Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Strategie Ruska po krachu kyjevské protiofenzívy: Nepomůže ani 150 letadel natož slíbených 48. Mediální operace proti Rusku. Jak velké je vyčerpání nacistů? Moskva nemá důvod spěchat s útokem. Čas pracuje pro Rusko

Strategie Ruska po krachu kyjevské protiofenzívy: Nepomůže ani 150 letadel natož slíbených 48. Mediální operace proti Rusku. Jak velké je vyčerpání nacistů? Moskva nemá důvod spěchat s útokem. Čas pracuje pro Rusko

1. 6. 2023

Tisk článku

Rostislav Iščenko dochází rozborem současné situace na ukrajinské frontě k závěrům, že nacistická junta a její západní protektoři se na bojišti dostávají do stále složitější situace a snaží se vyprovokovat Rusko útoky na jeho území, neboť už zjistili, že na frontě ho porazit nemohou

Euforie z konce loňského roku, kdy USA a Evropa na chvíli uvěřily, že Ukrajina dokáže na bojišti způsobit Rusku nepřijatelné ztráty a přinutit Moskvu k míru za amerických podmínek, rychle pominula. Již v polovině jara 2023 se na Západě objevily vážné pochybnosti o schopnosti ukrajinské armády zorganizovat smysluplnou a efektivní ofenzívu. V květnu tak převládalo hodnocení spíše skeptické, aby se předešlo panice.

pp

Nepomůže ani 150, natož 48

Nejobsažněji postoj amerických vojenských kruhů vyjádřil bývalý poradce šéfa Pentagonu plukovník Douglas McGregor. Dospěl k závěru, že v zimních a jarních bojích Rusko nevyužilo své nejlepší síly, že Moskva čeká, až Ukrajina definitivně vyčerpá své rezervy, načež přejde do ofenzívy, kterou Ukrajina nebude mít čím zastavit.

Je zřejmé, že navzdory tisícům kusů západních obrněných vozidel, stovkám dělostřeleckých zařízení a milionu granátů a další munice, Kyjev nemůže počítat s hlubokým průlomem ruské obrany. Při přechodu k aktivním ofenzivním akcím by Ukrajina měla během měsíce intenzivních bojů přijít o své strategické rezervy.

Předání 48 letadel, která údajně Ukrajině chybí k vítězství, podstatu věci nezmění. Nezmění ji ani 100, ani 150 letadel. Relativní posílení ukrajinského letectva by způsobilo jisté problémy, ale zničení předaných letadel může být relativně rychlé a bez velkých ztrát. Mnohem horší by pro Rusko bylo, kdyby Ukrajina přešla do obrany a Západ by jí dodal další prostředky protivzdušné obrany, což by umožnilo poněkud zmírnit tlak ruského letectva a raket (Vzdušné kosmické síly – VKS) na ukrajinský týl.

Proč se však mluví o letadlech, přičemž ještě o tak mizivém počtu (48 stíhaček nemůže v žádném případě zadržet ruské VKS, čítající téměř tři tisíce bojových strojů)?

pp

Čtěte ZDE: Provokace a hazard Západu vrcholí: F 16 kyjevským nacistům. Překročí USA Rubikon? Piloti NATO budou startovat z Polska a Rumunska. Západ se tak přímo zapojí do konfliktu. Je jasné, co to bude znamenat. Kolik času ještě zbývá?

Psychologická ofenzíva tajných služeb

To, co je plukovníkovi McGregorovi jasné, je jasné i ruskému Generálnímu štábu, i Výboru náčelníků štábů USA. To znamená, že Američané si uvědomují, že je lepší neprovádět ukrajinskou ofenzívu na připravenou ruskou obranu, ale vylákat ruské jednotky do útoku na ukrajinskou obranu dříve, než budou strategické rezervy OSU bezdůvodně vyplýtvány při lokálních operacích a drobných srážkách.

Za tímto účelem pod americkým vedením zahájily ukrajinské tajné služby psychologickou ofenzívu proti Rusku. Tlak na psychiku ruské společnosti má Moskvu podnítit k zahájení ofenzívy s cílem vytlačit ukrajinské jednotky od hranic v místech, kde terorizují obyvatelstvo ruských pohraničních oblastí, a také demonstrovat lidu Ruska a světu sílu ukrajinských ozbrojených sil. Myšlenka ofenzivy je ve společnosti vždy populární. O to více je populární v ruské společnosti, která nechápe, proč si první armáda světa tak dlouho pohrává s jakousi Ukrajinou.

Washington počítá s tím, že pokud vyprovokuje Rusko k ofenzívě v podmínkách zachování ukrajinských strategických rezerv, pak se ve formátu manévrovatelné aktivní obrany podaří úderné skupiny vykrvácet dříve, než dosáhnou podstatného úspěchu. Je jasné, že se budou muset obětovat podstatná území Ukrajiny, ale ztráta zbytků Doněcké oblasti kontrolovaných Kyjevem, celé Charkovské oblasti, dokonce i postup ruských vojsk k Dněpru v oblasti Dněpropetrovsku a Záporoží Američany nijak zvlášť neděsí, pokud si ukrajinská armáda zachová integritu fronty.

Úkol, který USA řeší, je jednoduchý, donutit ruskou ofenzívu vyčerpat se dříve, než začne nekontrolovaný rozpad ukrajinské fronty. Ale co když se ruská armáda navzdory všem pohraničním provokacím do ofenzivy nevrhne?

pp

Čtěte ZDE: Nulandová: Útok začne v době summitu NATO v Litvě. Ofenziva by se měla také shodovat s časem největšího leteckého cvičení Air Defender. USA se přiznaly, že řídí ofenzivu Kyjeva. Začne Drang nach Osten č. 2 opět 22. června jako tenkrát?

Připravují už otevřeně rakety na Moskvu?

Za tímto účelem se informuje o připravovaném předání letadel (ze kterých lze odpalovat řízené bomby ne na 50, ale na 250 kilometrů), o dodatečných dodávkách zbraní, spotřebního materiálu, obrněné techniky, dělostřelectva a raket s dosahem až 500 kilometrů (schopných z Černigovské a Sumské oblasti dosáhnout téměř na Moskevský dálniční okruh). K posílení psychologického účinku, aby Rusko urychlilo ofenzívu, dochází k demonstrativnímu nasazení polských vojsk na ukrajinských a běloruských hranicích a polská média spekulují o záměru Varšavy zaútočit na Bělorusko.

Kvůli tomu se také do volného kybernetického prostoru vhazují “úniky” o prudkém snížení ukrajinské strategické rezervy. Před měsícem ho USA odhadovaly na 70 až 80 tisíc osob a dalších deset až patnáct tisíc dokončovalo výcvik, nyní Američané hovoří o 30 až 40 tisících vojáků připravených rezerv.

I když přijmeme jako skutečnost nejvyšší odhad ukrajinských ztrát u Bachmutu, a dokonce budeme voluntaristicky předpokládat, že všechny byly v rámci strategických rezerv, stejně se nemohly snížit na více než 60 tisíc osob lidí a vzhledem k očekávaným posilám by měly činit stejných 70 tisíc, které byly na začátku května.

Není vyloučeno, že brzy USA opět sníží odhad zbývajících záložních vojsk na Ukrajině, a dotáhnou je na 15-20 tisíc osob. Ukrajina simuluje pokusy o provádění ofenzivy, a řekne se, že v těchto bojích utrpěly ukrajinské ozbrojené síly odpovídající ztráty.

pp

Čtěte ZDE: Západ válku s Ruskem prohrává: Co nejde v reálu na bojišti, musí zvládnout virtuálně propaganda. Padl Bachmut. Pak dva tanky přejely ruskou hranici. To nás mají opravdu za úplné tupce? Asi jo. Někteří uvěří, že ani ta radiace není

Blaf a past?

Zároveň je třeba si uvědomit, že na frontové linii není více než polovina všech ukrajinských vojáků (dokonce bez ohledu na rezervy). Zbytek střeží běloruskou hranici, soustředí se na západní Ukrajině a také jsou staženi na odpočinek, doplňování nebo přeformování. V případě potřeby mohou být všichni znovu přesunuti na frontu.

Na rozdíl od strategických rezerv připravovaných k útoku se jedná o jednotky se sníženou bojeschopností, hůře vyzbrojené a vycvičené, které se zúčastnily bojů, vyžadují doplnění a obnovení bojeschopnosti. Ale je jich dost na to, aby, s oporou velkých měst a přírodních hranic, vytvořily hypotetické ofenzívě ozbrojených sil Ruska vážné problémy. Dále je třeba předpokládat, že se USA snaží tajně posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu s cílem omezit možný dopad ruských VKS na ukrajinské obranné jednotky. Zkušenosti s tajným přesunem techniky a výzbroje na Ukrajinu jsou na Západě velké.

Hlavním úkolem západní informační kampaně je přimět Rusko, aby uvěřilo ve vyčerpanost ukrajinských sil a rozhodlo se k příliš brzkému přechodu do plnohodnotné ofenzívy s cílem zabránit dosažení strategického výsledku, postavit Rusko před perspektivu protahování vojenských akcí ještě o rok.

Můžeme se proti tomuto plánu účinně postavit? Je přece jasné, že dříve nebo později bude nutné přejít do ofenzivy s důraznými cíli. Jak tedy zjistit, zda se Ukrajina skutečně definitivně vyčerpala, nebo je to blaf a připravují nám past?

Nespěchat s útokem

Myslím, že východisko je jedno, a sice nespěchat s útokem. Každopádně, při současné intenzitě bojů, v případě potřeby pro Ukrajinu simulovat útočnou činnost a vytvářet informační záminky pro psychologickou válku, ztráty ukrajinské armády zůstanou poměrně velké. Jak již bylo řečeno, převahu v dělostřelectvu a letectvu Ukrajina nemůže vyrovnat, bez ohledu na to, jak velká je materiální pomoc Západu. Frontové letectvo, které je zranitelné vůči prostředkům protivzdušné obrany, bude aktivně zapojeno právě do útočných bojů. Strategické letectvo, jehož údery na ukrajinský týl zajišťují masivní ničení techniky, mužstva a dezorganizaci ukrajinské armády v podmínkách stabilní fronty, zasazuje údery, aniž by vstoupilo do dosahu ukrajinské protivzdušné obrany.

pp

Čtěte ZDE: Kyjevská propaganda a realita v Arťomovsku: Banderovci drží ve městě posledních pár domů. Zničené Patrioty a panika v Kyjevě. Černý den pro Ukrajinu po úderu na sklad v Chmelnickém. Vrátí se uranový bumerang do Polska?

To znamená, že kvůli likvidaci ukrajinských jednotek není nutno přejít k aktivním ofenzivním akcím. Kyjev stejně bude muset k udržení stabilní fronty vyměňovat ztrácející bojeschopnost jednotek za rezervní. Přitom ničení čerstvých jednotek na frontě je už asi půl roku mnohem rychlejší, než je Kyjev stíhá obnovovat. To znamená, že ve zrychlujícím se tempu klesá kvalita ukrajinských vojsk a klesá také jejich počet.

Při dosaženém tempu ztrát (15 tisíc zabitých měsíčně, nepočítaje zraněné) musí ukrajinské armáda definitivně ztratit bojeschopnost již za tři až čtyři měsíce (ztráty 45-60 tisíc zabitých a 100 tisíc zraněných Kyjev nemá čím nahradit). Příklad Bachmutu svědčí o tom, že potřeba odesílat na výměnu jednotku zničenou v předchozích dnech prakticky na jistou smrt, demoralizuje ukrajinskou armádu  silněji než jakákoli nebezpečí útoku.

Čas pracuje pro Rusko, Washington má problém

Přeměna celé fronty na “mlýnek na maso”, do kterého se pod palbou ruského dělostřelectva a leteckých úderů vrhají všechny nové jednotky a formace ukrajinské armády, které nemají možnost způsobit nepříteli, který je ničí, alespoň nějaké škody, se ztrátou sto padesáti tisíc bojovníků by měla vést k psychologickému zlomu zbývajících ukrajinských sil. Podstata spočívá v tom, aby se dosáhlo zahájení zhroucení fronty ukrajinských jednotek bez masivních ofenzivních akcí. Ne ofenzíva by měla vést ke zhroucení fronty, ale zhroucení fronty by mělo ukázat, že je možné útočit, hlavní odpor je již potlačen, zbývá dorazit zbytek.

Vyčkávací pozice je o to účinnější, že čas pracuje pro Rusko. Spojené státy musí spěchat s vyjasněním situace v ukrajinském směru, aby se mohly soustředit na tchajwanskou krizi s Čínou, kterou přivedly na pokraj vojenského střetu. Moskva může vyčkávat, protože si dobře uvědomuje, že Washington nemůže nezačít válku v Asii, ale válka na dvou frontách pro něj znamená rychlou katastrofu.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky