získaných ze dvou plodů přerušených ne spontánně potracených "nehodláme posuzovat bezpečnost a účinnost těchto vakcín, pokud se jedná o eticky relevantní a nezbytné údaje, za jejichž hodnocení jsou odpovědní biomedicínští výzkumníci a farmaceutické agentury". Bezpečnost a účinnost proto není předmětem poznámky, která se při vyjádření k "morálce užívání" ani nevyjadřuje k "morálce výroby" těchto léků.

Bezpečnost a účinnost očkovacích látek

Bezpečnost a účinnost jednotlivých vakcín se stanoví po zkušební době, která trvá obvykle několik let. V tomto případě se zdravotnické orgány rozhodly provést experimentování na celé světové populaci, odchylně od praxe vědecké obce, mezinárodních norem a právních předpisů jednotlivých států. To znamená, že celá populace je schopna utrpět nepříznivé účinky vakcíny na vlastní riziko, pokud je obvyklé hodnocení prováděno na dobrovolném základě na omezeném počtu subjektů, placených za své dobrovolné podstoupení.

Protože se jedná o experimentální lék, který nebyl schválen, ale pouze přijat k podávání odpovědnými orgány, myslím, že je to jasné; stejně jako si myslím, že je zřejmé, že existuje, i když systematicky bojkotovaná zdravotnickými institucemi – WHO, CDC, EMA – a mainstreamovými médii, účinná léčba bez nepříznivých účinků. Ačkoli by církev měla posoudit různé dostupné terapie – z nichž některé jsou prováděny s léky vyrobenými s buněčnými liniemi původem z lidského plodu, jako jsou vakcíny - je třeba zopakovat, že existují účinné terapie, to znamená takové léky, které pacienty léčí a umožňují jim vyvinout trvalou přirozenou imunitní obranu, což vakcíny nedělají. Podobně tyto terapie nemají vážné vedlejší účinky, protože jako použité léky byly povoleny již celá desetiletí.

Jiné nedávné terapie jsou naprosto účinné, mají malé náklady a žádná nebezpečí pro ty, kteří je dostávají: to je případ léčby plazmou studované a používané s velkým úspěchem italským lékařem Giuseppe De Donno.

Hyperimunitní plazmatická terapie byla silně odrazována a bojkotována farmaceutickými společnostmi a lékaři jimi financovanými, protože nezahrnuje žádné náklady a činí zbytečnou podobnou terapii monoklonálními buňkami, vyráběnou v laboratoři s přemrštěnými náklady,.

Mezinárodní normy upřesňují, že hodnocený lék nemůže být povolen k distribuci, s výjimkou případu absence účinné alternativní léčby: proto farmaceutické agentury v USA a Evropě zabránily použití hydroxychlorochinu, ivermektinu, hyperimunitní plazmy a dalších terapií s prokázanou účinností. Není třeba připomínat, že všechny tyto agentury jsou spolu s WHO financovány téměř výhradně farmaceutickými společnostmi a nadacemi s nimi spojenými a že na nejvyšších úrovních existuje velmi závažný střet zájmů, o němž média zámerně mlčí. Církev při vyjadřování hodnocení vakcín nemůže tyto prvky přehlížet, jakmile se jedná o manipulaci s vědeckými informacemi, na jejichž základě jsou formulovány posudky o morální přípustnosti ze strany církevní autority.

Čtěte ZDE: Velký reset: Není tu poprvé. Další útok především proti Bohu. Podvody jsou připraveny. Stopy vedou napříč historií. Síla, která nás bránila, je ochromená. Vyrvaná koruna Krále. Stále máme každý svoji volbu. Jde o duši

Experimentální léky nejsou vakcíny ve správném smyslu

Kongregace pro nauku víry, aniž by se vyjadřovala k účinnosti a bezpečnosti takzvaných vakcín, nicméně je definuje přesně jako vakcíny, za předpokladu, že poskytují imunitu a že chrání před aktivní a pasivní nákazou. Tento prvek se distancuje od zpráv všech světových zdravotnických orgánů a WHO, podle kterých se očkovaní mohou sami nakazit a nakazit vážněji než neočkované subjekty a imunitní obrana je tím drasticky snížena, ne-li dokonce zmařena.

Nedávná studie potvrzuje, že genové sérum může způsobit, že ti, kteří ho dostávají, získávají formy získané imunodeficience. Léky nazývané vakcíny proto nespadají do oficiální definice vakcíny, na kterou se poznámka pravděpodobně vztahuje. Ve skutečnosti je vakcína definována jako přípravek zaměřený na vyvolání tvorby ochranných protilátek tělem, což poskytuje specifickou rezistenci proti danému infekčnímu onemocnění (virové, bakteriální). Tato definice byla nedávno WHO změněna, protože jinak by nemohla zahrnovat ani „vakcínu“ proti Covidu, nevyvolávající tvorbu ochranných protilátek a neposkytující specifickou rezistenci proti infekčnímu onemocnění SarsCoV-2.

Přesto, pokud jsou séra mRNA na jedné straně nebezpečná pro důsledky, které mají na genové úrovni, mohou být séra Astra Zeneca ještě škodlivější, jak ukazují nedávné studie.

Proporcionalita mezi náklady a přínosy očkovacích látek

Kongregace pro nauku víry, která se omezuje na posouzení jediné morálky používání vakcín, nezohledňuje proporcionalitu mezi údajnými přínosy genového séra a nepříznivými vedlejšími účinky v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Celosvětově se počet úmrtí a závažných onemocnění po očkování exponenciálně zvyšuje: tyto vakcíny způsobily za pouhých devět měsíců více úmrtí než všechny vakcíny za posledních třicet let. A nejen to: v mnoha státech – včetně například Izraele – je nyní počet úmrtí po očkování vyšší než počet úmrtí na Covid.

Je zřejmé, že léky prodávané jako vakcíny neznamenají žádný významný přínos a naopak mohou způsobit velmi vysoké procento úmrtí nebo závažných patologií i u subjektů, pro které Covid nepředstavuje hrozbu; nemyslím si, že jakákoli proporcionalita mezi škodou a přínosem může být považována za platnou.

To tedy znamená závažnou morální povinnost odmítnout takové očkování jako možnou a proximální příčinu trvalé škody nebo úmrtí. Jestliže nepřináší užitek, není třeba se vystavovat rizikům, ale naopak je povinností je kategoricky odmítnout.

 

Čtěte ZDE: Japonský covidový zázrak: Pandemii vyvolanou očkováním vyřešil Ivermectin. Je zakázáno o tom mluvit. Proč Big Pharma brání účinné léčbě nemoci covid-19? Zhoubnou vakcinací a respirátory ke genocidě lidstva

Osiřelé děti pro experimenty

Nedávno byla zveřejněna odhalení vedoucích pracovníků společnosti Pfizer, podle nichž genová séra mRNA obsahují abortivní fetální materiál nejen pro výrobu původní vakcíny, ale také pro její replikaci a výrobu ve velkém měřítku; a nic nenaznačuje, že jiné farmaceutické společnosti jsou výjimkou. Joseph Strickland se v tomto ohledu také vyjádřil a vyzval věřící, aby "řekli ne“. Vzhledem k tomu je užívání těchto léků naprosto nemorální, stejně jako je nemorální a nepřijatelné uchýlit se k postupům, které používají k experimentování osiřelé děti.

Vedlejší účinky na těhotné matky a kojené děti

Dalším aspektem, který je třeba zvážit, je skutečné nebezpečí závažných vedlejších účinků na těhotné matky a co je ještě závažnější, na novorozence: ve Spojených státech existuje 675 potratů u očkovaných matek a 521 novorozenců, kteří zemřeli ve Spojeném království v období kojení. Mějme na paměti, že u takzvaných covidových vakcín nebyla aktivována aktivní bdělost, ale pouze pasivní, která stanoví, že pacienti hlásí nežádoucí případy; to znamená, že údaje o nepříznivých účincích musí být vynásobeny nejméně desetinásobně.

 

Čtěte ZDE: 200 tisíc padlých: Vakcinační teror v americké armádě. Stonožka ostřelující si nohy. Nejsilnější armádu světa kosí očkování. Podplukovnice má zatracenou pravdu. Další a další poučení pro nás

Další nebezpečné složky očkovacích látek

Chtěl bych zdůraznit, že složky genových sér jsou stále kryty průmyslovým tajemstvím, i když již existuje mnoho nezávislých studií, které analyzovaly obsah vakcín; zatím tedy není možné plně vyhodnotit další kritické prvky a jejich dlouhodobý dopad, protože experimentování na světové populaci skončí až v letech 2023/2025 a není známo, jaké jsou účinky přijaté na genové úrovni nové technologie.

Přítomnost grafenu v podávaných dávkách, hlášená mnoha laboratořemi, které analyzovaly jejich obsah, naznačuje, že nucené použití takzvaných vakcín - spolu se systematickým bojkotem stávajících léčebných postupů a prokázanou účinností - slouží ke sledování kontaktů na dálku všech očkovaných lidí po celém světě, které budou, nebo již jsou nyní připojeny k internetu s kvantovým spojením mikrovlnných pulzujících frekvencí 2,4 GHz nebo vyšších z vysílačůa satelitů. Chcete-li dokázat, že tyto informace nejsou výsledkem spekulací některých konspiračních teoretiků, vězte, že Evropská unie vybrala jako vítěze soutěže dva projekty věnované technologickým inovacím: "Lidský mozek" a "Grafen". Oba projekty obdrží podporu v příštích deseti letech.

Odvaha postavit se proti zlu je naší křesťanskou povnností

Věřím, že Vaše Excelence, arcibiskupe Gómezi, bude brát tato moje pozorování vážně – o což jsem se podrobně postaral i s vysoce kvalifikovanými katolickými lékaři – spolu s vašimi odbornky Americké biskupské konference na plenárním shromáždění ve dnech 15. až 18. listopadu 2021 v Baltimoru, aby byl přezkoumán a aktualizován oficiální postoj katolické církve ve Spojených státech k takzvaným vakcínám. Stejně tak žádám Vaši Eminenci, kardinále Ladario, abyste co nejdříve přistoupil k revizi poznámky Kongregace pro nauku víry o morálce některých vakcín proti covid-19.

Uvědomuji si, že dnes může být velmi nepopulární postavit se proti takzvaným vakcínám, ale jako pastýři Pánova stáda máme povinnost odsoudit strašný zločin, k němuž došlo, jehož cílem je vytvořit miliardy chronicky nemocných lidí a vyhladit miliony a miliony lidí, založený na pekelné ideologii Velkého resetu formulované prezidentem Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem s vlastními institucemi a orgány po celém světě.

Mlčení tolika kardinálů a biskupů spolu s nepředstavitelnou propagací očkovací kampaně Svatým stolcem představuje formu bezprecedentní spoluúčasti, která již nemůže trvat. Je třeba odsoudit tento skandál, tento zločin proti lidskosti, tento satanský čin proti Bohu.

S každým dalším dnem lidé umírají, nebo ti zdraví jsou stiženi iluzí, že takzvané vakcíny mohou zaručit řešení pandemické nouze. Katolická církev má povinnost před Bohem a celým lidstvem co nejdůrazněji odsoudit tento hrozný zločin, dávat jasné náznaky a postavit se proti těm, kteří ve jménu pseudovědy podřízené zájmům farmaceutických společností a globalistické elity mají pouze záměr smrti.

Jak může Joe Biden, který sám sebe nazývá "katolíkem", chtít zavést očkování u 28 milionů dětí ve věku od 5 do 11 let, je naprosto nepředstavitelné, už jen pro prakticky nulové riziko vzniku onemocnění SARS-CoV-2. Svatý stolec a biskupské konference mají povinnost v tomto ohledu to důrazně odsoudit, a to i ve vztahu k velmi závažným vedlejším účinkům, které mohou nastat u dětí naočkovaných tímto experimentálním genovým sérem.

Zásadní je také intervence Konference katolických biskupů Spojených států, jejímž cílem musí být podpora pro náboženské exeptiony a okamžitě zrušit zákazy, které v tomto ohledu udělili četní ordináři svým kněžím. Stejně tak musí být zrušeny vakcinační povinnost pro studenty seminářů a náboženských komunit, stejně jako pro katolické školy a univerzity. Místo toho by měl být uveden jasný nástin nebezpečí spojených s podáním vakcíny a vážné morální důsledky, které s sebou nese.

Jsem si jist, že budete uvažovat o zvláštní závažnosti tohoto tématu, o naléhavosti osvíceného a věrného zásahu do učení evangelia a salusanimarum, který musí pastýři podporovat a bránit.

V den Krista Krále,

+ Carlo Maria Vigano, arcibiskup, bývalý apoštolský nuncius Spojených států amerických

Adresáti dopisu:

José Horacio Gómez, Metropolitní arcibiskup z Los Angeles, prezident Biskupské konference Spojených států amerických a jejich eminencím a excelencím Arcibiskupům a biskupům diecézí Spojených států amerických a pro jejich kompetenci:

Jeho Eminence kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, prefekt Kongregace pro nauku víry

Jeho Eminence kardinál Gerhard L. Müller, emeritní předseda Kongregace pro nauku víry

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Eucharistické zázraky: Tkáň srdce člověka v agonii. Vždy stejná krevní skupina AB. I na jižní Moravě. Věda v koncích. Co nám tím chce Pán sdělit? Nespekulujme. Jen v úžasu padnout na kolena. Velký okamžik se již opět blíží

Eucharistické zázraky: Tkáň srdce člověka v agonii. Vždy stejná krevní skupina AB. I na...

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky